Dr. Bács István alpolgármester: Nehéz helyzetben van mindkét óvodával kapcsolatban. A Polgármesteri Hivatal idén is elvégezte a rájuk vonatkozó szakmai ellenőrzést. A Kincses Óvoda részére, Mészáros Márta vezetésével a belső ellenőrzés a kiemelkedő értékelést javasolta, ugyanis minden tekintetben 100%-os volt az óvoda teljesítménye, tehát mindenben maximálisan megfelelt. Azért van nehéz helyzetben, mert az intézményvezető asszony nyugdíjba menetel előtt áll, jövőre meg kell találni az utódját, szinte biztos benne, hogy lehetetlen lesz, hogy legalább ezt a színvonalat elérjék. Ez útón is megköszöni az óvodavezető asszony több évtizedes munkáját, mindenképpen azon lesznek, hogy együtt tudjanak a későbbiekben is dolgozni, hiszen amit óvodavezető asszony az elmúlt évtizedek alatt felépített, nem adhatják át egy még ismeretlen személynek, csak úgy, hogy esetleges színvonalromlás következzen be, úgyhogy mindenképpen számítanak még a további segítésére a munkában. A Szivárvány Óvodában új óvodavezetőt tisztelhetnek Vincze Beáta személyében. Tudja, hogy rengeteget dolgozik az óvodavezető asszony, neki jelenleg csak megfelelő minősítést javasoltak. Rengeteg az elmaradás, és az olyan típusú adminisztráció, mely nem az ő hibájából van elmaradásban. Mindenkit rá kell állítania majd a következő évek folyamán arra szemléletre, melyre az elmúlt több évtized alatt Mészáros Mártának sikerült a saját intézményében. Továbbra is minden segítséget megkap a Hivatal részéről, hogy tovább tudjon haladni azon az úton, melyen elindult a Szivárvány Óvoda.

 

Simó Károly alpolgármester: Megköszöni mindkét óvodavezető kiváló szakmai munkáját, azért is különösen figyelemre méltó, mert az óvodákban beruházások zajlanak, közben nem könnyű a működés. Idén például a Felső utcai Tündérkert óvoda kapcsán is felmerült, hogy ideiglenes átszervezés szükséges. Lassan közeledik a befejezés. Mikor tudnak visszaköltözni, illetve hogyan élték meg, hogy ideiglenesen másik helyen kellett az óvodai ellátást biztosítani?

 

Kopor Tihamér képviselő: A Tállya utcával kapcsolatban elmondja, hogy kiváló oktató-nevelői munka folyik, a szülők is várják, hogy visszaköltözhessenek a gyerekek az óvodába. Kérdése, hogy ez mikorra várható?

 

Antunovits Antal képviselő: Szintén gratulál az óvodavezetők munkájához, kiemelve Mészáros Márta munkáját, mivel több évtizedet dolgoztak együtt. Kíván sok erőt, hogy átvezesse az új vezető óvónőt.

 

Dr. Bács István alpolgármester: A Tállya utcai óvodát a kivitelező tegnapi napon készre jelentette, a Felső utcai óvoda készre jelentése, pedig december 3-án vagy 5-én fog megtörténni. Mindkét helyen villámhárítók szerelését és méréseinek jegyzőkönyveit végezték, mely a Tállya utcai óvoda esetében már elkészült, a jövő hét folyamán a Felső utcában is megkezdődik. Ez után kezdődik a műszaki átadás folyamata, tehát az önkormányzat által kiválasztott műszaki ellenőr ellenőrzi, hogy minden rendben van-e, és  amennyiben szükséges pótmunkát fognak elrendelni. A bejárásokon részt vesz a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda, az óvodákért felelős iroda, ezek után pedig meg kell szervezni a költözést. Úgy gondolja, hogy egy-két héten belül tudják az óvodavezetőknek átadni a kulcsot, bízik benne, hogy a karácsonyi szünet alatt mindkét óvodát be tudják rendezni és kitakarítani, hogy januárban már mindkettőben ott kezdődhessen a tanév.

 

T. Mészáros András polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra az I. határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés h) pontjában foglalt fenntartói jogkörében eljárva az önkormányzat fenntartásában működő Érdi Kincses Óvoda 2017/2018. évi pedagógiai-szakmai munkájának eredményességét, és az intézmény pedagógiai programjában megjelölt feladatok végrehajtását az összefoglaló alapján kiemelkedőnek értékeli.

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az értékelést a város hivatalos honlapján tegye közzé.

Határidő: döntés továbbítására – 2018. december 15.

Felelős: T. Mészáros András polgármester”

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

229/2018. (XI.29.)

h a t á r o z a t a 

az Érdi Kincses Óvoda 2017/2018. évi szakmai tevékenységének értékeléséről

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés h) pontjában foglalt fenntartói jogkörében eljárva az önkormányzat fenntartásában működő Érdi Kincses Óvoda 2017/2018. évi pedagógiai-szakmai munkájának eredményességét, és az intézmény pedagógiai programjában megjelölt feladatok végrehajtását az összefoglaló alapján kiemelkedőnek értékeli.

 

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az értékelést a város hivatalos honlapján tegye közzé.

 

Határidő: döntés továbbítására – 2018. december 15. 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Távol

Dr. Csőzik László

Távol

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Távol

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen

 

T. Mészáros András polgármester: Felteszi szavazásra a II. határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés h) pontjában foglalt fenntartói jogkörében eljárva az önkormányzat fenntartásában működő Érdi Szivárvány Óvoda 2017/2018. évi pedagógiai-szakmai munkájának eredményességét, és az intézmény pedagógiai programjában megjelölt feladatok végrehajtását az összefoglaló alapján megfelelőnek értékeli.

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az értékelést a város hivatalos honlapján tegye közzé.

Határidő: döntés továbbítására – 2018. december 15.

Felelős: T. Mészáros András polgármester”

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

230/2018. (XI.29.)

h a t á r o z a t a 

az Érdi Szivárvány Óvoda 2017/2018. évi szakmai tevékenységének értékeléséről

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés h) pontjában foglalt fenntartói jogkörében eljárva az önkormányzat fenntartásában működő Érdi Szivárvány Óvoda 2017/2018. évi pedagógiai-szakmai munkájának eredményességét, és az intézmény pedagógiai programjában megjelölt feladatok végrehajtását az összefoglaló alapján megfelelőnek értékeli.

 

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az értékelést a város hivatalos honlapján tegye közzé.

 

Határidő: döntés továbbítására – 2018. december 15. 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Távol

Dr. Csőzik László

Távol

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Távol

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen