Dr. Asztalos Éva képviselő: A veszélyhelyzet kihirdetése után információi szerint megszűnt az érdi újszülötteknek a babacsomag kiszállítása, erről szeretne információt kapni. Amennyiben igaz, hogyan lehetne - esetleg a védőnőkön - keresztül eljuttatni ezeket a csomagokat?

 

Tekauer Norbert képviselő: A MÁV felújítással kapcsolatban lassan két éve van terítéken az útfelújítás, konkrétan az Aba és Szegfű utcára gondol, ahol az építési forgalom folyamatosan elhaladt. Az említett két utca burkolata óriási mértékben megsérült. Történt, illetve fog-e történni valami ez ügyben? A Volánbusz Zrt-vel kapcsolatosan elmondja, hogy a forgalomban nem lévő buszok a Tesco parkolóban parkolnak, korábban 32 darab buszt látott ott. Eddig nem volt erre példa, hogy ilyen területeken tárolják a buszokat, ez minek köszönhető, van-e a Volánnak alternatív megoldási javaslata?

 

Dr. Csőzik László polgármester: Ő maga is felfigyelt erre, utána fog kérdezni. Az úttal kapcsolatban hozzáteszi, hogy igen jó megoldást sikerült elérni a kivitelezővel, hosszú tárgyalássorozatot folytattak, ha jól emlékszik 120 millió forintot kapnak arra, hogy ezeket az utcákat leaszfaltozzák, hozzáteszi, hogy 50 millió forintról indultak.

 

Csornainé Romhányi Judit képviselő: Az úgynevezett ”hajós” játszótéren kialakításra került egy szabadtéri felnőtt edzőterem, melynek műszaki átadása megtörtént, kérdése, hogy lesz-e ünnepélyes átadás?

 

Dr. Csőzik László polgármester: Fontos pont, bővült a város ezzel, alkalmat kerítenek rá.

 

Simó Károly képviselő: Megkeresték olyan vállalkozások, akik szerettek volna behajtási engedélyt kapni, azonban csak szeptember 30-áig kapták ezt meg. Azt az információt kapták, hogy változni fog a rendszer, talán fizetni is kell majd érte. Kérdése, ha a Közgyűlés nem tárgyalta ezt a témát, akkor miért nem lehet kiadni a behajtási engedélyeket, illetve milyen szándéka van polgármester úrnak, milyen változásokra kell számítani? Az Alsó és Felső utca Érd két legrégebbiek közé tartozó utcája, melyek nagyon szélesek. Az itt lakóknak sokkal nagyobb területet kell rendben tartaniuk, azt azért ne várják el, hogy a zöldhulladékot saját költségen szállíttassák el. Eddig az volt a gyakorlat, hogy kitették és az ÉKFI elszállította. Sajnos most nagyon csúnyán néz ki, kérik, hogy vegyék komolyan a problémát, biztosítsa a város az eddigi elszállítást. A tisztviselő telepen, a Könyvelő, Tanácsos és Tollnok utca területén járt egy gép, ami állítólag útkarbantartást végzett. Többen felhívták, hogy leegyengetett valamit, de olyan por lett, hogy ez nem tartós megoldás. Az ott lakók kérdése, hogy számíthatnak-e rendes útkarbantartásra? Olvasták az érdi médiában, hogy 3+20 utcára közbeszerzés van kiírva. Ki döntötte el és milyen szempontok alapján, hogy melyek azok az utcák, melyek a programban szerepelnek? Hol az a koncepció, melyről 2019-ben hallottak, hogy van egy kész útkoncepció és minden lakos tudni fogja, hogy az utcája mikor kerül sorra? A Fácán utca forgalmával kapcsolatban érdeklődik. Itt van egy óvoda és egy iskola, egy építkezés, minden reggeli és délutáni alkalommal komoly forgalmi problémák vannak. Volt egy terv, mely ezt a forgalomszabályozást rendezi, ez hol tart, mikor fog megvalósulni, mikor lesz biztonságos az itt közlekedők számára a Fácán köz? A Karolina utcában nagyon belógnak a zöld ágak, például a templom melletti kis részen, mely nagyon balesetveszélyes. Az Intéző utcai depóval kapcsolatban, ahol polgármester úr engedélyt adott, hogy az Intéző utcai önkormányzati telken deponáljanak, ezelőtt egy éve azt a választ kapta, hogy ez a depo felszámolásra kerül és a földet elszállítják 2020. nyár elején, mely nem történt meg. Mire számítsanak az ott lakók, milyen intézkedéseket kívánnak tenni a szálló por ellen? A forgalomszabályozással kapcsolatban az Intéző és Jegyző utca környékén megtörtént a szabályozás, viszont ez azt jelentette, hogy az Írnok, Mérnök, Képviselő és Tanácsos utcákból többen megkeresték. Ezt írásban is jelezte polgármester úrnak, bár ezekre nem szokott választ kapni, annak ellenére, hogy az Mötv. előírja polgármester úr számára, hogy ezekre válaszoljon, ezért teszi fel a Közgyűlésen a kérdését, hogy mit kellene tenni, hogy ez a forgalomszabályozás megtörténjen és a kifejezett átmenő forgalmat mederbe tereljék? Például az Aréna parkoló és a Mérnök utca találkozásában van egy nagy döccenő, a méhtelepre tartók megrakott utánfutókkal nagyon hangos zajt okoznak, kéri a szintkülönbség megszüntetését. A Tárnoki útnak a Szent István úttól a Kolozsvári útig tartó szakasza elkészült, meglepődve vette észre, hogy Tetlák Örs alpolgármester úr nem figyelt fel rá, hogy fásítás is történt azon a részen, ahogyan korábban elő volt írva. Viszont felmerült, hogy széles utcáról lévén szó komoly forgalom zajlik, mely az ott lakókat nagyon zavarja. Milyen intézkedést tudnak hozni, hogy a Tárnoki út ezen részén az átmenő forgalmat, illetve a sebességet be nem tartókat mederbe tudják terelni? Az Ilona, Irén és Karolnia utca környékéről minden hétvégén hangos zenét hallanak, mely a lakótelepre is elhallatszik. Egy családról van szó, akik nagy hangerővel hallgatják a zenét. Kérdése, hogy a Polgármesteri Hivatal milyen módon tud közbelépni, hogy ez megszűnjön, hiszen akár 1000 emberről is lehet szó, akik kénytelenek egy, a közösségi együttélés szabályait be nem tartó család térzenéjét hallgatni minden hétvégén.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Elindult az aszfaltozás, melyre azt mondták, hogy nem szeretnék, ha megállna. Az aszfaltozási program elsősorban a porzó utcák burkolását jelenti, nem mart aszfaltos csík leöntésére került sor, hanem egy olyan optimális megoldást állítottak össze, amivel költséghatékony módon el tudják érni hogyha ez szisztematikusan folytatódik a következő években blokkonként, akkor 2-3 év múlva Érd arculata megváltozhat, a mellékutcák porzása megszűnhet. Átveszi a helyét egy olyan aszfalt, mely normál minőségű. Nyilván ennél lehetne sokkal jobb minőségű, de úgy gondolja, hogy ez olyan kompromisszum, mellyel útszerkezet csere történik, tehát az alapot is biztosítják, melyre normális aszfaltréteg kerül, széles alapot képeznek, mely a töredezés lehetőségét megszüntetni, és ahol lehet, van padka. Muszáj kompromisszumot kötni, úgy gondolja, a lakosság azt várja, hogy a porzás szűnjön meg. Ez úgy indult el, hogy a képviselőket megkérdezték, abból kerültek kiválasztásra az utcák. Képviselő úr már előtte megírt egy tucat utcát, amikor a mart aszfaltozás híre megjelent az újságban, ezt azonban hamar elvetették. Nem esett jól az a kritikája, hogy a Csalogány utca beruházást nem hajtották végre. Volt ugyan egy Közgyűlési döntés a Csalogány utcáról, hogy azt le kell aszfaltozni, de nem rendeltek hozzá költségvetési forrást, és nem is gondoskodtak a megtervezésről. Megkapta a lakosság petícióját, ezért is gondolta, hogy ez egy helyes választás volt, a Könyvelő utca is majdnem belekerült, ott van egy utcai kút is, ezt megpróbálják a tavaszi ütemezésben. A bizonyos Kósa Lajos által beígért 60 milliárd forinttal kapcsolatban - melyre azt mondták útban van, csak hiányzik egy útkoncepció - bár ennek nem sok nyomát látta, de ezen ne múljon a dolog, egy olyan útkoncepció fog készülni a Kormányzat felé, hogyha tud és akar adni pénzt, akkor valóban olyan döntést hozzon, hogy Érd Megyei Jogú Városnak ezt biztosítsa, természetesen együttműködést keresve.  Nagyon szeretné, ha ez jövő év elejére meglenne, és akkor ehhez igazítva mehetne a második blokk. Ez az első 23 utca a lakosoktól érkező bejelentések közül került kiválasztásra súlyozva. 45-50 jött össze, majdnem mindegyikben volt rétegvizsgálat, felmérték a műszaki állapotát, volt közmű vizsgálat is. Például a Badacsonyi utcában, melyre azt mondták, hogy Fehér Zsolt miatt választották ki, hát nem, ott a leszívó-vezeték csere most indul októberben, az ÉTV most cseréli az azbeszt beton csöveket. Volt egy ötlete, hogy a Bajcsy-Zsilinszky-Riminyáki utca tengely mellett van a Barackfa, Badacsonyi és az Emil utca, ha ezt a három utcát leaszfaltozzák, összekapcsolják és egyirányúsítják megfelelő módon, akkor Parkvárost össze tudnák kötni a centrummal biciklis szempontból is. Az Alsó és Felső utcával kapcsolatban ő maga is szeretné, ha ezeket rendeznék, egy teljes rekonstrukcióról lenne szó, de 13 év eltelt és ebben az előző vezetés sem szerzett érdemeket. Mindkét főutca városképi jelentőségű, erre akár ha lesz MVP II., abba beletervezhetnék, de ez nagyon összetett és külön nagy projekt lehet. Mindenképpen prioritás, ezt beletette az összeírt ötleteik közé, és jelezte a kormánybiztos úrral folytatott tárgyalás kapcsán is. A zöldhulladékot el fogják onnan szállítani, Antunovits Antallal is folyamatosan kapcsolatban vannak ez ügyben. Az ÉTH-nak is meg van kötve a keze, mivel meg van szabva, hogy 5 zsák vagy köteg. Itt a lakossággal is kellene ezen a téren egy együttműködés, de meg fogják oldani. A többi felvetésre írásban válaszolnak.

 

Lengyel Péter képviselő: A képviselők valóban adtak le a választókkal egyeztetett prioritás listát, melynek mentén folyik a megvalósítás. A különböző blogokban olvasható volt, hogy milyen rossz minőségben készül, mert nincs szegély. Hozzáteszi, hogy a Könyves Kálmán, illetve a Deák Ferenc utca sem szegéllyel készült, hanem megerősített padkával és évek óta töredezés-mentesek. Az aszfaltozás második szakaszával kapcsolatos ütemezésre elmondja, hogy választókerületében a Túzok utcát érinti, mely összességében mintegy 1 kilométeres szakasz. Kérdése, hogy a gyalogátkelőhelyekre kiírt projektek hol tartanak, melyek eddig közbeszerzés alatt voltak? Érdekelné az új sasvárosi rendelőnél a Bankomat projekt állása. További kérdése, hogy a Nagy Lajos utca Deák Ferenc és Petőfi Sándor utca szakaszának a forgalomrendezése hogy áll, mert a kereszteződés kikerülésére irányuló forgalom itt zajlik, ezt próbálják rendezni. A Csíz utcában van egy olyan mélyedés, ahol a vízzel nem lehet mit kezdeni, viszont a lakók nem szeretnének szikkasztó árkot, erre kellene megoldást találni. A Vadlúd utcai szeméthegy, mely részben tárnoki, részben járási hivatali probléma, hogy áll?

 

Dr. Csőzik László polgármester: A forgalomszabályozási problémákra Barna Zsolttal elkezdték a Szendrői utcánál a pilotot, volt lakossági fórum is, melyet szeretnének kivitelezni. Ez 10 háztömböt érint, a Szovátai utcának az alternatív útvonaláról van szó, megnézik, hogy reagál rá a közeg. A további az Alsóvölgyi és Felsővölgyi út lesz, mindkét javaslatot akkor beveszik ebbe. Hozzáteszi, hogy azért erre rendelkezésre állt az elmúlt 13 év. Kellene az egész városra átfogó forgalomszabályozás, az elképzelés nem titkoltan az, hogy a lakóutcákról az átmenő forgalmat minél inkább főutakra, gyűjtő utakra vezessék vissza. Ennek lehetséges eszköze a különféle variációs egyirányúsítás, valamint virágládák és esetleges lassítások lehetősége. Az említett zajnak utánanéznek, erről még nem hallott, de eddig a Hivatal tudta kezelni ezeket a helyzeteket, példaként hoz fel egy madárneves utcát, mely esetében megoldás születhet. Antunovits Antalnak elmondja, hogy esetében azért nem került be utca most, mert a Jácint utca esetében a vízelvezetést külön projekt keretében lehet megoldani. A Molnár utcát úgy tűnik sikerül a Modern Városok Programból megcsináltatni és a Hamzsabég és Minaret tér esetében is elindulhat a fejlesztés, viszont itt a legnagyobb a burkolt utak aránya is.

 

Antunovits Antal képviselő: A Molnár utca az MVP keretében el fog készülni, korábbi képviselői keret kapcsán ilyenkor már tudta mely utcák fognak elkészülni, most ha rátekint az adatokra, ahol egyáltalán nem szerepel, mint képviselő, igaz, hogy januárban tárgyaltak erről, hogy a Járom, Dózsa György, Júlia és Kötél közt szeretné, ezek szerint egy sem fért bele, azért aggasztja, hogy egy utcát sem tudnak megvalósítani. Örül, hogy Érden épülnek az utcák. A piacnál deponáló állomást létesítettek, nem tudja, hogy erre van-e engedély, az ott élők jelezték, hogy a mart aszfalt porát hordja szét a szél a környező utcákba, ezzel mit lehet tenni? Csak azokon a helyeken kaszálta le az önkormányzat a területét, ahová a mart aszfaltot deponálták. Ha már van lehetőség a Vető utcát hozzák ki a Széles utcáig és a piac parkolójának területét a mart aszfalttal terítsék le. Jelzést kapott, hogy az otthagyott zöldhulladékkal egy időben megjelentek a patkányok. Kéri mind a patkányok irtását, mind a zöldhulladék minél hamarabb történő elszállítását az Alsó és Felső utcából. Gondolkozik-e az önkormányzat abban, mint korábban, az 1-1 Forintos útépítésben, hiszen ezzel a programmal az Edina, Erna és a Piroska utca aszfaltozását oldották meg lakossági segítséggel. A közvilágítási lámpák esetében kéri a lombok közüli kiszabadítást, a lakótelepen teljesen benövi a lámpákat a fa. Az Emília, Eszter és Alsó utcában is ugyanez a probléma, az ÉKFI azt mondta, hogy az ügyfél, aki előtt van a lámpa és az ő fája benövi a közvilágítási lámpát, oldja meg a problémát. A Kerülő utcában van egy közvilágítási lámpa a Hudák pincével szemben, benn van a fák között, ha lehet mindkét oldalán vágják le, és ha lehetséges a Kerülő utca is kerüljön be a burkolandó utak listájába. Az Alsó utcában az SZTK-nál és a Marianum iskolánál problémás a parkolás, az út nincs kikátyúzva sem, az út szélén állnak meg a szülők. Az Alsó utcában, a Külső-Római utcában, a Fő utcán és az Erzsébet utcában 30 kilométeres korlátozó tábla van, a reggeli órákban a korlátozást figyelmen kívül hagyva gyorsan hajtanak a gépjárművekkel. A fennmaradó problémáit levélben fogja megírni. A Kerülő utcát Balogh Csaba nemzetiségi elnökkel próbálják szemét kérdésben rendbe rakni, azonban 2-3 hét múlva újra kezdődik a probléma. Nem tudja, hogy lehetne ezt megoldani. 2020. február 27-ei Közgyűlésen egy módosító indítványában 10 millió forintot a Közgyűlés megszavazott a műemlékek állagmegóvására, mely nagyon fontos lenne. Ebben történt valami intézkedés?

 

Dr. Csőzik László polgármester: Utánanéz a depóknak, véleménye szerint a Fejér Bál Zrt. nem tudja máshová vinni, tárgyalni fog velük, intézik, hogy ezért bérleti díjat fizessenek. A piacra felmerül kérésnek is utánanéz, de meg kell érteni, hogy valahol tárolni kell ezeket az anyagokat. Olyan körzetekben csinálnak meg most sok utcát, ahol nagyon durván porzik, szeretné, ha minden évben ezt tudnák továbbvinni.

 

Gregus László képviselő: Ha az emberek nem találják meg a szórakozásukhoz szükséges helyszíneket, akkor találnak maguknak, ahogy találtak leginkább a lakótelepen belül és környékén. Általában este 8-9 órakor indul be az élet. Szemétszedés kapcsán is szembesült azzal, hogy ez mivel jár, fecskendőket is találtak már korábban, ahogy nyilvános mellékhelyiségként működő helyeket is, de hogy ilyen szinten és mennyiségben, arra nem gondolt. Hasonló panaszokat tesznek a Béke tér külső részén is. Szeretne a lakótelepre nyilvános mellékhelyiséget. Érd gyarapodott sajnos negatív értelemben a lakók tájékoztatása szerint egy versenypályával a Penny market környékén, ahol 22 óra után az Eszter utca folytatásában gyorsulási versenyeket rendeznek. Ezt kezelni kellene, egyre veszélyesebb a környék. Amikor akut pandémiás helyzet volt, akár a rendőrség, akár a polgárőrség sokkal gyakrabban járta körbe a környéket, a lakótelepen is ezt vissza kellene állítani.

 

Dr. Csőzik László polgármester: A babacsomaggal kapcsolatban elmondja, hogy a covid alatt ezt átváltották pénzösszegre, amikor a veszélyhelyzet megszűnt, folytatta le a Hivatal a közbeszerzést, most van a szerződés aláírás alatt és folytatódik tovább a projekt.

 

Szűcs Gábor alpolgármester: Az előző városvezetés alatt, a Papi földek beruházás kapcsán a Zagyva utcában kiépítésre került egy vízelvezető árok, mely nagyon mély, továbbá az út nem került helyreállításra. A lakosoknak jogos a felháborodása, hogy a munka során, melyet Simó Károly akkori alpolgármester felügyelt, nem lett betervezve egy ilyen mély árokhoz sem korlát, sem lefedés, mivel még az az előtt meglévő viszonylag járható utcát is porfelhővé változtatták. Talán a város közlekedésügyileg egyik legveszélyesebb pontja, próbálják meg biztonságosabbá tenni, kezeljék prioritásként. Nagyjából novemberben állíttatta le a szerződéskötést az ÉKFI és a V-híd között, mivel a V-híd ajánlata abban az időszakban 30 millió forint volt a Tekauer Norbert által említett vasút melletti utcákra és az Érdligeti állomás parkolójára, melyet elődeik el is fogadtak volna. Elkezdődött a V-híddal egy tárgyalássorozat, nagyjából március előtt egyeztek először meg 120 millió forintban, mely vonatkozik a vasútépítés miatt megterhelt utcák rendbetételére, mely utána csúszott. Mintegy 3 hete járt utoljára náluk a V-híd, marad a 120 millió forint és nagyjából megegyeztek a problémás részekről is, várják a szerződéstervezetet, aláírás után pedig az ÉKFI megkezdi az út helyreállítását, tehát ez vonatkozik a Szegfű és Aba utcára is. Simó Károly frakcióvezető vetette fel korábban az Intéző utcai deponálás kérdését, melyet nem dr. Csőzik László polgármester engedélyezett, hanem T. Mészáros András polgármester, méghozzá ingyenesen. Elég ritkán látni olyat, hogy a várostól komoly összegeket leszakító kivitelező ingyen kap egy önkormányzattól deponálási lehetőséget, itt valamiért a Fejér Bál Zrt-vel kivételt tettek, mert nincs bérleti szerződés.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Neki először fel sem tűnt, hogy így lett tálalva, mindenesetre most fizetni fog a kivitelező. A Zagyva utca tekintetében volt egy utcafórum, ahol ezeket a problémákat megnézték, az egyik megoldás, hogy a Zagyva utcát be kell tenni a következő aszfaltozási etapba, a másik, hogy a Cseresznyefa utcához hasonló erős, masszív korlátokat kell kihelyezni, betonlapokra most biztos, hogy nem lesz forrás.

 

Dr. Bács István képviselő: Lassan elkészül a Szent István híd Velencei út felőli kijárata. A Szent István híd megnyitásakor azért került ki a 3,5 tonna –kivétel engedéllyel- korlátozó tábla, mert a Velencei útra nem lehetett biztonsággal kihajtani, hogy ne torlódjon fel a forgalom, nehogy baleset legyen. Emlékezteti polgármester urat és a Hivatalt, hogyha elkészül a Velencei úton a jelzőlámpás, szabályos kereszteződés, ezeket a táblákat vegyék le, hiszen így a város többi vasúti átjáróját tehermentesíteni tudnák, például a kézilabdásokat szállító buszok is könnyebben fel tudnának menni az M7 irányába. A másik kérése a Tompa Mihály és Bethlen Gábor utca kereszteződésére vonatkozik. 2018 folyamán nyílt meg a Szent Antal bölcsőde, akkor kezdték rendbe tenni a kis kereszteződést, a szembe lévő kis telekből egy nagyobb ingatlandarabot kiszabályoztak, mely 2018-ben nem került átvezetésre, illetve a tulajdonos kérésére nem így oldották meg, hiszen ő szerette volna az ingatlanhatárt 1 méterrel kitolni. Bizonyára emlékszik rá dr. Csőzik László polgármester úr is, hogy 2018. év végén módosították a HÉSZ-t, 2019. nyár elején már ennek megfelelően kötötték meg a megállapodást a telekrész leválasztásáról. 2020. március elejére elkészítette az új kerítését, készen áll arra, hogy az ingatlanrészt átadja az önkormányzatnak, kéri, hogy ezt a folyamatot gyorsítsák fel, hiszen az ingatlanrész átadása két célt szolgál, az egyik, hogy a kereszteződés jobban belátható legyen a másik, hogy az ingatlanszakaszon a későbbiekben zebrához vezető gyalogosátjárót lehessen kialakítani, mert sokan járnak át a lépcsőhöz és az út túloldalán lévő buszmegállóhoz. Az ingatlantulajdonos mindent megtett, amit vállalt, áthelyezte a gépjárműbeállóját, a kerítését, az egyébként a telken belül lévő dolgait, kéri, hogy indítsák el az átvételt, ha még nem történt meg, és az ÉKFI tegye rendbe ezt a részt, így számos embernek biztonságosabb közlekedést tudnának biztosítani.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Kéri erre külön figyeljenek oda, akár az októberi ülésre be lehet-e hozni?

 

Demjén Attila képviselő: A Csaba utcával kapcsolatban keresték fel lakosok, hogy a 1,5-2 éve elkészült vízelvezető árok megtelt hordalékkal. Van ugyan, aki takarítja, de van például a Csaba u. 29. szám előtt lévő terület, ahol az örökösök nem teszik rendbe a területet. Vagy fel kellene őket szólítani, vagy rendbe tenni, mivel sem a járdán nem lehet közlekedni, illetve a vízelvezető átereszek el vannak teljesen dugulva.

 

Tetlák Örs alpolgármester: Az Alsó és Felső utcával kapcsolatban elmondja, hogy a két utca idén rendbe lett téve egyszer, akkor az ÉTH mindent elszállított. A napokban dobtak be minden postaládába egy szórólapot, hogy azoknak segítsenek az időpontokat megtalálni, akik esetleg nem látták az ÉTH oldalán, kérték, hogy lehetőség szerint a kerti munkákat időzítsék a zöldjárat menetrendjéhez. Kétségtelen, hogy pont azért, mert nagy előkerteket gondoznak, több zöldhulladékuk keletkezik, ezért szeretnék, ha a két utca lakóival közösen kitalálnák, hogyan tudnák őket folyamatosan segíteni, hogy a nagyobb zöldhulladék mennyiséget is el tudják szállítani a kertjeik elől, azonban ehhez az ő közreműködésük is szükséges. Mindenki akkor lenne boldog, ha megtalálnák a jó ütemezését ennek a dolognak. A Kerülő úttal kapcsolatban az illegális szemétlerakás ügyében Balogh Csaba elnök is próbál segítséget nyújtani, de megpróbálják mobil kamera kihelyezésével is leredukálni az illegális szemét mennyiségét. A Tárnoki út végén, a Szent István út szakaszán, hogy nincs járda és nagy sebességgel mennek, már jelezte a városüzemeltetésnek, az elképzelés egy forgalomlassító megoldás lenne, melynek részletes kidolgozására a közeljövőben bízik benne, hogy sort tudnak keríteni, de hozzáteszi, hogy ez a probléma nem az utóbbi évben jelent meg, az a beruházás kicsit mintha félbe lett volna hagyva. Nagyon mély betonaljú árokszakasz van, igyekszenek megoldani, amint az anyagi lehetőségek rendelkezésre állnak, az elsők között lesz, amihez hozzáfognak.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Hozzáteszi, hogy Tárnok előbb-utóbb meg fogja építeni a csatlakozást, onnantól a tárnoki forgalom rázúdulhat Érdre, ez a későbbiekben jelentkezni fog, ha Tárnok megkapja a szükséges pénzügyi fedezetet. Ne felejtsék el, hogy ott van 11 hektár önkormányzati tulajdonú terület, valamint a másik oldalon félre van téve a kórháznak terület, most épül a tározó, van kiserdő és nagy placc, az a városrész, fejlődésre van ítélve, ehhez képest kell értékelni a Tárnoki út szerepét. Meg kell találni a legjobb megoldást, de a Tárnoki út klasszikus főút, próbálkozhatnak forgalomszabályozással, és technikával, sok minden elbír az útszakasz, így, hogy nincs meg a folytatása, de annak a jövője teljesen más. A 3,5 tonnás korlátozásra a munkálatok elvégzése után rátérnek. Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, bezárja a Közgyűlés ülését, melyet zárt ülés keretében folytatnak.

 

 

A Közgyűlés ülése 15:43 órakor ért véget.

 

K.m.f.

 

 

 

 

 Dr. Konkoly Zita                                                                             Dr. Csőzik László

           jegyző                                                                                        polgármester