T. Mészáros András polgármester: Elmondja, hogy miden képviselőnek szükséges az éves tevékenységéről szóló beszámolót elkészíteni és legkésőbb 2018. december 4-éig eljuttatni a Polgármesteri Hivatal Szervezési-, Önkormányzati és Törvényességi Irodájába.

 

Kopor Tihamér képviselő: Az érdi vasútépítéssel kapcsolatban kéri a segítséget, mert tehetetlenek a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodával egyetemben az építők tevékenységével kapcsolatban. Rendszeresen jelzi, hogy területén több odafigyeléssel végezzék teendőiket, a lakókörnyezetre is odafigyelve, hogy a lakók az addig megszokott módon tudjanak közlekedni az építkezésen. A Turóc és Porcsinrózsa utca között a vasút alatti áteresz sártengerben áll, nem lehet közlekedni egyik oldalról a másikra. Folyamatosan teszik tönkre az akár 2-3 éve megépített utakat, bár egy részét nyilván rendbe kell, hogy hozzanak, azonban olyan utakat is használnak, mely nem szerepel a kiadott engedélyekben, amit használhatnak. Kéri, hogy a vasútépítők figyeljenek jobban oda a környezetre.

 

Dr. Bács István alpolgármester: Az engedély nélkül használt utakkal kapcsolatban a napokban egyeztetett a közterület-felügyelettel, folyamatosan bírságolják a nehézgépjármű vezetőket, konkrétan a sofőrök kapnak sárga színű csekket, tehát megpróbálják kordában tartani az útvonalukat. Tehát ami a hivatalhoz tartozik, hogy tartsák be az előírásokat, azt a jogszabállyal és pénzbírsággal betartatják. Miután folyamatosan cserélődnek a gépjárművek és a sofőrök, folyamatosan lesznek, akik nem tartják be a szabályokat, de a közterület-felügyelet folyamatosan érvényt szerez a jognak. A felvetett probléma Simó Károly alpolgármestert és őt is érinti, az ő területük is érintett.

 

Horváth Andrea a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője: Folyamatos kapcsolatban vannak a kivitelezőkkel, a mai nap is voltak kint a helyszínen, ígérték, hogy két héten belül elvégzik a javításokat, azt tapasztalták, hogy a gyalogosátjárókhoz a murva terítést már megcsinálták, a földutakról legréderezték a sarat, a murva még nincs visszapótolva, de dolgoznak a kivitelezők.

 

Dr. Bács István alpolgármester: Kérdése, hogy van valami remény arra, hogy ezeket az ígéreteket a hivatal be tudja tartatni?

 

Horváth Andrea a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője: Azon vannak, hogy folyamatosan kommunikálnak velük, mert feladatuk az Érdet érintő munkaterület rendben tartása.

 

Tekauer Norbert képviselő: Ő maga is rengeteg bejelentést kapott az említett témával kapcsolatban, teljesen tönkretették a környező utakat a járművekkel, mint például Sajó-, Rákos utca.

 

Horváth Andrea a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője: Jelenleg a burkolat nélküli utakat javítják, észlelték, hogy a terelő-utak rossz állapotban vannak, ezt télen nem fogják tudni megjavítani, de onnan is lemosták a sarat és addig nem vonulhatnak le, amíg ezeket a terelő-utakat az eredeti állapotban vissza nem adják. A lakossági jelzéseket várják, mert akkor tudnak szólni a kivitelezőnek, hogy javítsa meg az útfelületet.

 

Tekauer Norbert képviselő: Közlekedés-technikai felvetése, hogy a Budai úton lévő taxi -megállónál megfigyelhető, hogy korábban volt két betonelem kihelyezve forgalomterelőnek, melyek eltűntek, ennek következtében a buszok már ott elkezdenek kisorolni, mely miatt az út már előtte kezd a burkolat vályúsodni, gyűrődni, mivel a buszok szétnyomják a súlyukkal. Amíg ott voltak ezek fizikális korlátot jelentettek, kérdése, hogy ez visszaállítható-e az út védelme érdekében? Tudja, hogy a körforgalom felújításra fog kerülni, nem tudja, hogy a buszmegálló, illetve a taxiállomás ott marad-e, de úgy gondolja, hogy az a javaslata, hogy ezeket a forgalomterelőket helyezzék vissza.

 

Horváth Andrea a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője: Megvizsgálják ezeket az elemeket, ezt át kell beszélni, mert a csomópont gyorsabb leürülése, illetve a busszal közlekedők kiszolgálása érdekében gyorsabban odaér a busz és vissza tud sorolni, tehát ez vita tárgya. Ha a körforgalom elkészül, akkor annak a kivitelezési szakasza a gyalogos-átkelőhelynél, tehát az Európa sétánynál ér véget, tehát benne van ez a szakasz, a buszmegálló azon a vonalon marad, dupla buszmegálló lesz, hogy a lakosokat gyorsabban fel tudja venni. A taxiállomás kérdésére jelenleg nem tud választ nyújtani, de nyilván helyet fognak kapni.

 

Tekauer Norbert képviselő: Az aszfaltburkolat tönkre fog menni, így pedig hosszabb távon kell kijavítani az utat.

 

Horváth Andrea a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője: Reméli, hogy a kivitelezés addigra elkészül, közbeszerzést írtak ki kivitelező beszerzésére, amely nem volt eredményes, úgyhogy újból meghirdetésre kerül, tehát folyamatban van.

 

Antunovits Antal képviselő: Jelzi, hogy a Fő és Szapáry utca sarkán megígérték a vízelvezetést - még május hónapban, - az ott lévő ingatlan elé gyűlik a csapadékvíz, és az elhaladó gépjárművek a házfalra fröccsentik a vizet, kéri a sürgős intézkedést. A lakók kérik a lakótelep 6-, és 7-es épülete között a biztonságos átkelés biztosítását a Bolyai Általános Iskola a Budai út felé, megjegyzi, hogy az Erzsébet utca 1-5-ös épületig nem volt közvilágítás, valamint az Emma utca 3-as épülete, a nagyjátszótér előtt szintén nem volt közvilágítás, a lámpák kiégtek.

 

Horváth Andrea a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője: Hozzáteszi, hogy a jelzéskor, az üzemeltetőnek jelezték, hogy a játszótéren állítsa helyre a világítást. A lakótelep lévő sötét szakaszokon előkészítették a napelemes pontszerű lámpák keretösszegét.

 

Dr. Bács István alpolgármester: Megkéri, hogy Antunovits Antal képviselő úr egyszerre mondja el valamennyi észrevételét.

 

Antunovits Antal képviselő: Tehát az Erzsébet utcában az 1-5-ös épületig hol van világítás, hol nincs, továbbá a lámpatestek kiszabadítását a lombból már többször kérte. A Kerülő-, Sugár-, Judit-, Júlia és a Pásztor köz majdnem járhatatlanok, kéri a probléma megoldását. A 6-, és 7-es épület között úgy gondolja, hogy amennyiben napelemes lámpákat kívánnak alkalmazni, akkor a fákat is ki kell vágni, javasolja, hogy vizsgálják meg az áram továbbvezetését. Hozzáfűzi, hogy a 8-as épület és az Emma utca között szintén teljes sötétség van.

 

Dr. Bács István alpolgármester: Mivel további kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs, bezárja a Közgyűlés ülését, találkoznak a 17 órakor kezdődő Közmeghallgatás ülésén.

 

A Közgyűlés nyilvános ülése 12 óra 47 perckor ért véget.

 

K.m.f.

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester