- Beszámoló a Fogorvosi Ügyelet 2016. évi tevékenységéről

Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

 

Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A Fogászati Ügyelet a lakosság közmegelégedésére dolgozik, bizottságuk részletesen megtárgyalta a beszámolót és meghallgatta a beszámoló elkészítőjét, kéri annak elfogadását.

T. Mészáros András polgármester: Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a beszámoló elfogadását.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a fogorvosi ügyeleti tevékenységet ellátó Szép és Ép Fog Fogászati Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: a határozat közlésére – azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester”

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

44/2017. (II.23.)

h a t á r o z a t

a Fogorvosi Ügyelet 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a fogorvosi ügyeleti tevékenységet ellátó Szép és Ép Fog Fogászati Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: a határozat közlésére – azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

- Beszámoló a Szociális és az Egészségügyi Bizottság 2016. évi tevékenységéről

Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

 

Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Megköszöni a hivatal munkáját, a pontos összeállítást, bizottságuk minden alkalommal határozatképes volt, ezúton is megköszöni mindenki munkáját.

T. Mészáros András polgármester: Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a beszámoló elfogadását.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.”

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

45/2017. (II.23.)

h a t á r o z a t

a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

 

 

- Beszámoló a Köznevelési és Művelődési Bizottság 2016. évi tevékenységéről

Előadó: Kéri Mihály, a Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke

 

Kéri Mihály, a Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke: Nem kívánja szóban kiegészíteni a beszámolót

T. Mészáros András polgármester: Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a beszámoló elfogadását.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Köznevelési és Művelődési Bizottság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.”

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

46/2017. (II.23.)

h a t á r o z a t

a Köznevelési és Művelődési Bizottság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Köznevelési és Művelődési Bizottság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

 

 

- Beszámoló a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2016. évi tevékenységéről

Előadó: Pulai Edina, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke

 

Pulai Edina, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke: A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 11 fővel nagy létszámú bizottságnak mondható, mindig felelősségteljesen, komolyan átgondolva dönt. Az elmúlt évben 15 alkalommal üléseztek, minden alkalommal határozatképesek voltak, képviselői indítványra a Modern Városok Programmal kapcsolatban is tartottak egy ülést. Megköszöni a bizottság munkáját, a folyamatos részvételt.

T. Mészáros András polgármester: Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a beszámoló elfogadását.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2016. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.”

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

47/2017. (II.23.)

h a t á r o z a t

a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2016. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2016. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

 

A beszámolók elfogadásáról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen