NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 

1. Javaslat az Érdi Vizisport Korlátolt Felelősségű Társaság megalapítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

2. Javaslat pályázat kiírására az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői feladatainak ellátása céljából

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Köszönti a képviselőket, a hivatal munkatársait, a megjelent külső bizottsági tagokat, a sajtó képviselőit. Megállapítja, hogy a Közgyűlés rendkívüli ülése 16 fővel határozatképes, megnyitja az ülést.

 

Simó Károly képviselő ügyrendi: A veszélyhelyzet óta ez az 5. Közgyűlés és nem volt Egyebek napirend, de szerinte ez fontos volna és javasolja, hogy vegyék napirendre 3. napirendi pontként az Egyebeket.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Nem javasolja, hanem augusztus végi Közgyűlésre javasolja. Felteszi szavazásra, hogy ne vegyék napirendre az Egyebeket.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 10 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett nem vette napirendre az Egyebeket.

 

 

A napirendre vételről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Távol

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Nem

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Távol

Tekauer Norbert

Tartózkodik

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszi szavazásra a napirend elfogadását.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 14 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással az alábbi napirendet fogadta el:

 

 

NAPIREND:

 

 

1. Javaslat az Érdi Vizisport Korlátolt Felelősségű Társaság megalapítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

2. Javaslat pályázat kiírására az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői feladatainak ellátása céljából

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 

A napirend elfogadásáról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Távol

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Tartózkodik

Szűcs Gábor

Távol

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem