Tetlák Örs alpolgármester: A pályázat 100 %-os intenzitású, melyen szeretnének részt venni, a rövid beadási határidő indokolta a sürgősséggel való napirendre kerülést. 20 millió forintról van szó, melyre megyei jogú városként pályázhatnának. Kiegészítésként elmondja, hogy egyébként azokat a területeket szeretnék megtisztítani, ahol parkokat, közparkokat, vagy pihenőhelyet szeretnének a városban kialakítani, mint a Fundoklia-völgy, a Szilvafás, az Anna utca környéke, illetve a Darukezelő utcában kialakítandó park területe. A felmérést követően meglátják, hogy mi fér bele a keretösszegbe.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy az önkormányzat az illegális hulladéklerakók felszámolásának 2020. évi támogatása tárgyában pályázatot nyújt be.

A támogatás egyszeri, vissza nem térítendő támogatásnak minősül, amelynek rendelkezésre bocsátása egy összegben, előfinanszírozással történik budapesti kerület, megyei jogú város, 40 000 fő lakosságszám feletti település esetén 20 000 000 Ft összegben, a Belügyminisztérium az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteméről szóló 1598/2020. (IX. 21.) Korm. határozata alapján.

A támogatás intenzitása: 100%. A pályázat megvalósításához önerő nem szükséges.

Határidő: pályázat benyújtására2020. november 5.

Felelős: dr. Csőzik László polgármester”

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

178/2020. (X. 22.) 

h a t á r o z a t a

 

az illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatása tárgyában pályázat benyújtásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy az önkormányzat az illegális hulladéklerakók felszámolásának 2020. évi támogatása tárgyában pályázatot nyújt be.

 

A támogatás egyszeri, vissza nem térítendő támogatásnak minősül, amelynek rendelkezésre bocsátása egy összegben, előfinanszírozással történik budapesti kerület, megyei jogú város, 40 000 fő lakosságszám feletti település esetén 20 000 000 Ft összegben, a Belügyminisztérium az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteméről szóló 1598/2020. (IX. 21.) Korm. határozata alapján.

A támogatás intenzitása: 100%. A pályázat megvalósításához önerő nem szükséges.

 

Határidő:        pályázat benyújtására – 2020. november 5.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen