Szűcs Gábor képviselő: Az előterjesztést támogatják, viszont kérdése, hogy hétvégén a nappali ellátó intézményben és a hajléktalan szállón nincs meleg étel, ez ügyben tudtak előre lépni, illetve ez az igénylés lehetővé fogja-e tenni, hogy a probléma megoldódjon?

 

T. Mészáros András polgármester: Még nem tudtak előre lépni ez ügyben. Amennyiben a rendkívüli támogatást megkapják, akkor a későbbiekben tud nyilatkozni, hogy tudnak-e annak segítségével előrébb lépni, vagy sem, mivel ez pénz, munkaerő és kapacitás kérdést is felvet. Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése rendkívüli támogatás keretében pályázatot nyújt be „Szociális alapellátási feladatok ellátása” jogcímen, a hajléktalan ellátásban 2018. október 15-ét követően jelentkező azonnali feladatok ellátásához szükséges források biztosításáról és a további feladatok meghatározásáról szóló a 1498/2018 (X.12.) Korm. határozat alapján a hajléktalan ellátás meghosszabbított nyitva tartása következtében jelentkező többlet források biztosítása érdekében.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges dokumentumok benyújtására és aláírására.

Határidő: pályázat benyújtására - azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester”

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

226/2018. (XI.29.)

h a t á r o z a t a

 

hajléktalan ellátás meghosszabbított nyitvatartása miatt forrás biztosítása jogcímén 2018. évi rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése rendkívüli támogatás keretében pályázatot nyújt be „Szociális alapellátási feladatok ellátása” jogcímen, a hajléktalan ellátásban 2018. október 15-ét követően jelentkező azonnali feladatok ellátásához szükséges források biztosításáról és a további feladatok meghatározásáról szóló a 1498/2018 (X.12.) Korm. határozat alapján a hajléktalan ellátás meghosszabbított nyitva tartása következtében jelentkező többlet források biztosítása érdekében.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges dokumentumok benyújtására és aláírására.

 

Határidő: pályázat benyújtására - azonnal

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Távol

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen