Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy dr. Pityi Imre László újabb 5 évre kéri változatlan körülmények között meghosszabbítani a szerződését, kérelmét a Magyar Orvosi Kamara is támogatja. Hozzáteszi, hogy lakosság részéről nem merült fel soha kifogás.

 

T. Mészáros András polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a PIM-MED Betéti Társasággal (cégjegyzékszám: 13-06-051774, székhely: 2315 Szigethalom, Táncsics Mihály utca 12.) feladat-ellátási szerződést köt 2019. február 1-jétől öt éves határozott időtartamra a 20. számú háziorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátására. A feladatot személyesen ellátó háziorvos: dr. Pityi Imre László.

2. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a PIM-MED Betéti Társaság a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön.

3. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint kölcsönadó haszonkölcsön szerződést köt a PIM-MED Betéti Társasággal a háziorvosi feladat-ellátási szerződés hatályával megegyező időtartamra az önkormányzat haszonélvezetében lévő, érdi 13752/A/2 hrsz.-ú 30,3 m2 nagyságú orvosi rendelő megnevezésű, természetben Érd, Riminyáki út 25. szám alatt található ingatlanra és a hozzá tartozó 148/1000 közös tulajdoni hányadra vonatkozóan, a 20. számú háziorvosi körzet feladat-ellátása érdekében. Az orvosi rendelő működtetésével az önkormányzatot személyi, tárgyi illetve a helyiséggel kapcsolatos kötelezettség nem terhelheti.

Határidő: 2019. január 1. - szerződés megkötésére

Felelős: T. Mészáros András polgármester”

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

231/2018. (XI.29.)

h a t á r o z a t a 

a 20. számú háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozataláról 

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a PIM-MED Betéti Társasággal (cégjegyzékszám: 13-06-051774, székhely: 2315 Szigethalom, Táncsics Mihály utca 12.) feladat-ellátási szerződést köt 2019. február 1-jétől öt éves határozott időtartamra a 20. számú háziorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátására. A feladatot személyesen ellátó háziorvos: dr. Pityi Imre László.

 

2. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a PIM-MED Betéti Társaság a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön.

 

3. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint kölcsönadó haszonkölcsön szerződést köt a PIM-MED Betéti Társasággal a háziorvosi feladat-ellátási szerződés hatályával megegyező időtartamra az önkormányzat haszonélvezetében lévő, érdi 13752/A/2 hrsz.-ú 30,3 m2 nagyságú orvosi rendelő megnevezésű, természetben Érd, Riminyáki út 25. szám alatt található ingatlanra és a hozzá tartozó 148/1000 közös tulajdoni hányadra vonatkozóan, a 20. számú háziorvosi körzet feladat-ellátása érdekében. Az orvosi rendelő működtetésével az önkormányzatot személyi, tárgyi illetve a helyiséggel kapcsolatos kötelezettség nem terhelheti.

 

Határidő: 2019. január 1. - szerződés megkötésére

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Távol

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen