Dr. Csőzik László polgármester: Elmondja, hogy a javaslat szerint a víziközmű társaság lesz, amely lefolytatja a közbeszerzési eljárást és valamennyi társönkormányzattal külön szerződik. Összehangoltan jutottak el eddig a megoldásig.

 

Simó Károly képviselő: A Pénzügyi Bizottságon próbálta megtudni, hogy igaz-e erre a beszerzésre, hogy 15%-os rezsit fog felszámolni az ÉTV a határozati javaslat szerint és a beszerzési szabályzatában foglaltak szerint? Ez azért érdekes, mert körülbelül 60 millió forintos szolgáltatásról van szó, igazából többe fog kerülni az önkormányzatnak ezzel a megoldással és nem is igazán világos, hogy miért van ebbe a formába átszervezve. További hátránya ennek a megoldásnak, ha igaz is a mondás, hogy az ÉTV csak pénzért hajlandó adni az alaptérképet, a közműtérképet, akkor most sokkal több pénzt fognak kifizetni és még közműtérképük sem lesz. Véleménye szerint az ÉTV-t kellene valahogy rávenni arra, hogy legyen egy kicsit visszafogottabb, és nem biztos, hogy ezzel a nagy költséggel kellene neki ezt a térképet szolgáltatni.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Ez nem így van, nyilvánvalóan ez a megoldás szolgálja azt, hogy a lehető legolcsóbban jöjjenek ki. El akarták kerülni, hogy a saját közműirataikért, térképekért fizetni kelljen. Átadja a szót jegyző asszonynak.

 

Dr. Konkoly Zita jegyző: Ez most egy egészen más konstrukció, mint amiben eredetileg gondolkoztak. A tavaly májusban megkötött megállapodás alapján az önkormányzatok írták volna ki egy közös közbeszerzés keretében ennek a vagyonértékelésnek az elvégzését. Valóban a megbeszélésen elhangzott, hogy ők szeretnék érvényesíteni a 15%-os rezsi óradíjukat, illetve, hogy ezt az adatszolgáltatási tevékenységet nem tudják ingyen biztosítani. Abban a felállásban, melyet akkor a polgármesterek kötöttek, nem volt arról szó, hogy amennyiben az önkormányzatok közösen írják ki a közbeszerzési eljárást, azért nekik díjat kellene fizetni, hogy az alapadatokhoz hozzájuthassanak. Ezek jellemzően mennyiségi adatok, vezetékek hosszadatai, térképészeti adatok, tehát olyan adatok, melyek az adatbázisból lekérhetőek. Úgy gondolja, hogy mivel az általuk 10 millió forintra becsült összértéket nem tudják jogszerű módon számukra kifizetni ennek ellentételezéseként, ezért voltak kénytelenek más konstrukcióban gondolkozni. A következő időszakban lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárás során, ahová az ÉTV választja ki a vagyonértékelést végző szerepelőt, úgy gondolja, hogy nincs ráhatásuk, hogy az ő számára milyen összegért és egyáltalán díjazás ellenében fog-e adatot szolgáltatni. A szerződést a polgármesterek kötik majd meg a vagyonértékelést végzővel, tehát nekik egyéb fizetési kötelezettségük nem keletkezik, csak a vagyonértékelő irányába.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Sajnos ezt előírta a jogalkotó, nem tudnak mit csinálni, még ha sokan úgy is ítélik meg, hogy erre nem feltétlenül van szükség, illetve, hogy ennek a pénznek jobb helye is lett volna fejlesztésekre. Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a határozati javaslatot, melyet ismertet.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 29. § (1) bekezdés alapján felhatalmazza és megbízza az Érd és Térsége Víziközmű Kft.-t, hogy helyette és nevében közbeszerzési eljárást folytasson le a tulajdonában lévő mind a közműves ivóvízellátást, mind a közműves szennyvízelvezetést szolgáló víziközmű-rendszerek vagyonértékelése céljából a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2013. (V.29.) NFM rendelet 2. §. (4) bekezdése szerinti gazdasági társaság kiválasztására.

2. A vagyonértékelés díja az elkülönített Vízügyi Építési Alapból valamint a Csatorna Alapból kerül finanszírozásra.

3. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78. § (1) bekezdése szerinti víziközmű vagyon vagyonértékelésének végrehajtására vonatkozó 129/2019. (V.30.) határozatát visszavonja.

4. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti tartalommal írja alá az 1. pont szerinti megállapodást és a 3. pontban foglaltak szerint a tulajdonostársak közötti együttműködési megállapodás megszüntetéséről szóló jognyilatkozatot.

Határidő:        a megállapodások aláírására 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 12 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

170/2020. (X. 22.) 

h a t á r o z a t a

 

az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű-vagyon vagyonértékeléséről

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 29. § (1) bekezdés alapján felhatalmazza és megbízza az Érd és Térsége Víziközmű Kft.-t, hogy helyette és nevében közbeszerzési eljárást folytasson le a tulajdonában lévő mind a közműves ivóvízellátást, mind a közműves szennyvízelvezetést szolgáló víziközmű-rendszerek vagyonértékelése céljából a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2013. (V.29.) NFM rendelet 2. §. (4) bekezdése szerinti gazdasági társaság kiválasztására.

 

2. A vagyonértékelés díja az elkülönített Vízügyi Építési Alapból valamint a Csatorna Alapból kerül finanszírozásra.

 

3. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78. § (1) bekezdése szerinti víziközmű vagyon vagyonértékelésének végrehajtására vonatkozó 129/2019. (V.30.) határozatát visszavonja.

 

4. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti tartalommal írja alá az 1. pont szerinti megállapodást és a 3. pontban foglaltak szerint a tulajdonostársak közötti együttműködési megállapodás megszüntetéséről szóló jognyilatkozatot.

 

Határidő:        a megállapodások aláírására 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Nem

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Nem

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem