Dr. Csőzik László polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012.(III.27.) önkormányzati rendelet 26.§-a alapján pályázatot ír ki az Önkormányzat tulajdonában lévő, az Intéző utcában található 24796/2 hrsz.-ú ingatlan 7344 m² nagyságú részének határozatlan idejű hasznosítására a határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglalt feltételekkel.

2. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a pályázatok véleményezésére az alábbi összetételű Értékelési Bizottságot hozza létre:

  • Szűcs Gábor, Érd Megyei Jogú Város alpolgármestere,
  • Csépán István, a Gazdasági Bizottság elnöke,
  • Fehérné Tölgyesi Ildikó főépítész,
  • dr. Fiam Ildikó, a Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoport ügyintézője.

Határidő:        közzétételre: döntést követő 8 napon belül

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 17 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

171/2020. (X. 22.) 

h a t á r o z a t a

 

az Intéző utcában található 24796/2 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan meghatározott részének hasznosítására pályázat kiírásáról

 

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012.(III.27.) önkormányzati rendelet 26.§-a alapján pályázatot ír ki az Önkormányzat tulajdonában lévő, az Intéző utcában található 24796/2 hrsz.-ú ingatlan 7344 m² nagyságú részének határozatlan idejű hasznosítására a határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglalt feltételekkel.

 

2. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a pályázatok véleményezésére az alábbi összetételű Értékelési Bizottságot hozza létre:

 

  • Szűcs Gábor, Érd Megyei Jogú Város alpolgármestere,
  • Csépán István, a Gazdasági Bizottság elnöke,
  • Fehérné Tölgyesi Ildikó főépítész,
  • dr. Fiam Ildikó, a Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoport ügyintézője.

 

Határidő:        közzétételre: döntést követő 8 napon belül

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Tartózkodik