Dr. Csőzik László polgármester: Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a I. határozati javaslatot, melyet ismertet és megköszöni az óvodák munkáját.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Kincses Óvoda 2019/2020-as nevelési év nevelő-oktató munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő:        határozat továbbítására - 2020. november 10.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

172/2020. (X. 22.) 

h a t á r o z a t a

 

az Érdi Kincses Óvoda 2019/2020-as nevelési évre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Kincses Óvoda 2019/2020-as nevelési év nevelő-oktató munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.

 

Határidő:        határozat továbbítására - 2020. november 10.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

Dr. Csőzik László polgármester: Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a II. határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Szivárvány Óvoda 2019/2020-as nevelési év nevelő-oktató munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő:        határozat továbbítására - 2020. november 10.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

173/2020. (X. 22.) 

h a t á r o z a t a

 

az Érdi Szivárvány Óvoda 2019/2020-as nevelési évre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Szivárvány Óvoda 2019/2020-as nevelési év nevelő-oktató munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.

 

 

Határidő:        határozat továbbítására - 2020. november 10.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen