Dr. Csőzik László polgármester: Ismerteti az előterjesztést, az előzményeket.

 

Tetlák Örs alpolgármester: A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság ülésére látványtervekkel érkeztek az emlékmű megvalósítói. A Bizottság véleménye nem volt egyöntetű abban, hogy a kapott látványterv az lenne, amire gondolnának, hogy szívesen látnák a kijelölt területen. Azért született az a javaslat, hogy kérjék fel a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.-t és az ő támogatásukkal ellátott tervvel érkezzenek legközelebb.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Tehát a cél az lenne, hogy ne csak történeti, hanem művészeti szempontból is maradandó alkotás szülessen. Közzé kellene tenni ezeket a mellékleteket. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a határozati javaslatot, melyet ismertet.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Repülő és Légisport Szövetség által támogatott civil kezdeményezés alapján elvi hozzájárulását adja ahhoz, hogy az egykori érdi sportrepülőtér területén, az önkormányzat tulajdonában álló 029/1 helyrajzi számú ingatlan térképmellékleten kijelölt 10x10 m nagyságú területrészén földhasználati megállapodás alapján a légisport-teljesítmény előtt tisztelgő repülő-emlékmű kerüljön elhelyezésre.

A Közgyűlés a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. szakértői bírálata alapján megvalósításra javasolt képzőművészeti alkotás elhelyezését támogatja, melynek harmonikusan illeszkedő környezete padokkal lehetővé teszi a megpihenést is, és felületeket biztosít ismertető szövegek, ábrák elhelyezésére.

A Közgyűlés kéri a szakértői bírálat által javasolt emlékmű bemutatását, ezzel egyidejűleg dönt a helyszínre vonatkozó földhasználati megállapodásról.

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester „

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 5 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

 

176/2020. (X. 22.) 

h a t á r o z a t a

 

repülő-emlékmű elhelyezésével kapcsolatos elvi hozzájárulás megadásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Repülő és Légisport Szövetség által támogatott civil kezdeményezés alapján elvi hozzájárulását adja ahhoz, hogy az egykori érdi sportrepülőtér területén, az önkormányzat tulajdonában álló 029/1 helyrajzi számú ingatlan térképmellékleten kijelölt 10x10 m nagyságú területrészén földhasználati megállapodás alapján a légisport-teljesítmény előtt tisztelgő repülő-emlékmű kerüljön elhelyezésre.

 

A Közgyűlés a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. szakértői bírálata alapján megvalósításra javasolt képzőművészeti alkotás elhelyezését támogatja, melynek harmonikusan illeszkedő környezete padokkal lehetővé teszi a megpihenést is, és felületeket biztosít ismertető szövegek, ábrák elhelyezésére.

 

A Közgyűlés kéri a szakértői bírálat által javasolt emlékmű bemutatását, ezzel egyidejűleg dönt a helyszínre vonatkozó földhasználati megállapodásról.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Tartózkodik

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Tartózkodik

Fülöp Sándorné

Tartózkodik

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Tartózkodik

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Tartózkodik