T. Mészáros András polgármester: Lényegében a szóban forgó döntéseket már meghozták, ismerteti mindkét határozati javaslat lényegét. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra az I. határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett I. határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a VEKOP-6.1.1-15-RD2 azonosítószámú „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című pályázati felhívásra benyújtott támogatási kérelmeket az alábbi módon bírálja el:

- VEKOP-6.1.1-15-RD2-2016-00001 „Az érdi Pöttöm Sziget Bölcsőde férőhelybővítése” című pályázatot támogatásra javasolja;

- VEKOP-6.1.1-15-RD2-2016-00002 „Az Érdi Kincses Óvoda és Apró Falva Bölcsőde épületegyüttesének felújítása” című pályázatot támogatásra javasolja;

- VEKOP-6.1.1-15-RD2-2016-00003 „Érd Fenyves-Parkvárosban új óvoda építése” című pályázatot támogatásra javasolja;

- VEKOP-6.1.1-15-RD2-2016-00004 „Gyermekellátó kapacitások fejlesztése és bővítése a Hangok Kertje Nonprofit Kft-nél” című pályázatot támogatásra nem javasolja a következő okokra való tekintettel:

1. Érd Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának nem része a projekt.

2. Érd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának nem része a projekt.

3. A Batthyány 2015-2020 Program - az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 196/2015. (IX.24.) számú, Érd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere fejlesztési programjának elfogadásáról szóló határozata - nem tartalmazza a projektet.

4. Érd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjában tett indikátorvállalás tekintetében kisebb mértékben járul hozzá az indikátor célértékének teljesítéséhez.

A Közgyűlés felhatalmazza az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése által a Döntés-előkészítő Bizottságba delegált tagot a szükséges további intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester”

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

53/2017. (III.9.)

h a t á r o z a t

a VEKOP-6.1.1-15-RD2 azonosítószámú „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című pályázati felhívásra benyújtott támogatási kérelmek elbírálásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a VEKOP-6.1.1-15-RD2 azonosítószámú „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című pályázati felhívásra benyújtott támogatási kérelmeket az alábbi módon bírálja el:

-  VEKOP-6.1.1-15-RD2-2016-00001 „Az érdi Pöttöm Sziget Bölcsőde férőhelybővítése” című pályázatot támogatásra javasolja;

- VEKOP-6.1.1-15-RD2-2016-00002 „Az Érdi Kincses Óvoda és Apró Falva Bölcsőde épületegyüttesének felújítása” című pályázatot támogatásra javasolja;

- VEKOP-6.1.1-15-RD2-2016-00003 „Érd Fenyves-Parkvárosban új óvoda építése” című pályázatot támogatásra javasolja;

- VEKOP-6.1.1-15-RD2-2016-00004 „Gyermekellátó kapacitások fejlesztése és bővítése a Hangok Kertje Nonprofit Kft-nél” című pályázatot támogatásra nem javasolja a következő okokra való tekintettel:

1. Érd Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának nem része a projekt.

2. Érd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának nem része a projekt.

3. A Batthyány 2015-2020 Program - az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 196/2015. (IX.24.) számú, Érd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere fejlesztési programjának elfogadásáról szóló határozata - nem tartalmazza a projektet.

4. Érd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjában tett indikátorvállalás tekintetében kisebb mértékben járul hozzá az indikátor célértékének teljesítéséhez.

A Közgyűlés felhatalmazza az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése által a Döntés-előkészítő Bizottságba delegált tagot a szükséges további intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

A I. határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Távol

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen

 

T. Mészáros András polgármester: Felteszi szavazásra a II. határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett II. határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a VEKOP-6.1.1-15-RD1 azonosítószámú „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című pályázati felhívásra benyújtott támogatási kérelmeket - Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése által a Döntés-előkészítő Biztosságba delegált tag 2016. október 27-i döntését - az alábbi tartalommal hagyja jóvá:

- VEKOP-6.1.1-15-RD1-2016-00001 „Az Érdi Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvodájának felújítása” című pályázat támogatott;

- VEKOP-6.1.1-15-RD1-2016-00002 „Az Érdi Kincses Óvoda Fácán Tagóvodájának újjáépítése” című pályázat támogatott.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester”

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

54/2017. (III.9.)

h a t á r o z a t

a területi kiválasztási rendszer eljárásrendben meghirdetett felhívásokra benyújtott támogatási kérelmek jóváhagyásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a VEKOP-6.1.1-15-RD1 azonosítószámú „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című pályázati felhívásra benyújtott támogatási kérelmeket - Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése által a Döntés-előkészítő Biztosságba delegált tag 2016. október 27-i döntését - az alábbi tartalommal hagyja jóvá:

- VEKOP-6.1.1-15-RD1-2016-00001 „Az Érdi Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvodájának felújítása” című pályázat támogatott;

- VEKOP-6.1.1-15-RD1-2016-00002 „Az Érdi Kincses Óvoda Fácán Tagóvodájának újjáépítése” című pályázat támogatott.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

A II. határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Távol

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen 

 

T. Mészáros András polgármester: Szűcs Gábornak jelzi, hogy a politika a közélettel való foglalkozás többek között, valamint úgy gondolja, hogy aki annyit tett a Vadlúd utcai körfogalom megépítéséért, méltó arra, hogy elmondhassa az előterjesztéssel kapcsolatos véleményét, illetve kronológikusan ismertethesse azt. Megköszöni a részvételt, a Közgyűlés rendkívüli ülését bezárja.

A Közgyűlés rendkívüli ülése 18:30 órakor ért véget.

K.m.f.

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester