Dr. Csőzik László polgármester: Tóth Tamás volt települési képviselő és társadalmi megbízatású alpolgármestert javasolja, hogy az önkormányzat saját halottjának nyilvánítsa. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Tóth Tamás egykori települési képviselőt és társadalmi megbízatású alpolgármestert az önkormányzat saját halottjának nyilvánítja.

Az önkormányzat a temetési szertartás költségeit a város 2020. évi költségvetés terhére biztosítja.

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

79/2020. (VII. 16.) 

h a t á r o z a t a

 

önkormányzat saját halottjának történő nyilvánításról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Tóth Tamás egykori települési képviselőt és társadalmi megbízatású alpolgármestert az önkormányzat saját halottjának nyilvánítja.

 

Az önkormányzat a temetési szertartás költségeit a város 2020. évi költségvetés terhére biztosítja.

 

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Távol

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

 

 

Antunovits Antal képviselő: Kéri a Közgyűlés tagjait, hogy 1 perces néma felállással adózzanak Tóth Tamás emlékének.

 

 

A Közgyűlés 1 perces néma felállással emlékezett Tóth Tamásra.