Dr. Csőzik László polgármester: Jó iránynak tartja, hogy változtassák meg a Kft. elnevezését, mert ez jobban tükrözi azt a tevékenységet, amellyel foglalkozik, hiszen csak a tévé jelent meg az elnevezésben, így mos Médiacentrum lesz. Illetőleg rendezi azt a helyzetet is, hogy miért a polgármester volt, aki a munkáltatói jogokat gyakorolta a társaság munkavállalói felett, ez alapjáraton az ügyvezető dolga és ez így lenne a jövőben.

 

Dr. Bács István képviselő: Módosító javaslattal kíván élni. Ne Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legyen a neve, hanem Érd-Népszava Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Mint tudjuk az ügyvezető igazgató rendszeresen publikál a mai napig a Népszavában, hamarabb jutnak el a hírek a Népszava újságíróihoz és olvasóihoz a hírek, mint az érdi döntéshozókhoz, illetve az érdi lakosokhoz, ezért úgy érzi, hogy ez mindenképpen célszerű lenne egyből és akkor nem kendőznék el a valóságot.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Emlékszik még arra az időszakra, amikor Mészáros Lőrinc kezében volt ez lap, az akkori ellenzék nem szerepelt benne, ellenben ájult tekintélytisztelet, a városvezetés kritikátlan dicsérete folyt, ezt ontotta magából az újság ezeket. Szerinte ezzel a negatív hagyománnyal sikerült szakítani. Például az utolsó számban is lehet látni, hogy az egyik oldalon ott van a városvezetés álláspontja, a másik oldalon ott van az ellenzék álláspontja fényképpel ugyanakkora terjedelemben megjelenítve. Szerinte ez a normális. Ez a lap egy kiegyensúlyozott újsággá vált, abbahagyta a siker propagandát és visszakerült városi tulajdonba, ők adják ki. Büszke arra, hogy ezt az irányt választották, szerinte helyes volt. Úgy gondolja, hogy az ellenzéknek megfelelő módja és lehetősége van részt venni a tartalom megjelenítésében, a sajtótájékoztatóiról hírt adnak. Külön öröm, hogy tényfeltáró cikkek jelennek meg igényesen. Például a Thermál Hotel kérdéséről. Szerinte ez a jövő útja. Meg kell találni a kulcsot, hogy eljusson az újság minden postaládába. A terjesztés sajnos még mindig borzalmas állapotban van. Ilyen a város földrajzi karaktere. De ami a tartalmat illeti, ott jó nagyot léptek előre. Ezt a nyilvánvalóan gegnek szánt módosító javaslatot, javasolja elutasítani.

 

Kövesdi Péter, az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetője: Az Érd Médiacentrum nemcsak az újságból áll, hanem 4 felületről van szó: on-line felület, rádió, televízió és Érdi Újság. Ez az, ami szükségessé teszi egyébként is ezt a névváltoztatást. Amikor az Érd Médiacentrumról beszélnek, akkor ne csak az újságról beszéljenek.

 

Tetlák Örs alpolgármester: Mély együttérzését fejezi ki dr. Bács István képviselőtársa irányába. Arató és Fekete elvtársak nevével fémjelzett sok-sok év Érden ugye a közszolgálatiság és az objektív tájékoztatás örömünnepét jelentette. Együtt zokognak, hogy ez véget ért.

 

Dr. Bács István képviselő: Mindannyiuk nevében megköszöni, hogy együtt érez velük és érzi ennek a helyzetnek a visszásságát. Arató és Fekete urakkal nem beszélt, de szerinte ők nem szeretik a másik oldal által divatos elvtárs megnevezést, ezért kéri, hogy alpolgármester úr a szűk családi és baráti körére hagyatkozzon ezekkel, másokat pedig hagyjon ki belőle.

 

Tetlák Örs alpolgármester: Abszolút barátilag mondja, hogy a szűk családi körét még említés szintjén is elfelejteni nagyon sürgősen.

 

Lengyel Péter képviselő: Kérdezi dr. Bács István képviselőtársát, hogy az imént említett urakat egyébként ismeri-e, mert ők is a város alkalmazásában voltak, szelektív-e az ismeretsége a városi alkalmazottakkal kapcsolatban, vagy sem.

 

T. Mészáros András képviselő: Nagy öröm hallgatni azt a cinizmust a többség részéről, ami most hirtelen és azonnal megnyilvánul. Biztatja Tetlák Örsöt, hogy higgye el, hogy senkit nem érdekel a szűkebb családi köre – minket se, reméli őt azért még mindig. Persze, hogy ismerik Arató és Fekete urakat, ők soha nem nyilatkoztak úgy, hogy politikai küldetés számukra az Érdi Újság, az Érdi Médiacentrum, az érdi rádió, az érdi on-line felület megfogalmazása és működtetése, míg Kövesdi úr többször is nyilatkozott így, sőt bemutatkozásakor is úgy nyilatkozott, hogy ezt politikai feladatnak tekinti és ezt így is fogja ellátni. Azt gondoljuk, ha itt bárki függetlenségről, önállóságról, közszolgálatról tud beszélni, akkor pontosan nem a politikai elkötelezettséget kellene hangoztatni. Az a fajta arcátlanság, ahogy polgármester úr az elmúlt 13 évről beszél és kezeli, az pedig valóban arcpirító. Szégyellje magát polgármester úr.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Rettenetesen szégyelli magát. Azért ezek az urak – legyenek már őszinték – hogy mi hogy éltük meg – kézi vezérléssel ment az egész irányítása a városházáról, az egész a propaganda szolgálatába volt állítva. Millió egy történet kering erről, hogy hogy mentek a dolgok. Alapvető törekvés volt, hogy szakítsanak ezzel a hagyománnyal. Egymás után 5 olyan Érdi Újság lapszám is volt, amikor a polgármester talán még csak említés szintjén se került be az újságba, maximum a fogadóórája tekintetében. És ez a jó irány. Nem akarja magát ott látni minden oldalon, de azt szeretné, hogyha a politikai vélemények minden oldalról meg tudna jelenni benne kiegyensúlyozottan. Lehet persze most kritizálni azt, hogy a sajtótájékoztatókat nem adja le mondjuk szöveghűen az Érdi Újság, de szerinte a szerkesztőségnek szakmailag had legyen annyi módszere, hogy ezt fogyasztható formába próbálja meg önteni. Az újságot illetően csupa jó visszajelzéssel találkozik. A másik oldalról mondta például valaki, hogy végre olvashatóvá vált, végig tudja olvasni és informatív, hiteles, objektív és kiegyensúlyozott. Szerinte elégedettek lehetnek. Nyilvánvaló, hogy tudja, hogy van rádió, tévé, portál és, hogy van egy jó szerkesztőség. Ez a szerkesztőség alapjait tekintve a régi garnitúra, a legtöbb munkatárs korábban is ott dolgozott, csak felszabadult a propaganda kötelezettség alól.

 

Tetlák Örs alpolgármester: Felhívja T. Mészáros András képviselőtársa figyelmét, hogy nem sokáig fogja eltűrni, hogy a családjával szórakozzanak. Másokkal ellentétben az ő családja soha semmilyen köztisztség közelébe se került, közpénzek közelébe nem kívántak férkőzni. Bács elvtársnak szeretné megköszönni, hogy rajongója ezek szerint már a kertjének is, volt kedves elárulni, hogy néha-néha be- beleselkedik. Ennyit arról, hogy mennyire érdekli Önöket a családi élete. A lehető leghatározottabban kéri mind a két itt ülő képviselő figyelmét felhívni, hogy nagyon-nagyon messze kerüljék el a családját, említés szinten is, meg minden más formában.

 

Lengyel Péter képviselő: T. Mészáros András képviselőtársának szeretne idézni egy általa nagyon tisztelt személytől egy félmondatot: Ne azt figyeljék, amit mondok, hanem azt, amit teszek. Azt gondolja, nem kell elmondania, hogy kitől származik az idézet. Arató és Fekete urak tettei igazolják azt, ami miatt itt kritika illeti őket.

 

Szűcs Gábor alpolgármester: Vannak páran, akik átélték az elmúlt 13 évet. Csak a tényszerűség kedvéért. Az előző 13 évben, ha az ember kinyitotta az Érdi Újságot, akkor kétfajta versenyt tudott végignézni. Az egyik, hogy lapszámról-lapszámra hogyan növekszik a képek mennyisége, ami a polgármestert, alpolgármestereket tartalmazza az újság lapjain. A másik ilyen verseny az volt, hogy az ellenzék által tartott sajtótájékoztatóról született kb. 3 mondatos megjelenés és a rá való reakció pedig vagy fél oldal volt, vagy negyed oldal volt. Ebben lehetett versengeni, hogy amit elmondott a szegény ellenzék, az hányszorosan több terjedelemben kap kommentárt. A másik, amiben még lehetett versengeni és figyelni az Érdi Újságon keresztül, amit egy példával illusztrál. A Zámori úton tartott sajtótájékoztatót, ahol arról beszélt, hogy kivitelezési hiba miatt a vasút nem építtette meg a vízelvezetést, ami levezette volna a vasúti pálya csapadékvíz elvezetését, illetve a legelső utcán magasabban volt, amibe bele kellett volna folynia a másik vízelvezető ágnak, az magasabban volt, mint a találkozás. Az Érdi Újság azt hozta le, hogy megköszönte neki, mint ellenzéki frakcióvezetőnek, hogy felhívta a lakosság figyelmét arra, hogy sokan beleengedik a csapadékvizet a szennyvízcsatornába. Miközben a sajtótájékoztatón a szennyvízcsatorna el sem hangzott. Az, hogy mennyire volt tárgyszerű és mennyire a valóságot írták le Arató és Fekete kollegák, az lapszámról lapszámra mindenki egyfajta késztetést érzett arra, aki meg akarta nézni, hogy mekkorákat lódítanak és nem a valóságot írják le. Ezt ellenzékiként is többször elmondta. Tiszteletben tartja mindenki véleményét, nem kell szégyellnie a FIDESZ frakció véleményüket, hogy diktatórikusan kell és propagandisztikusan működtetni a közmédiát. Nekünk nem.

 

T. Mészáros András képviselő: Őszinte érdeklődéssel hallgatja ezt a drabális hármast – Lengyel Pétert, Szűcs Gábort és Tetlák Örsöt. Szűcs Gábor folyamatosan össze-vissza hazudozik a múltról, Tetlák Örs most már nemcsak trágár, hanem fenyegetőzik, Lengyel Péter pedig mellébeszél. Köszönik, ezt vártuk Önöktől.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Lengyel Péter olcsón megúszta. Legutóbb úgy hiszi, hogy Szűcs Gábor semmirevaló volt, na mindegy, jelzőkben jók.

 

Lengyel Péter képviselő: A szavakat Orbán Viktortól idézte, ha nem lett volna egyértelmű. Köszöni szépen, ha a lábtörésére való tekintettel egy kicsit megkímélik, de nem igényli ezt a kíméletet.

 

Dr. Bács István képviselő: A javaslata: Érd-Népszava-Centrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Rövidített neve: Érdi Népszava Nonprofit Kft.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszi szavazásra a módosító indítványt.

 

 

A szavazásra feltett módosító indítvány:

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – mint az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) alapítója (a továbbiakban: Alapító) – a Társaság alapító okiratának (a továbbiakban: Alapító Okirat) II. pontját az alábbiakra módosítja:

„II. A társaság cégformája, cégneve:

A társaság cégformája:                                  Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság cégneve:                                                  Érd-Népszava-Centrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégnév:                                                      Érd Népszava Nonprofit Kft.”

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 5 igen szavazattal, 11 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett nem fogadta be a módosító indítványt.

 

 

A módosító indítványról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Nem

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Nem

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Nem

Csépán István

Nem

Dr. Csőzik László

Nem

Csornainé Romhányi Judit

Nem

Demjén Attila

Távol

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Nem

Gregus László

Nem

Lengyel Péter

Nem

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Nem

Tekauer Norbert

Tartózkodik

Tetlák Örs

Nem

T. Mészáros András

Igen

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – mint az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) alapítója (a továbbiakban: Alapító) – a Társaság alapító okiratának (a továbbiakban: Alapító Okirat) II. pontját az alábbiakra módosítja:

„II. A társaság cégformája, cégneve:

A társaság cégformája:                                  Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság cégneve:                                                  Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégnév:                                                      Érd Médiacentrum Nonprofit Kft.”

2. Az Alapító az Alapító Okirat X. 1. pontjának a szöveges részét a következőek szerint módosítja:

„1. Társaság ügyvezetője:

neve: Kövesdi Péter

anyja születési neve:

születése helye és ideje:

lakcíme:

adóazonosító jele:

 „Az ügyvezető megbízatása 2020. február 1. napjától határozatlan ideig tartó időtartamra szól.

Az ügyvezető gyakorolja a társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat.”

3. Az Alapító felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1. számú melléklete szerinti alapítói határozat végrehajtásához szükséges egyéb jognyilatkozatokat megtegye.

Határidő:        a határozat továbbítására – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

  • melléklet a …/2020. (IX. 24.) számú önkormányzati határozathoz
  •  

Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit

Korlátolt Felelősségű Társaság

(2030 Érd, Budai út 16–18.)

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1., törzsszáma: 731256; statisztikai számjele: 15731254841132113; adószáma: 15731254-2-13; képviselője: Dr. Csőzik László polgármester) mint az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) az alábbi határozatokat hozza:

 

 

1/2020. (IX. 24.) alapítói határozat

1. Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1., törzsszáma: 731256; statisztikai számjele: 15731254841132113; adószáma: 15731254-2-13; képviselője: dr. Csőzik László polgármester) mint az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) a társaság Alapító Okiratának II. pontját az alábbiakra módosítja:

„II. A társaság cégformája, cégneve:

A társaság cégformája:                                  Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság cégneve:                                                  Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégnév:                                                      Érd Médiacentrum Nonprofit Kft.”

 2. Az Alapító a társaság Alapító Okiratának X. 1. pontját az alábbiakra módosítja:

„1. Társaság ügyvezetője:

neve: Kövesdi Péter

anyja születési neve:

születése helye és ideje:

lakcíme:

adóazonosító jele:

 „Az ügyvezető megbízatása 2020. február 1. napjától határozatlan ideig tartó időtartamra szól.

Az ügyvezető gyakorolja a társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat.”

3. Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

4. Az Alapító megállapítja, hogy a fenti határozat érvényes és gondoskodik a Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről.

Érd, 2020. szeptember 24.

______________________________________________

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

alapító

képviselője: dr. Csőzik László polgármester

A jelen okiratot készítettem és ellenjegyzem Érden, 2020. szeptember 24. napján:”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 16 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

104/2020. (IX. 24.) 

h a t á r o z a t a

 

az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról

 

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – mint az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) alapítója (a továbbiakban: Alapító) – a Társaság alapító okiratának (a továbbiakban: Alapító Okirat) II. pontját az alábbiakra módosítja:

 

„II. A társaság cégformája, cégneve:

A társaság cégformája:                                 Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság cégneve:                                                  Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégnév:                                                      Érd Médiacentrum Nonprofit Kft.”

 

2. Az Alapító az Alapító Okirat X. 1. pontjának a szöveges részét a következőek szerint módosítja:

 

„1. Társaság ügyvezetője:

neve: Kövesdi Péter

anyja születési neve:

születése helye és ideje:

lakcíme:

adóazonosító jele:

 

 „Az ügyvezető megbízatása 2020. február 1. napjától határozatlan ideig tartó időtartamra szól.

Az ügyvezető gyakorolja a társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat.”

 

3. Az Alapító felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1. számú melléklete szerinti alapítói határozat végrehajtásához szükséges egyéb jognyilatkozatokat megtegye.

 

Határidő:        a határozat továbbítására – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

1. melléklet a 104/2020. (IX. 24.) számú önkormányzati határozathoz

 

Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit

Korlátolt Felelősségű Társaság

(2030 Érd, Budai út 16–18.)

 

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1., törzsszáma: 731256; statisztikai számjele: 15731254841132113; adószáma: 15731254-2-13; képviselője: Dr. Csőzik László polgármester) mint az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) az alábbi határozatokat hozza:

1/2020. (IX. 24.) alapítói határozat

1. Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1., törzsszáma: 731256; statisztikai számjele: 15731254841132113; adószáma: 15731254-2-13; képviselője: dr. Csőzik László polgármester) mint az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) a társaság Alapító Okiratának II. pontját az alábbiakra módosítja:

 

„II. A társaság cégformája, cégneve:

A társaság cégformája:                                 Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság cégneve:                                                  Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégnév:                                                      Érd Médiacentrum Nonprofit Kft.”

 2. Az Alapító a társaság Alapító Okiratának X. 1. pontját az alábbiakra módosítja:

 

„1. Társaság ügyvezetője:

neve: Kövesdi Péter

anyja születési neve:

születése helye és ideje:

lakcíme:

adóazonosító jele:

 

 „Az ügyvezető megbízatása 2020. február 1. napjától határozatlan ideig tartó időtartamra szól.

Az ügyvezető gyakorolja a társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat.”

 

3. Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

 

4. Az Alapító megállapítja, hogy a fenti határozat érvényes és gondoskodik a Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről.

 

Érd, 2020. szeptember 24.

_________________________________________________

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

alapító

képviselője: dr. Csőzik László polgármester

A jelen okiratot készítettem és ellenjegyzem Érden, 2020. szeptember 24. napján:”

 

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Távol

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem