T. Mészáros András polgármester: Elmondja, hogy lényegében az Ercsi út és Ilona utca csúcsában lévő ingatlan megvásárlásáról van szó. Úgy néz ki, hogy sikerült a két tulajdonossal megegyezni.

 

Simó Károly alpolgármester: A körzetben élők örömmel fogadták, hogy enyhülni fog a helyzet, hogy ott hely fog létesülni.

 

T. Mészáros András polgármester: Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd, Ilona u. 2/a. szám alatti, 22961/1 hrsz-ú beépített ingatlan megvásárlásáról szóló 78/2018.(IV.26.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

,,Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése - az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva - terület- és településrendezési célokat figyelembe véve, a Helyi Építési Szabályzat végrehajtásaként, az új rendőrkapitányság és a szakképzési centrum környezetének rendezése és a város közlekedési hálózatához történő jobb csatlakozás érdekében megvásárolja az Érd, Ilona u. 2/A. szám alatti, 22961/1 hrsz.-ú, kivett lakóház, udvar megnevezésű, 609 m2 területű ingatlan 24/32-ed tulajdoni hányadát Novák Sándor és Novák Sándorné tulajdonosoktól összesen 45.760.000,-Ft vételáron. Az ingatlan tehermentesítéséhez szükséges 18.734.834,- Ft közvetlenül a követelés jogosultja, az OTP Faktoring Zrt. részére kerül megfizetésre.

Az ingatlan vásárlásra a pénzügyi fedezet a 2018. évi költségvetés 6. számú melléklet 013350 /K62 során rendelkezésre áll.”

Határidő: adásvételi szerződés aláírásra 30 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester” 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

216/2018. (XI.29.)

h a t á r o z a t a 

az Érd, Ilona u. 2/a. szám alatti, 22961/1 hrsz-ú beépített ingatlan megvásárlásáról szóló 78/2018. (IV.26.) határozat módosításáról 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd, Ilona u. 2/a. szám alatti, 22961/1 hrsz-ú beépített ingatlan megvásárlásáról szóló 78/2018.(IV.26.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

 

,,Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése - az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva - terület- és településrendezési célokat figyelembe véve, a Helyi Építési Szabályzat végrehajtásaként, az új rendőrkapitányság és a szakképzési centrum környezetének rendezése és a város közlekedési hálózatához történő jobb csatlakozás érdekében megvásárolja az Érd, Ilona u. 2/A. szám alatti, 22961/1 hrsz.-ú, kivett lakóház, udvar megnevezésű, 609 m2 területű ingatlan 24/32-ed tulajdoni hányadát Novák Sándor és Novák Sándorné tulajdonosoktól összesen 45.760.000,-Ft vételáron. Az ingatlan tehermentesítéséhez szükséges 18.734.834,- Ft közvetlenül a követelés jogosultja, az OTP Faktoring Zrt. részére kerül megfizetésre.

 

Az ingatlan vásárlásra a pénzügyi fedezet a 2018. évi költségvetés 6. számú melléklet 013350 /K62 során rendelkezésre áll.”

 

Határidő: adásvételi szerződés aláírásra 30 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Távol

Pulai Edina

Távol

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen 

 

 

T. Mészáros András polgármester: Felteszi szavazásra a határozati javaslatot. 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd, Ilona u. 2/a. szám alatti, 22961/1 hrsz-ú beépített ingatlan megvásárlásáról szóló 79/2018.(IV.26.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

,,Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva - terület- és településrendezési célokat figyelembe véve, a Helyi Építési Szabályzat végrehajtásaként,  az új rendőrkapitányság és szakképzési centrum környezetének rendezése és a város közlekedési hálózatához történő jobb csatlakozás érdekében megvásárolja az Érd, Ilona u. 2/A. szám alatti, 22961/1 hrsz.-ú, kivett lakóház, udvar megnevezésű, 609 m2 területű ingatlan 8/32-ed tulajdoni hányadát Barakonyi Józsefné tulajdonostól 14.000.000,- Ft vételáron.

Az ingatlan vásárlásra a pénzügyi fedezet a 2018. évi költségvetés 6. számú melléklet 013350 /K62 során rendelkezésre áll.”

Határidő: szerződés aláírásra 60 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester” 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

217/2018. (XI.29.)

h a t á r o z a t a 

az Érd, Ilona u. 2/a. szám alatti, 22961/1 hrsz-ú beépített ingatlan megvásárlásáról szóló 79/2018. (IV.26.) határozat módosításáról 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd, Ilona u. 2/a. szám alatti, 22961/1 hrsz-ú beépített ingatlan megvásárlásáról szóló 79/2018.(IV.26.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

 

,,Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva - terület- és településrendezési célokat figyelembe véve, a Helyi Építési Szabályzat végrehajtásaként,  az új rendőrkapitányság és szakképzési centrum környezetének rendezése és a város közlekedési hálózatához történő jobb csatlakozás érdekében megvásárolja az Érd, Ilona u. 2/A. szám alatti, 22961/1 hrsz.-ú, kivett lakóház, udvar megnevezésű, 609 m2 területű ingatlan 8/32-ed tulajdoni hányadát Barakonyi Józsefné tulajdonostól 14.000.000,- Ft vételáron.

 

Az ingatlan vásárlásra a pénzügyi fedezet a 2018. évi költségvetés 6. számú melléklet 013350 /K62 során rendelkezésre áll.”

 

Határidő: szerződés aláírásra 60 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Távol

Pulai Edina

Távol

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen