Simó Károly képviselő: Ez a napirendi pont az, amiben lényegében esszenciájában benne van minden, ami az elmúlt 9 hónapban történt, az a felelősséghárítás, a korábban már szóba került kis és nagyobb jogszabálysértések. Az elmúlt időszakban a nehéz helyzetben helyt kellett volna állnia polgármester úrnak. Vannak köztünk még olyanok, akik emlékeznek arra a történetre, amit Lenin elvtársról meséltek, aki ugye jóságos ember volt, mert a szomszéd gyerekeknek, ha átdobták a labdát, visszaadta, pedig akár lövethetett volna is. Ez jutott eszébe, amikor polgármester úr azt mondja, hogy milyen jó fej, hogy utólag megpróbálja úgymond a Közgyűlést tájékoztatni azokról a döntésekről, illetve az arról szóló érvelések, hogy egyetlen döntésénél sem kellett kikérnie a testület véleményét. Az előterjesztést meg kellett volna előznie egy olyan beszámolónak, hogy polgármester úr hogyan élt a törvény által biztosított jogkörrel, ami a pandémia ideje alatt volt. Nem tudnak erről semmit, illetve próbálják összerakni a képet a közgyűlési határozatokból és azt látják, hogy van, aki tud dolgokról, van, aki nem. Vannak dolgok, amik hirtelen derülnek ki, hogy nem egészen demokratikus módon történtek maguk a döntéshozatalok sem. Önmagában az a tény, hogy egy előterjesztésben 106 határozatról és 13 rendeletről beszélnek 3 hozzászólási lehetősséggel, ezért nem fogják tudni az egészet kivesézni, ez azt bizonyítja, hogy mi polgármester úr véleménye a demokráciáról, a közéletről, a nyilvánosságról, hogy az érdi közügyek intézését hogyan tudják tenni. Úgy látszik polgármester úrnak nagyon megtetszett az a lehetőség, hogy a Közgyűlés nélkül, egymagában hozhat döntéseket. Úgy gondolja, hogy nem élt ezzel, hanem visszaélt. Próbálta úgy felvezetni, hogy ezek olyan döntések, amikről amúgy is együtt szoktak szavazni. Van, ami nem elméleti kérdés. A Közgyűlés tagjai felé fordul és kérdezi, hogy vajon cinkosai lesznek-e polgármester úrnak abban az antidemokratikus döntéshozatalban, a közvélemény, a teljes nyilvánosság lenézésben és lényegében figyelmen kívül hagyásában. Kérdezi, hogy Gál Alex képviselőtársa tudott-e arról, hogy polgármester úr egyszemélyes döntésében átszervezte az óvodákat és a szülők felháborodva hívták fel, hogy a Favágó utcai óvodában úgy húzták meg a határokat, hogy az óvodától kb. 300 méterre lakó gyerekek nem mehetnek abba az óvodába. Úgy tudja, hogy erről meglepődve értesült képviselőtársa, mint ahogyan arról is, hogy futópálya épül a választókörzetében. Nem tudják, hogy lesz-e idén Ifjúsági Önkormányzati választás. Ha igen, akkor pedig milyen módon lesz. Polgármester úr döntésében a teljes szociális ágazat tevékenységét átszervezte, vannak közte nem teljesen tiszta, akár ingatlan, akár bizonyos szolgáltatások kiszervezésére vonatkozó döntések, amiről a képviselő-testület, bizottságok nem biztos, hogy tudnak. A Szociális Gondozó Központ tagintézményei bizonyos tevékenységeket nem úgy látnak el, esetleg külső szervezetek bevonásával végzik – erről egy szó sem esett. Azt kéri polgármester úr, hogy frakciófegyelemből bólintsanak rá és utólag hagyják ezt az egészet jóvá. Nem tudták feltenni azokat a kérdéseket, amiket a választópolgárok feltettek nekik, például az intézményvezetők beszámolóinál. Nem tudták megkérdezni a Szociális Gondozó Központtól, hogy hogyan zajlott az elmúlt év, milyen elképzeléseik vannak. Ugyanerről nem tudták megkérdezni a rendőrséget. A tevékenység nyilván relatíve egzakt dolog, hogy beszámolnak róla, hogy mi történt, de azért úgy gondolja, hogy a közügyek nyilvános megvitatásának az a helyes rendje, hogy mindez nyilvános Közgyűlésen történik. Most sincsenek itt az intézményvezetők, nem tudják feltenni kérdéseiket. A kulturális területen hogy voltak a rendezvények, ezt a kérdést se tudják feltenni. Csomó olyan döntés van, amit polgármester úr csomagban beterjeszt, és azt várja el, hogy 15-20 perces időkeretben döntsenek róla. Véleménye szerint ez nem a közügyek normális megvitatásának a rendje, nem az átláthatóság felé megy, nem ezt ígérték a kampányban. Most az a kérdés, hogy a képviselők polgármester úr mellé állnak-e, merthogy ő már elmondta, hogy mit gondol a nyilvánosságról és a demokratikus döntéshozatalról.

 

Lengyel Péter képviselő: Furcsa egy FIDESZ-es képviselőtől hallani azt, hogy rajtuk kéri számon a demokráciát, illetve a demokratikus elveket, amikor a Kormány folyamatosan ezzel szembemegy. A FIDESZ-KDNP-Összefogás frakciónak 6 képviselője van a Közgyűlésben, ez napirendenként fejenként 3 hozzászólást, tehát összesen 18 hozzászólást tenne lehetővé, tehát egészen nyugodtan meg lehet vitatni mindezt. A veszélyhelyzet alatt törvény szerint sem ülésezhetett sem a Közgyűlés, sem pedig a bizottságok. A konzultációs lehetőség nem ugyanaz, mint a döntési lehetőség. Lehet vélemény erről a törvényről, de például a parlament ülésezhetett, mégis rengeteg egyedi döntés született.

 

T. Mészáros András képviselő: Sok előterjesztés volt a mai Közgyűlésen, ami bizonyos mértékben aggályos kétségeket ébreszt egyáltalán a törvényesség és a jogszerűség irányában. Ez az előterjesztés, még csak nem is az, hogy jogszerűtlen, mert azt megszokták a mai nap, hanem egyszerűen logikátlan. A veszélyhelyzet ideje alatt születtek olyan döntések, amelyikről a Kormányhivatal megállapította, hogy jogsértő, nem a jogszabályoknak megfelelően, nem minden tekintetben a jogszabályokat figyelembe véve történtek meg, magyarán ezek a határozatok rosszak. Ha megerősítenek egy rosszat a közösség által, akkor nem történik más, mint a felelősség porlasztása. Kérdezi, hogy ha eddig rossz volt, akkor, ha most megszavazzák a képviselők, akkor jóvá válik? Ezek a határozatok megszülettek, jól, rosszul, meg 106-ból 106, a rendeletről nem is beszélve, tehát egyszerűen logikátlan dolgokat próbál most a polgármester úr a saját felelősségének az enyhítésé és porlasztása érdekében a Közgyűlés tagjainak vállára tenni. Talán azt kellene indítványozni, hogy mindazt a döntést, ami megszületett a pandémia ideje alatt, azt vissza kell vonni. Ez volna az egyetlen logikus és a rosszat valamilyen módon reparáló intézkedés. Az összes többi az csak elkeni a felelősséget és elkeni azokat a dolgokat, amikben ezek a döntések megszülettek. Az előbb polgármester úr azzal védekezett, hogy felügyelőbizottsági személyekről nem óhajtott dönteni, pedig legalább ott a sürgősség, mint érv megjelent volna. Ellenben hasonlóan személyi döntéseket hozott, ahol a sürgősség sem jelent meg. Mert ha a felügyelőbizottság tevékenysége 1-2 napot ráér, akkor bizonyos szintén rosszul meghozott határozatoknak a végrehajtása is ráért volna 1-2 napot, vagy 1-2 hetet. Érdekes az is ebben a logikátlan folyamatban, hogy június 17-én hirtelen 46 határozat született meg, meggyőződése, hogy akkor 8 órán keresztül nem csinált mást polgármester úr, mint határozatot határozatra halmozott és belátható, hogy nem sikerült mindegyik jól.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Azt kell, hogy mondja, hogy jól felfújják ezeket a dolgokat. Egészen másképp emlékszik erre az időszakra. Arra emlékszik, hogy itt mindenki vállvetve küzdött, intézményi dolgozók, civil szervezetek képviselői, a Szövetség Érdért frakció tagjai, egyetlenegy szereplő hiányzott, a FIDESZ. Ők voltak, akik fittyet hánytak az együttműködésre. Úgy indult, hogy minden képviselőnek küldött egy e-mail-t, amiben megküldte 3 szerv beszámolóját, nyitott feléjük és kérte, hogy keressék az együttműködés lehetőségeit, várta a reakciókat, egyetlenegy válasz, reakció nem érkezett. Akkor lemondott az ellenzékről ebben a tekintetben. A meghozott határozatok egytől egyig olyanok, hogy vagy a szükségszerűség diktálta őket a parlamenti felhatalmazás, illetve a kormányrendelet alapján. Valamennyire jogosultsága volt. Vagy pedig azt gondolta róluk, amit el is mondott, hogy mindegyik olyan, amit itt érdemi vita nélkül, konszenzussal szoktak elfogadni. Ezt feltupírozni úgy, mintha valamiféle diktátor lenne, az szerinte nevetséges és vissza is utasítja. Akár egyenként végigmehetnének ezeken a határozatokon. Van természetesen néhány olyan, amiről azt mondja, hogy van értelme beszélni róla, az ÉKFI mindenképpen ilyen, de nem azért, hogy hogy történt az új személy kiválasztása, hanem azért, hogy milyen disznóságok történtek ott az elmúlt időszakban és arról fognak is még beszélni és abszolút megkívánta a váltást. Ilyen volt az, hogy pályázatot adtak be, ha nem adtak volna be, akkor azért támadták volna, ilyen volt a futókör, a Szovátai utca és talán a wifi is ebbe a körbe tartozott. Szerinte normális ember így jár el. Ehhez képest elővenni és olyan dolgokat mondani, hogy ezek törvénysértőek, egyszerűen nem igaz. Senki nem mondta róluk, hogy törvénysértőek. A Kormányhivatal ilyet nem állapított meg, egyetlenegy határozatra nem mondta azt, hogy jogszabálysértő lenne. Nem erről szól a törvényességi felhívás. Arról lehet beszélni, ami annak a tárgya esetleg. Annak a tárgya az volt, hogy elmulasztotta – de majd eldönti a vizsgálat, hogy elmulasztott rendelkezni külön alakszerűen az ellenzéki frakcióvezető indítványáról. Nincs is tényállása egyébként annak a törvényességi felhívásnak, a kormánymegbízott nem jelöli meg, hogy pontosan miről van szó. Ezt elküldte a képviselőknek, tehát tudniuk kellett volna, hogy hamis, amiről beszélnek. Nincs szó jogsértő határozatokról. Egyébként ezt a szóbeli tárgyalásokon is megerősítették. Sem a határozatok száma, sem azok tartalma. Nem fogadott el költségvetést, nem adott jutalmat sem magának, sem az alpolgármestereknek nyilvánvalóan úgy, ahogy azt megtette FIDESZ-es polgármester és hasonló dolgokban nem döntött. Bármelyik intézmény beszámolóját ide lehet hozni, de mivel a fülük botját se mozdították, hogy arra reagáljanak, azt gondolta, hogy nem érdekli őket. A lehetőség adott volt. Gál Alex képviselőt bevonta ezekbe a dolgokba, együtt tartottak sajtótájékoztatót a Szilvafásról.

 

Gál Alex képviselő: Elmondja, hogy polgármester úr mindenről tájékoztatta. Így volt a Favágó utcai óvodai problémával kapcsolatban is. Az a probléma, hogy nem fér el több gyerek az óvodába. Kapott megkereséseket helyiektől és pontosan ezt a problémát taglalták, hogy viszonylag közel laknak az óvodához, mégse oda lettek besorolva. Nem tudnak ezzel mit csinálni, nem fér több gyerek az óvodába. Egészen parádénak gondolja, hogy a FIDESZ-KDNP-Összefogás frakció a demokratikusságot feszegeti, hogy nem működik elég demokratikusan a testület. Úgy gondolja, hogy minden intézkedés a város érdekében történt. Szerinte a helyi ellenzék is jobban be tudott volna vonódni, hogyha van erre szándék és nem a jelenlegi városvezetés szidásával, illetve politizálással foglalkozik, hanem a város segítésével.

 

Simó Károly képviselő: Polgármester úr nyilvánosan nem mondott igazat az előbb. A Kormányhivatal nem azt mondta, amit polgármester úr állított, hanem pontosan felolvassa: Annak érdekében, hogy a polgármester a jogkörét az Mötv. 9. §-ának megfelelően – jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elvét figyelembe véve, a társadalmi rendeltetésnek megfelelően – gyakorolja, nem hagyhatja figyelmen kívül a helyi és országos rendeleteket. Ezek közül a 106 döntés közül egyben sem történt meg. Azt gondolja, hogy igen komoly mellébeszélés az, amikor azt mondja, hogy kis apró dolgokról volt szó. Niedermüller Péter erzsébetvárosi polgármester sem merte azt megtenni, hogy minden egyes előterjesztésről minden héten ne egyeztessen. Felhívja a figyelmet, hogy a FIDESZ-KDNP-Összefogás frakció is szeretett volna részt venni, jobbító javaslatokkal élt. Először csak szóban, utána levélben. Polgármester úr figyelmébe ajánlották, hogy azzal a döntési jogkörével élve, ami adott a törvény szerint, hozzon meg olyan döntéseket, amit már mindenhol máshol meghoztak. 10 pontos akciótervet javasoltak. Ebből utólag néhányat megvalósítottak, de azt is csak vonakodva. Például szegény Szűcs Gábor alpolgármestert kiállították, hogy mondja el, hogy teljesen súlyos és törvénysértő az, hogy az önkormányzat adjon támogatást azoknak, akik elveszítik a munkájukat. Majd 1 hónap múlva rájöttek, hogy ez igen, benne van a szociális törvényben – lényegében mindenki más is megadta – végül sikerült ezt a módosítást átvinni. A szociális rendelet módosítására is tettek javaslatot, hogy a helyzethez igazodva hogyan történjen. Ugyanígy kérték, hogy a szociális ágazatban dolgozó munkatársakat ismerjék el. Már akkor el kellett volna ismerni, ez ugye nem történt meg.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Ha akartak volna segíteni, akkor abban segíthettek volna, hogy ne vonják el a forrásokat az önkormányzattól. Egy szavuk nem volt rá, némán tűrték. A bevételi oldallal kapcsolatban nem tettek javaslatot. Elvonták a gépjárműadót, 80 millió Ft-ot át kellett utalni a Kormánynak. A védekezés költségei minimum 50 millió Ft-ba kerültek. 130 millió Ft-os igényt nyújtottak be, hogy mennyit költöttek a pandémiás időszakban az önkormányzat részéről a károk elhárítására, a veszélyhelyzet megelőzésére, illetve kezelésére. Ezek mind a politikai kommunikáció tárgykörébe sorolható javaslatok voltak. Ami nem volt az, arról tudtak is beszélni. Ez például a szociális rendelet módosítása. Úgy gondolja, hogy az elfogadott rendeletmódosítás az jóval tágabb, mint amit javasoltak. Ezt biztosan kezelték és figyeltek rá, mint ahogy a szociális gondozó szféra munkatársaira is. Akik például az idősek otthonában ott voltak és gyakorlatilag hetekre beköltöztek, mintegy vesztegzár alá az idősekkel és el is tudták érni azt, hogy Érden nem ütötte fel a fejét az Idősek Otthonában semmilyen fertőzés ez alatt az idő alatt. Nagyon szakszerűen, gondosan, profi módon jártak el az intézményi dolgozók is és úgy gondolja, hogy a Polgármesteri Hivatal dolgozói is. Aki bent volt, az dupla bért kapott, tehát megadták a szükséges pluszt, mint ahogy most is megadták a cafeteria juttatást a Szociális Gondozó Központ munkatársainak. Nem hiszi el, hogy ezeket a veszélyhelyzet alatt hozott döntéseket úgy kellene aposztrofálni, mint önkényes döntések. Az óvodákat, az intézményeket be kellett zárni, majd ki kellett nyitni. A szociális rendeletet módosítani kellett, hogy azok, akik elveszítik állásukat, azok tudjanak segélyt kapni. Rendelkezni egy csomó olyan dologról, mint például a piac helyzete és igen elrendelte a tűzgyújtási tilalmat. Ezt mondjuk senki se kritizálta, ilyenek persze benne voltak, de azt gondolja, hogy ez is a vírus elleni védekezés célját szolgálta. Ha annyira akarják, akkor itt minden egyes határozatot végignézhetnek, lehet őket kritizálni, górcső alá venni, ezeket bátran vállalja. Egy határozat esetében történt egy elírás, ahol a dátum nem stimmelt, de ott is minden rendben volt és jogszerű volt, amit a MÁK-kal folytatott levelezés is bizonyít.

 

Lengyel Péter képviselő: Természetesen számon lehet kérni mindent. Be lehetett volna adni mindegyik határozathoz és rendelethez módosító indítványt, mégsem történt meg. Úgy látszik, hogy T. Mészáros András és Simó Károly képviselőtársa szeretik a magyar filmművészetet, mert előre tudnak valamit, mint amikor Pelikán elvtárs közli, hogy Virág elvtárs ez az ítélet. Ő nem tud róla, lehet, hogy tájékozatlanabb és valóban előre tudnak képviselőtársai dolgokat, de nem tud arról, hogy mind a 106 határozat esetében elmarasztalás érte volna polgármester urat. Lehet irigykedni arra, hogy polgármester úr jó erőben van és akár 10 percenként is képes dolgokra, Orbán Viktor is fickósnak érzi magát, most megtette ezt polgármester úr is. Lehet, hogy ő tud 10 percenként – határozatot hozni.

 

Dr. Asztalos Éva képviselő: T. Mészáros András képviselőtársa úgy kezdte felszólalását, hogy ez egy jogellenes előterjesztés. Ezt jogászként nem nagyon tudja értelmezni. Ha valami jogellenes, akkor jelöljék már meg pontosan, hogy milyen jogszabályba ütközik az előterjesztés és ennek konkrétumát adják. Ha ezt nem teszik, akkor ez csak hangulatkeltésre alkalmas. Tudomása szerint a Kormányhivatal vizsgálata folyamatban van, tehát nincsen olyan jogerős határozat, ami kimondta volna, hogy bármelyik határozat is törvénysértő lett volna. Egyetért Lengyel Péter képviselőtársával, lehetőség lett volna a mai Közgyűlésre bármelyik határozathoz módosító indítványt benyújtani. Tudomása szerint ez nem történt meg.

 

T. Mészáros András képviselő: Ha itt van már a Kánaán és minden rendben van, akkor egyetlen egy problémája van az előterjesztésnek, hogy akkor teljesen felesleges, mert jó, törvényes, célszerű határozatokat mi a fenének erősítsenek meg. Térjenek már magukhoz. Nem azt mondta, hogy jogellenes mindegyik, hanem hogy a jog logikájával nem egyezik meg ez az előterjesztés. Nem egyezik meg azzal, hogyha létrejöttek és megszülettek, megfelelő módon, a Kormányhivatal által nem kifogásolt módon megszülettek a döntések, akkor hajrá és éljen Dr. Csőzik László sokáig és hagyják békén a döntéseit, akkor nem kell megerősíteni. Akkor milyen szükség van arra, hogy itt megerősítsék. Mégiscsak a felelősség porlasztásáról szól a történet.

 

Dr. Csőzik László polgármester: A válasz az, hogy mert demokrata vagyok és a többiek is azok, akik vele vannak. A Kormányhivatal álláspontja az volt, hogy ezeket nem kell behozni, nem kell megerősíteni, nem szükséges, anélkül is érvényesek és hatályosak. Egyiket sem semmisítették meg, egyikkel kapcsolatban sem jelezték, hogy probléma lenne. Akárhogy köntörfalazik Simó Károly, a felhívás kizárólag arról szólt, hogy Simó Károly által – bár nem nevezik meg, de nyilván ő indította az eljárást is, gondolja, ki más – benyújtott előterjesztésnek öntse határozati formába az elutasítását és gondoskodjon a 30 napos válaszadási határidő betartásáról. Sehol nem olvasta azt, amiről ő beszélt. Egyszerűen arról van szó, hogy a benyújtott módosító javaslatokról, indítványokról a polgármesternek külön, alakilag határoznia kellett volna. Egyébként pedig más az álláspontja. Mert egyértelmű volt a Miniszterelnökség és a Belügyminiszter tájékoztatója, körlevele a tekintetben, hogy nem működik a képviselő-testület, nincsenek meg a közgyűlési jogosítványok, azok szünetelnek, nem élnek a pandémia ideje alatt. Ennek megfelelően, hogy miért hozta be ide, mondhatná azt is, hogy megáldani, a lehetőséget biztosítani, hogy a Közgyűlés kifejezze azt, hogy például ez, vagy az a határozat nem jó, nem jogszabályszerű, nem célszerű, helytelen volt és indítványt tesz arra, hogy helyezzék hatályon kívül. Ebben a körben lehetett volna módosító javaslatokkal élni ezt illetően. Ezt senki nem tette meg egyébként, ilyen nem jött be. Ebből az következik, hogy a határozatokat rendben lévőnek tartották egyesével és összességében is, csak papolnak itt egyfajta antidemokratizmusról, meg zsarnokságról. Ha annyira zsarnok lett volna, akkor fajsúlyos ügyekben hozott volna határozatot, még a saját frakciójának megkérdezése nélkül is. A határozatok döntő többségét a Polgármesteri Hivatal készítette elő, illetve az intézményrendszer kezdeményezte azt. Gyakorlatilag semmit nem tettek hozzá érdemben, tartalmilag. Nyilván végigegyeztették őket. Ha a mostani ellenzék lett volna hatalmon, akkor nyilván ők is ugyanúgy átengedték volna, a szakma szülte a legtöbbet. Amit pedig nem a szakma szült, azt meg a helyzet szülte. Folyamatosan figyelemmel kísérték a Kormány munkáját, úgy szolván együttműködtek a Kormánnyal, mint önkormányzat ez kötelességük volt. Lekövették a pandémia elleni védekezés egyes állomásait, lekövették a rendeleteket, nem szaladtak előre, egy csomó dologban azonban újítóak voltak, először ők zártak be felelősségteljesen játszóteret, piacot. Abban is felelősségteljesen jártak el, hogy nem rohantak a piac újranyitásával, pedig amikor megnyitották, lehetet érezni, hogy mekkora hibát követtek volna el, hogyha ezt a vírus tetőzése alatt teszik meg. Azt hiszi, hogy ezek az aggályok egész egyszerűen nem állnak meg. A 106 határozatból több is házi orvosi, illetve házi gyermekorvosi szerződés meghosszabbítása, tehát technikai jellegű módosítás. Még azokra se tettek módosító indítványt, amire azt gondolná az ember, hogy lehetett volna. Egyébként a pregnánsak, amelyek kilógnak a sorból, mind bejött, mint például ÉKFI vezető, a Szovátai utca helyett a Diósdi út lett, a futópálya pályázaton pedig nem nyertek. Tessék megmondani, hogy mivel van a gond, ha kell behívja a rendőrkapitány urat a következő ülésre, hogy számoljon be. De ott volt a lehetőség, akár konzultatív jellegű testületi ülést is össze lehetett volna hívni. Még egyszer sérelmezi azt, hogy amikor kiküldte ezeket az anyagokat, akkor nem volt rá érdemi reakció, most pedig azzal jönnek, hogy türannosszá vált. Hát nem. Nem az, továbbra is demokratának érzi magát. Azért vannak itt a javaslatok, hogy lehet mondani konkrétan megjelölve, hogy melyiket helyezzék hatályon kívül, melyik volt rossz. Ha nem most, akkor a következő időszakban. Bátran, itt a lehetőség. Kérdezi, hogy melyikkel van gond. Semmi mást nem akart, csak azt, hogy tudják le, mert azt gondolta, hogy ők is úgy gondolják, hogy ezek magától értetődően átengedésre méltó javaslatok, hogy tehermentesítse a Közgyűlést, hogy amikor újra összeülnek, akkor csak egyszer kelljen arról szavazni, amiről nagyon hamar, a megfelelő előkészítés után hozott határozatot. Nem gondolta volna, hogy egy ilyen antidemokratikus miliőbe próbálják meg ezt helyezni. Nem volt ilyen szándék, abszolút nem volt ilyen szándék.

 

Andrasek Mónika képviselő: Megütötte fülét Simó Károly képviselőtársa állítása, hogy Gál Alex képviselőtársuk nem tudott a kerületében történő dolgokról. Érdeklődik, hogy ezt miből gondolta?

 

Szűcs Gábor alpolgármester: Szerinte szövegértési probléma van dr. Aradszki András országgyűlési képviselő úrnak adott válasza kapcsán. A munkaügyi központot úgy hívják, hogy Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja. Magyarországon minden a munkáját elvesztő ember támogatása állami feladat. Az egy plusz, hogy az önkormányzat ennek ellenére, hogy egy állami feladatban vállalt szerepet, amit a Kormánynak kellene ellátnia, polgármester úr és a kollégák javaslata alapján született meg a támogatási forma, amit alkalmaztak is. Ettől függetlenül a tény az, hogy a Kormány feladata a munkájukat elvesztők támogatása. Azok a többletköltségek, amik a járvány elleni védekezés, az állami elvonások jelentenek, nem teremtették meg alapvetően azt a lehetőséget, hogy egy állami feladatot átvállaljon egy önkormányzat. Az, hogy valamennyire tudtak segíteni és Simó Károly képviselőtársa javaslatánál sokkal jobban tudtak segíteni egy más konstrukcióval. Más kérdés, hogy ez egy plusz, de nem gondolja, hogy az állami feladatot az önkormányzatnak kellene átvennie, főleg egy olyan helyzetben, ahol nem volt még egy Európai Uniós tagország, ahol az önkormányzatoktól a Kormány elvont volna. Sőt, Ausztriában, Franciaországban és Németországban plusz forrásokat biztosított az állam az önkormányzatok számára. Meglepődve hallgatja a FIDESZ-KDNP-Összefogás frakció retorikáját, olybá tűnik, hogy a hely szelleme megfertőzte őket az Összefogás Egyesület székházában, ami régen a Hazafias Népfront otthona volt. Lassan várja, hogy mikor jön tőlük az a retorikai elem, hogy Lenin élt, él és élni fog. Óva inti a FIDESZ-KDNP-Összefogás frakciót attól, hogy a fiatal demokraták szövetségéből fiatal diktátorok szövetségévé avanzsáljon itt helyben. Azt gondolja, hogy részt kellett volna venniük a védekezésben és segíteni a városvezetés munkáját  közösen a civilekkel és intézményekkel.

 

Dr. Bács István képviselő: A magyarországi települések többsége meg tudta oldani, hogy konzultáljon egymással, sőt testületi üléseket is tudtak tartani a vészhelyzet alatt. Nem is kell messzire menni, például Százhalombattán beültek a színházterembe egymástól 10 székre és meg tudták tartani a testületi ülést és köszönik szépen, mindenki jól van, nem is veszélyeztették egymást. A gépjárműadót nem tudja elvonni a Kormány, hiszen az nem saját önkormányzati bevétel. A gépjárműadó a központi költségvetés által átengedett bevétel, tehát a Kormány, a központi költségvetés eddig a 40 %-át az önkormányzatnál hagyta. Annyi történt, hogy ezt most nem hagyta az önkormányzatnál, hanem a központi védekezést fedezte belőle. Mindenképpen fontos megemlíteni, hogy a gépkocsiadó nem helyi adó, azt elvonni nem lehet, csak legfeljebb nem átengedni a továbbiakban. Amikor 2019. október 31-én polgármester úr, az alpolgármesterek letették az esküt, megszavazták a tiszteletdíjukat, akkor azt pillanatok alatt ki tudták hirdetni. Kérdezi, hogy az állítólagos rendeleteknek a facebook-on való publikálása az megfelel-e a jogszabályoknak, hogy azokat közzé kell tenni. Több esetben 2-3 hét telt el a közzétételben az Érdi Közlöny megjelenéséig, illetve a nemzeti jogszabálytárba való feltöltéséig. Akkor vajon mi alapján zárták be a játszótereket, zárták be a piacot, hogyha nem született meg a 106 határozat és rendelet időben való közzététele. Volt olyan, amelyiknek a határideje azonnal volt, vagy 3 nap és 2 hétre rá jelent meg az Érdi Közlöny. Kérdezi, hogy akkor hogy működnek ezek a dolgok.

 

Simó Károly képviselő: A Kormányhivatal azt állapította meg, hogy bár a polgármester úr egyedül dönthetett, de a döntéseket előzetesen közé kellett volna tenni. Így tette minden más önkormányzat. Szűcs Gábor alpolgármester úr rosszul tudja és empátiával figyelte, hogy kitették nyilatkozni egy olyan ügyben, igenis a döntés indoklása, a szociális rendelet módosítása is utal arra, hogy önkormányzati feladat volt és nem az államtól vállalta át, hiszen a szociális támogatásokról szóló jogszabály 1993 óta az ideiglenesen nehéz helyzetbe került emberek támogatását önkormányzati feladattá teszi, tehát az önkormányzat nem vállalt át az államtól feladatot. Sőt, abból a pénzből teszi, amit az állam ad, tehát az állam biztosít az ilyen jellegű támogatásokra szociális normatívát. Számára döbbenetes, hogy több jogvégzett ember nem vette észre azt, amire már utalt T. Mészáros András képviselőtársa, hogy igazából két eset van. Ha ezekre a döntésekre jogosult volt a polgármester úr, márpedig az elég világos, hogy jogosult volt, akkor nincs miről dönteni. Egészen döbbenetes az a rendelet megfogalmazás, miszerint hatályban tart egy előző rendeletet. Ilyen nincs. Ha hatályban akarják tartani a rendeletet, akkor egy feladat van, egyszerűen nem kell módosítani és akkor hatályban marad. Ha visszavonásról van szó, az nyilván más kérdés. Úgy kellett volna megfogalmazni, hogy a veszélyhelyzettel hatályukat veszítik. Felhívták emberek, hogy hívták Gál Alex képviselőt és azt mondta, hogy nem tud róla.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Most akkor mi a kis jogsértés, meg mi a nagy jogsértés. Ha engedi beszélni Simó Károlyt, akkor jogsértést követ el. Ha nem engedi beszélni, akkor nem demokrata. El kéne dönteni akkor. Nagy dilemma.

 

Szűcs Gábor alpolgármester: Amiről Simó Károly képviselőtársa beszél, az a rendkívüli települési támogatás, ami önkormányzati feladat. A jövedelem kiesésből származó, az állami. Javasolja, hogy a Hazafias Népfront székházában Lenin összes olvasása helyett európai példák olvasását, európai minták átvételét tanulmányozza.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Határozat esetében eltérően a rendelettől, nem érvényességi feltétel az Érdi Közlönyben való megjelentetés, az érintettel közölték. A facebook-on való megjelenés pedig egyetlen célt szolgált, pillanatnyilag azt tűnt a leghatékonyabb médiumnak arra, hogy a lakosság felé kommunikálják. Azt gondolja, hogy teljesen eredményesen és sikeresen lehetett ezt a kommunikációs formát használni. Még annyit a pandémiáról, hogy ilyen még nem volt, remélhetőleg nem is lesz, teljesen átírta a mindennapokat, a közigazgatás működését. A Városháza egy része home office-ban dolgozott, ők pedig gyakorlatilag beköltöztek és csak aludni mentek haza. Azt hiszi, hogy végig megfeszített tempóban dolgozott a városvezetés, ezt mindenkiről el tudja mondani, aki részt vett, folyamatos válságmenedzselés volt. Nem kaptak segítséget az ellenzéktől, bármennyire is szerették volna, se az országgyűlési képviselőtől, se a helyi képviselőktől. Az lett volna a cél, hogy közösen megmentsék a forrásaikat. Cizellálhatná persze a gépjárműadót, hogy persze a helyben maradó részét, a 40 %-át vonta el, de egy dolog érdekli, hogy 240 millió Ft ugrott a költségvetésben. Kérdezi, hogy azt mivel pótolják. Most vált hatályossá, hogy a hirdető berendezések építményadója esetében 14 millió Ft-ot veszít el a város. És akkor még lehetne sorolni. Lehet, hogy a helyi iparűzési adó bevétel 2,7 milliárd Ft helyett 2 millió Ft lesz. A parlament elfogadta, hogy ugrik a feltöltési kötelezettség. Nem tudja, hogy december hónapot hogyan fogják túlélni, hogy fogják biztosítani a likviditást. Ilyen esetben a költségvetést lehet nézegetni, egy dönt, hogy mi van a kasszában, mindenki ezt nézze. Rendkívüli mértékben megrövidültek a források és még mindig nem tudják a lényeget, hogy a Pénzügyminisztérium mekkora összegű működési támogatást fog biztosítani Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának. Pandémia volt, hatalomváltás történt, nem fideszes a polgármester már, tehát kohabitáció van, összellenzéki városvezetés van, és jobboldali kormány van. Nem tudja, hogy ez meg fog-e jelenni a döntésben. Nem tudja, hogy mi fogja motiválni. Nem tudja, hogy mi lesz a mértéke. Ha legalább nem kapnak 1 milliárd Ft-ot, akkor nagyon súlyos, drákói intézkedések meghozatalára is szoríthatja a szükség, nem az elvetemültségük. Nagy nyomatékkal hivatkozik az elküldött e-mail-re, mert azt megelőzte egy szóbeli telefonbeszélgetés frakcióvezető úrral. Akkor úgy érezte, hogy van remény arra, hogy együttműködjenek. Nem is az e-mail-re adott reakciók elmaradása aggasztotta, hanem az az iszonyatos gyalázkodó, névtelen, arctalan kampány, ami utána megindult ellenük. Azzal egész egyszerűen emberileg nem lehet mit kezdeni, hogy még alá se írják azokat a cikkeket az interneten. Rágalmaznak, ferdítenek, csúsztatnak, hazudnak, hogy például futópályát építtet az élettársának. Micsoda hülyeség, micsoda szemétség. Ha azon a pályázaton nem indultak volna, akkor széttámadták volna. Egy kerékpáros pályát akartak csinálni, de úgy gondolta, hogy sokkal több a futó Érden, mint a cross kerékpározó fiatal, inkább induljanak futókörre. Nagy volt az önrésze, gondolkodott, hogy mit csináljanak, területeket kerestek, még frakcióvezető úrral is egyeztettek még abban, hogy hol legyen, egy más helyszínt javasolt, véletlenül a Szilvafásra esett. Bátran vállalja azt a döntést, hogy a pályázatot benyújtották. Szerinte helyes volt, a Polgármesteri Hivatal számára siker volt, mert olyan emberek rakták össze, akik korábban pályázattal még nem foglalkoztak, egyébként pedig Zsákovicsné Békési Henriette volt a gazdája. Nagyon boldogok voltak, hogy nyertek, mert igenis nyertek. A bíráló bizottság felhívta őket, külön szóban értesített és gratulált, hogy bene vannak a 12-ben. Azt követően történt meg a malőr, hogy a Miniszterelnökség másik osztálya nem hagyta jóvá, tekintettel arra, hogy van már egy futókör. Megannyi határozat esetében azt tudja mondani, hogy bátran néz bárki szemébe, meg a nyilvánosság szemébe, mert nem gondolja, hogy hibázott volna. Az, hogy ezt most előterjesztette, ez pont a demokratizmusból fakad. Itt a lehetőség, hogy lehessen azt mondani, hogy hiba volt ezt, vagy azt elfogadni. Akkor azt a Közgyűlés hatályon kívül helyezheti. Rengeteg beszámoló van, bármelyik intézményvezetőt, egyesületi vezetőt meghallgathatnak. A teljesen szükségszerű határozatokat úgy látta célszerűnek, hogy fussanak ki a keze közül és ha a Közgyűlésnek baja van valamelyikkel, akkor ki tudja fejezni egyet nem értését. Senki nem jelezte. Nyilván különbözik egymástól a demokrácia felfogásuk, de úgy gondolja, hogy a jelenlegi városvezetésé megfelel annak, amit a parlamentáris demokráciák helyi demokrácia gyakorlás szempontjából fontosnak tart az ember. Hiszen itt a Közgyűlésnek lehetősége van most is és a jövőben is mind a 106 határozatot kivégezni, megerősíteni, módosítani, arról kritikát megfogalmazni. De azt, hogy ezt egy az egyben türannoszi döntésnek aposztrofálják, ezt a maga részéről visszautasítja.

 

Tetlák Örs alpolgármester: Nem azt mondja, hogy számára felfoghatatlan, mert nagyjából erre lehet számítani, de hogy itt képviselőtársai azt próbálják magyarázni, hogy miért helyes az, hogy az önkormányzatoktól forrásokat vontak el egy olyan extrém helyzetben, amiben egyébként az ország magára hagyta a településeket, az azért egészen elképesztő. Tehát lehet lojálisnak lenni a pártállam felé, de ne felejtsék el, hogy települési képviselők. Sokkal jobban örülne annak, ha a városért dolgoznának és ennek a városnak a lakóiért emelnék fel a szavukat. Mindenki tudja, hogy az ellenzék rendszerében a párt elvárásainak való megfelelés az felülír sok minden mást, de még egyszer hangsúlyozza, hogy ez egy települési önkormányzat. Azt fontos még egyszer kiemelni, hogy itt a nem tudja milyen mondva csinált bohócságokon aggódó FIDESZ-es képviselőkkel két helyen nem találkozott a pandémia ideje alatt, a Szociális Gondozó Központ önkéntes listáján, illetve a segítségre szorulók kapujában. Ez valahogy elmaradt. Nem tudja, hogy T. Mészáros András képviselőtársát a felelősség porlasztása például mennyire zavarta a szolgálati gépjárművek beszerzésekor néhány évvel korábban.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Mi szükség is van beszerezni 12,8 millió Ft-ért egy Skoda Codiacot, melyet meg lehet venni 7,5 millió Ft-ért. Olcsóbb lett volna a városnak, ha az előző polgármester taxival utazik valamennyi útjára. Erről szól a jelentés, amit majd ismertetni fognak. Felteszi szavazásra a I. határozati javaslatot.

 

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett I. határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendelettel elrendelt országos veszélyhelyzet időtartama alatt a polgármester által a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján meghozott jelen határozat 1. melléklete szerinti döntéseket megerősíti.

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

A határozati javaslat melléklete – annak formátuma miatt – a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 12 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

80/2020. (VII. 16.) 

h a t á r o z a t a

 

a járványügyi veszélyhelyzet idején a közgyűlés hatáskörében meghozott polgármesteri döntések utólagos megerősítéséről

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendelettel elrendelt országos veszélyhelyzet időtartama alatt a polgármester által a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján meghozott jelen határozat 1. melléklete szerinti döntéseket megerősíti.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozat melléklete – annak formátuma miatt – a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Tartózkodik

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Nem

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Tartózkodik

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszi szavazásra a II. határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett II. határozati javaslat:

 

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – figyelemmel a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 282/2020. (VI. 17) kormányrendeletre – a polgármester által a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján meghozott alábbi határozatokat hatályon kívűl helyezi:

 • 2/2020. (III.13) polgármesteri határozat az Érdi Aréna és Tanuszoda bezárásáról;
 • 4/2020. (III. 16.) polgármesteri határozat az Érdi Sporttelep és az Érd Városi Galéria bezárásáról;
 • 5/2020. (III.16.) polgármesteri határozat az egyes  közművelődési intézmények bezárásáról;
 • 12/2020. (III.20.) polgármesteri határozat a szabadtéri égetés betiltásáról;
 • 18/2020. (III.31.) polgármesteri határozat az Érdi Köztemető ideiglenes üzemeltetési szabályairól;
 • 36/2020. (V.14.) polgármesteri határozat Aréna részleges megnyitásáról;
 • 38/2020. (V.14.) polgármesteri határozat Érdi Sporttelep részleges feloldásáról;
 • 39/2020. (V.14.) polgármesteri határozat piac ideiglenes működési szabályairól;
 • 45/2020. (V.22) polgármesteri határozat az Érdi Aréna részleges megnyitásáról;
 • 46/2020. (V.22) polgármesteri határozat a városi uszodák részleges megnyitásáról;
 • 48/2020. (V.25) polgármesteri határozat közművelődési intézmények megnyitásáról;
 • 50/2020. (V.26) polgármesteri határozat a 48/2020. (V.25) határozat módosításáról.

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 12 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

 

81/2020. (VII. 16.) 

h a t á r o z a t a

 

a járványügyi  veszélyhelyzet idején a közgyűlés hatáskörében meghozott polgármesteri döntések hatályon kívül helyezéséről

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – figyelemmel a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 282/2020. (VI. 17) kormányrendeletre – a polgármester által a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján meghozott alábbi határozatokat hatályon kívűl helyezi:

 

 • 2/2020. (III.13) polgármesteri határozat az Érdi Aréna és Tanuszoda bezárásáról;
 • 4/2020. (III. 16.) polgármesteri határozat az Érdi Sporttelep és az Érd Városi Galéria bezárásáról;
 • 5/2020. (III.16.) polgármesteri határozat az egyes közművelődési intézmények bezárásáról;
 • 12/2020. (III.20.) polgármesteri határozat a szabadtéri égetés betiltásáról;
 • 18/2020. (III.31.) polgármesteri határozat az Érdi Köztemető ideiglenes üzemeltetési szabályairól;
 • 36/2020. (V.14.) polgármesteri határozat Aréna részleges megnyitásáról;
 • 38/2020. (V.14.) polgármesteri határozat Érdi Sporttelep részleges feloldásáról;
 • 39/2020. (V.14.) polgármesteri határozat piac ideiglenes működési szabályairól;
 • 45/2020. (V.22) polgármesteri határozat az Érdi Aréna részleges megnyitásáról;
 • 46/2020. (V.22) polgármesteri határozat a városi uszodák részleges megnyitásáról;
 • 48/2020. (V.25) polgármesteri határozat közművelődési intézmények megnyitásáról;
 • 50/2020. (V.26) polgármesteri határozat a 48/2020. (V.25) határozat módosításáról.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Tartózkodik

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Nem

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszi szavazásra a III. határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett III. határozati javaslat:

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy Mészáros Mihálynak az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény intézményvezetőjének a közalkalmazotti jogviszonya – és erre tekintettel az intézményvezetői megbízása – közös megegyezés jogcímén 2020. május 22. napján megszűnt.

2. A Közgyűlés a polgármester által a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján meghozott 57/2020. (VI.10) határozatát az alábbi tartalommal hagyja jóvá:

„Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény magasabb vezetői – intézményvezetői – teendőnek ellátásával

2020. június 10. napjától 2021. május 23. napjáig

Somogyi Tamás

kerül megbízásra.

Somogyi Tamás illetménye a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 6. mellékletére, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 61. § (1) bekezdés f) pontjára, valamint a 62. §-ára és a 65. §-ára figyelemmel az F fizetési osztály 5. fizetési fokozata, illetve a Kjt. 70. § (2) bekezdés a) pontja alapján az alábbiak szerint alakul:

Garantált illetmény:                                                                                                              139.995 forint

Garantált bérminimumra való kiegészítés:                                                                            70.605 forint

Garantált illetmény összesen kerekítve:                                                                                210.600 forint

Garantált összegen felüli – munkáltatói döntésen alapuló – illetményrész:                389.400 forint

Magasabb vezetői pótlék (közalkalmazotti pótlékalap 500 %-a):                                         100.000 forint

Illetmény mindösszesen kerekítve:                                                                             700.000 forint

Határidő:        továbbításra a 368/2011. (XII. 31.) számú kormányrendelet szerint

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – titkos szavazással – 11 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

 

82/2020. (VII. 16.) 

h a t á r o z a t a

 

az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény intézményvezetői feladatainak ellátásával kapcsolatos polgármesteri döntések jóváhagyásáról

 

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy Mészáros Mihálynak az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény intézményvezetőjének a közalkalmazotti jogviszonya – és erre tekintettel az intézményvezetői megbízása – közös megegyezés jogcímén 2020. május 22. napján megszűnt.

 

2. A Közgyűlés a polgármester által a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján meghozott 57/2020. (VI.10) határozatát az alábbi tartalommal hagyja jóvá:

 

„Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény magasabb vezetői – intézményvezetői – teendőnek ellátásával

 

2020. június 10. napjától 2021. május 23. napjáig

 

Somogyi Tamás

kerül megbízásra.

 

Somogyi Tamás illetménye a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 6. mellékletére, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 61. § (1) bekezdés f) pontjára, valamint a 62. §-ára és a 65. §-ára figyelemmel az F fizetési osztály 5. fizetési fokozata, illetve a Kjt. 70. § (2) bekezdés a) pontja alapján az alábbiak szerint alakul:

 

Garantált illetmény:                                                                                                             139.995 forint

 

Garantált bérminimumra való kiegészítés:                                                                           70.605 forint

 

Garantált illetmény összesen kerekítve:                                                                                210.600 forint

 

Garantált összegen felüli – munkáltatói döntésen alapuló – illetményrész:              389.400 forint

 

Magasabb vezetői pótlék (közalkalmazotti pótlékalap 500 %-a):                                        100.000 forint

 

Illetmény mindösszesen kerekítve:                                                                            700.000 forint

 

 

Határidő:        továbbításra a 368/2011. (XII. 31.) számú kormányrendelet szerint

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszi szavazásra a rendelet tervezetet.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett rendelet tervezetet:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 23/2005. (VII. 1.) önkormányzati rendeletnek az 5/2020. (III. 31.) önkormányzati rendelettel történt módosítását Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése hatályában fenntartja.

2. § A „Virágzó érdi porta” elismerő cím alapításáról szóló 11/2020. (V. 22.) önkormányzati rendeletet Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése hatályában fenntartja.

3. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletnek a 6/2020. (IV.1) önkormányzati rendelettel történő módosítását Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 3. § b) pontjában rögzítettek kivételével hatályában fenntartja.

4. § A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendeletnek a 13/2020. (VI.5.) önkormányzati rendelettel történő módosítását Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 3. § c) pontjában rögzítettek kivételével hatályában fenntartja.

5. § Hatályát veszti:

 • A településen működő piac nyitva tartásának és a 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának szabályairól szóló 12/2020. (V. 22.) önkormányzati rendelet;
 • a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 53. § 55. § 56. § és 57. §-a;
 • a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 26. § és 27. §-a.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.”

 

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 12 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta:

 

 

21/2020. (VII. 20.)

önkormányzati rendelete

 

a veszélyhelyzet időtartama alatt a polgármester által megalkotott önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

 

1. § Az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 23/2005. (VII. 1.) önkormányzati rendeletnek az 5/2020. (III. 31.) önkormányzati rendelettel történt módosítását Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése hatályában fenntartja.

 

2. § A „Virágzó érdi porta” elismerő cím alapításáról szóló 11/2020. (V. 22.) önkormányzati rendeletet Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése hatályában fenntartja.

 

3. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletnek a 6/2020. (IV.1) önkormányzati rendelettel történő módosítását Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 3. § b) pontjában rögzítettek kivételével hatályában fenntartja.

 

4. § A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendeletnek a 13/2020. (VI.5.) önkormányzati rendelettel történő módosítását Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 3. § c) pontjában rögzítettek kivételével hatályában fenntartja.

 

5. § Hatályát veszti:

 

 • A településen működő piac nyitva tartásának és a 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának szabályairól szóló 12/2020. (V. 22.) önkormányzati rendelet;

 

 • a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 53. § 55. § 56. § és 57. §-a;

 

 • a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 26. § és 27. §-a.

 

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

 

A rendelet tervezetről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Tartózkodik

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Nem

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol