Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

 

NAPIREND:

1. Javaslat ingyenes közmű átadás-átvétel jóváhagyására az „M7 autópálya Érd – Iparos úti csomópont térségének közúthálózata, és tervezett áruházak infrastruktúrája, LED-es közvilágítási hálózat kiviteli terve” elnevezésű beruházás építése kapcsán

Előadó: T. Mészáros András polgármester

2. Javaslat a Szepes Gyula Művelődési Központ és a Csuka Zoltán Városi Könyvtár alapító okiratainak módosítására, valamint új státuszhelyekkel kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó: T. Mészáros András polgármester

3. Javaslat az Érdi Sport Kft-vel megkötött reklámszerződés módosítására

Előadó: Mórás Zsolt, a Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke

4. Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft 2017. évi üzleti tervének módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

5. Javaslat Érd Városi Sport Alapítvány jogutód nélküli megszüntetésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

6. Javaslat a Töhötöm utcában tervezett játszótér megvalósításáról szóló beruházási célokmány elfogadására

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

 

A napirendről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen