Dr. Bács István alpolgármester: Elmondja, hogy kiírtak egy iskolaorvosi feladatok ellátására vonatkozó pályázatot, melyre nem érkezett jelentkező. Ennek számtalan oka lehet, többek között akár az is, hogy későn hirdették meg. Javasolja a Közgyűlés részére, hogy amennyiben jelen pályázat szintén eredménytelen lesz, a kiírási folyamatot egészen jövő év augusztusig tartsák meg, hiszen az iskolaorvosok augusztusban jelentkeznek, ellenben mindig adódhat változó élethelyzet. Az egyik iskolaorvosi körzetet ellátó doktornő pedig gyermeket vár, így a feladatot csak helyettesítés útján tudják a későbbiekben ellátni, ezért is próbálnak megoldást találni a pályázat kiírásával.

 

T. Mészáros András polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

  1. „Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az iskolaorvosi feladatok ellátására a 186/2018. (IX.27.) határozatával kiírt pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
  2. A Közgyűlés - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 4. pontjában meghatározott egészségügyi alapellátás feladatainak teljesítése érdekében - az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben foglalt iskolaorvosi feladatok ellátására a határozat melléklete szerinti tartalommal ismételt pályázatot ír ki.

Határidő: 15 nap a pályázati kiírás közzétételére

Felelős: T. Mészáros András polgármester”

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

233/2018. (XI.29.)

h a t á r o z a t a

 

az iskolaorvosi feladatok ellátására kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról, új pályázat kiírásáról

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az iskolaorvosi feladatok ellátására a 186/2018. (IX.27.) határozatával kiírt pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

 

  1. A Közgyűlés - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 4. pontjában meghatározott egészségügyi alapellátás feladatainak teljesítése érdekében - az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben foglalt iskolaorvosi feladatok ellátására a határozat melléklete szerinti tartalommal ismételt pályázatot ír ki.

Határidő: 15 nap a pályázati kiírás közzétételére

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Távol

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen