• Tájékoztató Az „ÉRDI KONZULTÁCIÓ – BATTHYÁNY PROGRAM 2019–2028” eredményéről és a kapcsolódó helyi közvélemény-kutatásról 

 

T. Mészáros András polgármester: Elmondja, hogy szinte egy időben történt a két véleménykérés. Érdekes eredményeket hoztak a felmérések. A Forsense Közvélemény-kutató Intézet 2018. szeptember 3. és október 12. között végzett Érden közvélemény-kutatást. Úgy tűnik, hogy az a fejlesztési irány, amibe elindultak körülbelül 10 évvel ezelőtt, az nem elég gyors az itt élőknek - az irány tetszik - pedig nagy programok valósultak meg. Nagyon sok pénz, akarat és kapacitás kell, hogy az érdi emberek egyre kielégítettebbek legyenek. Amikor a Batthyány Program 2019-2028 keretében megkérdezték, hogy az itt lakóknak mi a legfontosabb, akkor az utakat és járdákat jelölték meg a válaszadók, aztán jött a felszíni vízelvezetés, majd az iskolaépítés. Lényegében a Modern Városok Programjának egyfajta szándékba és akaratba való leképezését kapták. Több mint 1100 válasz érkezett vissza. A másik felmérésben is lényegében ez igazolódott vissza. Az itt élő embereknek Érddel kapcsolatosan jobb a véleménye a fejlesztésekről, az irányról, ellenben minél hamarabb és eredményeket várnak. Nem is tudja, hogy miért, hiszen Érd nem a legjobb infrastruktúrájáról ismert, de ennek ellenére az Érddel kapcsolatos és a jövőbe vetett hittel kapcsolatos meggyőződés jóval erősebb az érdi lakók esetében a várossal kapcsolatosan, mint az egész országra vonatkozóan. Biztonságosabbnak, jobbnak és irányítottabbnak véli a várost ebben a pillanatban a városlakó, mint az ország tekintetében, de lehet, hogy ennek csak az az oka, hogy kevesebb ismerettel rendelkeznek az ország tekintetében. Azt gondolja, hogy ez a tájékoztató nagyon fontos a képviselői munka szempontjából, ezért is tették nyilvánossá. Természetesen a későbbiekben is lesznek majd hasonló, a munkájukat segítő, illetve az elképzeléseiket befolyásoló kérdőívek, közvélemény-kutatások. Úgy tűnik, hogy nincsenek mindig tisztában azzal – ez pedig az ő hibájuk, hogy nem tájékoztatják kellően - hogy a szükséges forrásokat hogyan és miként lehet Érdre központosítani. Sokszor úgy látszik a szándékokból, nyilatkozatokból, mintha egy kimeríthetetlen forráshalmaz állna rendelkezésre és csak szándék, illetve jóindulat kérdése, hogy mikor mit csinálnak meg. Szerinte érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy hogyan lehetne az itt élő emberek számára nyilvánvalóvá tenni, hogy a forrásokért nagy erők küzdenek, hogy a céljaikat finanszírozni lehessen. Félreértés van az emberek körében arról is, hogy mintha Érden kiemelkedően magas lenne a helyi adó, vagy pedig kiemelkedően magas volna az a fajta kötelezettség, amit az itt élő emberektől maga a város a források megszerzése érdekében elvár és kér. Ezekben a képviselőknek, a Polgármesteri Hivatalnak és a város vezetésének is olyan feladata van, hogy ezek a tájékoztatások ne csak a számukra legyenek evidensek, hanem az itt élő emberek is tudják, hogy komoly harc vár rájuk minden egyes forintnak a városba hozataláért. Látszik, hogy az itt élő emberek szándéka és a városvezetés kialakított iránya, ami az elmúlt 12 évben működik, az lényegében 100 %-ban egybeesik. Az időzítés és az éppen pillanatnyi források rendelkezésre állása, illetve az időjárás okozhat konfliktust a lakosok a képviselők és a költségvetés között.

 

Szűcs Gábor képviselő: Kérdezi, hogy konkrétan ki rendelte meg a közvélemény-kutatást, az önkormányzat vagy a polgármester, illetve miből lett finanszírozva és mennyibe került. Kéri, a közadat igénylés helyett a teljes Forsense Közvélemény-kutató Intézet anyagát a Közgyűlés rendelkezésére bocsátani, mert ez nem a teljes anyag.

 

T. Mészáros András polgármester: Úgy tudja, hogy a teljes anyagot a képviselők rendelkezésére bocsátották, de utána fog nézni. Nem tudja, hogy mennyibe került, de a közvélemény-kutatások általában 2-3 millió Ft-ba szoktak kerülni. A szerződést ő írta alá, de a Polgármesteri Hivatal keretéből volt. 

 

A tájékoztatót a Közgyűlés szavazás nélkül tudomásul vette.

 

 

  • Tájékoztató az érdi köznevelési intézmények – iskolák – 2017/2018. tanévben végzett munkájáról 

 

Sárközi Márta, az Érdi Tankerületi Központ igazgatója: Megköszöni a Közgyűlésnek a 2012. évi döntését, amiben bizalmat szavazott az állami irányításnak és nemcsak fenntartásra, hanem működtetésre is átadta a köznevelési intézményeket, egyedülálló módon a nagyvárosok közül. Igyekeznek ezt a bizalmat megszolgálni, ez a beszámoló is ezt tartalmazza. Megköszöni a képviselőknek, hogy nem engedték el a kezüket és az intézmények kezét sem, hogy mindenben támogatják az intézményeket, hogy minden rendezvényük közös, a jó hagyományokat (jó tanuló, jó sportoló, vagy a Pedagógus Nap) megtartotta az önkormányzat és példát mutat abban, hogy valóban a közös erőfeszítéssel és közös tevékenységgel tudnak igazi érdi gyerekeket nevelni. Nagyon jók az eredményeik. Igyekeznek mindig mindenben a gyerekeket és az itt élő lakosságot, szülőket szolgálni. Még egyszer köszöni azt a támogatást, amit mindehhez az Önkormányzattól és polgármester úrtól kapnak.

 

Pergel Antal, az Érdi Szakképzési Centrum főigazgatója: Megköszöni az iskola nevében azt a támogatást, amit a város részéről, polgármester úr részéről, illetve a Közgyűlés részéről kaptak. Az érdi szakképzés dinamikusan fejlődik, ami főként a létszámban mutatkozik meg. Ha ezt szakmai szemmel boncolgatják, akkor elmondható, hogy olyan szakmák jelentek meg a képzési repertoárban, amelyek már évtizedek óta nem voltak. Alapvető feladatuk, hogy a hiányszakmákra képezzenek szakembereket és két szakma vonatozásában mindenképpen el lehet mondani – a gépi forgácsoló, illetve szerszámkészítő szakma - hogy ezek olyan keresett szakmák nemcsak Magyarországon, hanem Nyugat-Európában és az Amerikai Egyesült Államokban is, hogy mindenféleképpen megéri egyrészt a képzés, másrészt pedig a képzett szakemberek elhelyezkedése voltaképpen korlátlan lehetőséget biztosít számukra. 

 

A tájékoztatót a Közgyűlés szavazás nélkül tudomásul vette.