Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző: A belső ellenőrzési terv módosításának egyik oka, hogy az egyik belső ellenőr kolléganő akadályoztatva van munkájának végzésében, mert gyermeke született, ezért ezeket az intézményi ellenőrzési terveket módosítani kellett 2018. II. félévére vonatkozóan. A Hivatal belső ellenőrzésének vonatkozásában pedig a belső ellenőrzés két informatikai jellegű ellenőrzést végzett, az egyik az elektronikus ügyintézéssel, a másik pedig a szakrendszerek központi rendszerhez való csatlakozásával kapcsolatban történt. Ezek oly mértékben lefedték az informatikai terület ellenőrzését, hogy szükségtelenné vált még egy informatikai ellenőrzés beiktatása, lebonyolítása. Természetesen a következő évben ezek napirendre fognak kerülni mind az intézmények, mind a Hivatal vonatkozásában. Bíznak benne, hogy az intézményi belső ellenőrzési feladatokra fognak találni munkaerőt a pályázati felhívás során.

 

T. Mészáros András polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzati költségvetési szervek 2018. évi módosított belső ellenőrzési tervét – a határozat melléklete szerint – jóváhagyja.

A határozat mellékletei:

  1. Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 2018. évi módosított belső ellenőrzési terve;
  2. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2018. évi módosított belső ellenőrzési terve;
  3. Intézményi Gondnokság 2018. évi módosított belső ellenőrzési terve;
  4. Szociális Gondozó Központ 2018. évi módosított belső ellenőrzési terve.

Határidő: döntés továbbítására - azonnal

 

Felelős: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző”

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

234/2018. (XI.29.)

h a t á r o z a t a

 

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2018. évi belső ellenőrzési terveinek módosításáról

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzati költségvetési szervek 2018. évi módosított belső ellenőrzési tervét – a határozat melléklete szerint – jóváhagyja.

 

A határozat mellékletei:

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 2018. évi módosított belső ellenőrzési terve;
  2. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2018. évi módosított belső ellenőrzési terve;
  3. Intézményi Gondnokság 2018. évi módosított belső ellenőrzési terve;
  4. Szociális Gondozó Központ 2018. évi módosított belső ellenőrzési terve.

 

Határidő: döntés továbbítására - azonnal

 

Felelős: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

           

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Távol

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen