Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

 

 

 

NAPIREND:

 

 

1. A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választások lebonyolításáról és eredményéről

 

- Polgármesteri megbízólevél átadása –

 

- Képviselői megbízólevelek átadása -

 

2. A települési képviselők eskütétele

 

3. A polgármester eskütétele

 

4. Köszöntőt mond dr. Erdei Árpád – Érden élő – volt alkotmánybíró, az Alkotmánybíróság egykori helyettes elnöke, egyetemi tanár, professor emeritus

 

5. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 31/2014. (XI.26.) rendeletének módosítására

Előadó: Dr. Csőzik László polgármester

 

 

SZÜNET

 

 

6. Javaslat alpolgármesterek megválasztására

Előadó: Dr. Csőzik László polgármester

 

7. Az alpolgármesterek eskütétele

 

8. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bizottsági elnökeinek és tagjainak megválasztására

Előadó: Dr. Csőzik László polgármester

 

9. A bizottságok nem képviselő tagjainak eskütétele

 

10. Javaslat a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására

Előadó: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

 

11. Javaslat az alpolgármesterek illetményének, költségtérítésének, a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására

Előadó: Dr. Csőzik László polgármester

 

12. Javaslat a leköszönő polgármester és az alpolgármesterek végkielégítésével, és szabadságának megváltásával kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó: Dr. Csőzik László polgármester

 

13. A polgármester köszöntője

 

 

Az ülésen tárgyalt előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

 

 

A napirend elfogadásáról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Távol

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen