Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

NAPIREND:

1. Beszámoló a távhőszolgáltató 2016. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Meghívott: szolgáltató vezetője

2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

3. Tájékoztató az Érdi Sport Kft.-nél végzett Állami Számvevőszéki ellenőrzésről

Előadó: T. Mészáros András polgármester

4. Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

5. Javaslat folyószámla-hitel szerződés megkötésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

6. Javaslat Érd Ófalu – Duna-parti gyógy-, sport- illetve kulturális turisztikai beruházásról szóló beruházási célokmányok elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

7. Javaslat a tervezett játszóterek megvalósításáról szóló beruházási célokmányok elfogadására

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

8. Javaslat a 241/2016. (XI.24.) határozattal elfogadott az Érd, Fehérvári út 16. szám alatti, 17776 helyrajzi számú ingatlanon történő új egészségügyi szolgáltató épület megvalósítására vonatkozó beruházási célokmány módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

9. Javaslat a „Pest Megyei Precíziós Diagnosztikai Innovációs Központ” létrehozása céljából Pest Megye Önkormányzatával kötendő konzorciumi megállapodás jóváhagyására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

10. Javaslat az érdi 2656 hrsz-ú ingatlanközterületből való kivonására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

11. Javaslat az érdi 22552/42 helyrajzi számú ingatlan közterületből való kivonásáról szóló 241/2017. (IX.28.) határozat módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

12. Javaslat az Érd, Felső u. 43. szám alatti 22773/A/4 hrsz-ú ingatlanon haszonélvezeti jog alapítására és haszonkölcsön szerződés megkötésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

13. Javaslat az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

14. Javaslat az Érdi Tankerület fenntartásában és működtetésében levő Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázat véleményezésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

15. Javaslat az önkormányzati óvodák szakmai tevékenységének éves értékelésére

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

Meghívott: óvodavezetők

16. Javaslat mentőtiszti szolgáltatás működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

17. Egyebek

A napirendről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Távol

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Távol

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

Dr. Veres Judit

Távol