Dr. Csőzik László polgármester: Elmondja, hogy Simó Károly képviselő úr megkeresésére a Kormányhivatal írt egy levelet, melyben képviselő úr sérelmezte, hogy nem kapott választ. A határozati javaslatban szerepel, hogy ebben a két konkrét ügyben – legalábbis úgy értelmezték – megtörtént a válaszadás. Ehhez képest képviselő úr még az ülés közben benyújtott módosító javaslatot - melyről a kollégák értesítették nemrég, ezért még nem tudta elolvasni - 5 konkrét ügyben. Nem gondolja, hogy ezen az ülésen ezt meg tudják tárgyalni, a Kormányhivatal kérésének eleget tudnak tenni, azonnal beterjesztette a Közgyűlés elé. Abban a két konkrét ügyben, amiről azt hitték, hogy szól az eljárás, van határozati javaslat, tehát van mit tárgyalni. Nem tudja, hogy képviselő úr a jelenlegi módosító indítványában feltüntetett 4-5 pontot is bevitte-e a Kormányhivatal elé. Úgy látja képviselő úr bólogat, véleménye szerint időre van szükség, hogy tüzetesen megnézzék, hogy mi történt, ezekben az ügyekben. Véleménye szerint ezt a novemberi ülésen folytassák és zárják le.

 

Simó Károly képviselő: Úgy gondolja, hogy ha már az előterjesztés elkészült és beszélnek róla, pozitív fejlemény. Ha az előterjesztés mellékleteit nézik, azt látja, hogy elkezdett foglalkozni a polgármester úr, illetve az általa irányított Hivatal, hogy nyilvántartsa, ha a képviselők kérdeznek valamit. Látszik, hogy a legutóbbi igénylések után kezdődött el ez a nyilvántartás. Fontos, hogy a képviselő megfelelő informáltsággal, megfelelő dokumentumok és információk alapján tudja meghozni döntését, illetve végezni képviselői munkáját, például tájékoztatni választóit. Ha elérik azt a célt - azért tett módosító javaslatot - hogy mostantól indítványa elfogadásával polgármester úr és az általa irányított Hivatal szolgáltatni fogja időben és megfelelő módon az információkat, akkor úgy gondolja, hogy mindannyian hozzájárulnak ahhoz, hogy ez az Önkormányzat átlátható módon működjön. Az volt az ígéret, hogy átlátható működés lesz, ez minimum először a képviselők irányába történjen meg, aztán következhet a lakosság, akik az elmúlt időszakban nem sokat láttak ebből a transzparenciából, de kis lépésekben, pozitív szemlélettel optimista. Előbb utóbb el fognak jutni odáig, hogy a város lakossága is értesülni fog mindenről, ami fontos és releváns. Azért sorolta fel azokat a javaslatokat, mert úgy gondolta, hogy az előterjesztésben nem megfelelő módon szerepelt és úgy tűnt, mintha kekeckedne, hogy két nap volt a válaszra és még nem is volt határidő. Ez arról szólt, hogy volt egy Közgyűlés, amire kellett volna információt kapnia, hogy megfelelően dönthessen a Pénzügyi Bizottság tagjaként. Igazából sok értelme nincs annak, hogy miután megtörtént az esemény utána kapja meg az információt, a funkcióját igazából nem töltötte be az információkérés. Ha képviselőként, pénzügyi bizottsági tagként, pénzügyi adatokat kérnek, nyilván azért kérik, hogy a Bizottságon, illetve a Közgyűlésen ennek ismeretében tudjanak dönteni. Többen szeretnének meggyőződni arról, hogy mit mondanak a dokumentumok, ezért vannak ezek az információkérések. Hozzáteszi, hogy két kérdésére a mai napig nem kapott választ. Az egyik a Velencei út és Elöljáró utca csomópontjában volt egy levélváltás, melyben két információt kért, egyrészt a kiviteli tervet, másrészt azt a fedvény tervet, melyet még a közreműködésével előkészítettek, hogy kerékpáros átvezetés legyen, ezt valamikor áprilisban kérte még. A másik, hogy bár voltak különböző egyeztetések, de konkrétan leírva, hogy mi fog történni a Fácán közi lakótelep ügyében, arról nem kapott információt, az érintett lakók pedig tőle kérdezik, mint képviselőtől, hogy januárban a Közgyűlés döntött arról, hogy júniusig ezzel történik valami, most pedig október van, és sehol semmi válasz. A Fácán közi lakótelep régi ügy, sokan várják a megoldását, nem tud mit mondani a választóinak, tehát a képviselői munkájának elvégzéséhez szükséges információkról van szó, amiket a mai napig nem kapott meg. Ha ezentúl, tudja biztosítani polgármester úr, illetve jegyző asszony, hogy megfelelő módon megkapják a képviselők a tájékoztatást, azzal mindannyian nyernek, akik a Közgyűlésben ülnek, hiszen alaposan és megfelelő információk birtokában tudják meghozni a döntéseket. Tehát javasolja, hogy fogadják el módosító indítványát és ezzel lezárható az ügy.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Hangsúlyozza, hogy tiszteletben tartja a képviselői jogosítványait, azoknak eleget kíván tenni, az abban foglalt kéréseket teljesíteni fogja. Gyakorlati szempontból azt tudja mondani, hogy sok kérdést intézett képviselő úr hozzá, jó párra azonnal válaszolt, nagyon sokat tovább küldött a Hivatal megfelelő szervezeti egységének és a Hivatal illetékesei válaszoltak. Volt egy-két kérdés, amire úgy gondolta nem tartozhat képviselő úrra, melyet jogi alátámasztással tett meg és indokolta. Lehet, hogy lesz olyan eset, ahol mulasztás történt, ott elnézést fog kérni képviselő úrtól. Megköszöni, hogy ilyen tárgyszerűen fejtette ki véleményét, ezt nagyon hasznosnak tartotta, ezeket a maradék eseteket ki fogják vizsgálni. A Fácán köz ügyében hozzá is jönnek lakosok, polgármesteri fogadóóráján is többen voltak, vannak állandó érdeklődők. Hozzáteszi, hogy ebben az esetben nem náluk pattog a labda, sőt amit lehetett megtettek, a Nemzeti Vagyonkezelőnek kell elkészíteni a kormány előterjesztést, hogy átkerüljön a terület Érdhez. Ugyanazt szeretnék és minden hozzájuk fordulónak ezt elmondják.

 

Simó Károly képviselő: Van egy módosító indítványa.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Ismereti a II. határozati javaslatot, melyben „Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy Simó Károly önkormányzati képviselőnek a mai ülésen tett előterjesztéshez benyújtott módosító indítványában felsorolt adatigénylések teljesítésének eredményéről a Közgyűlést novemberi rendes ülésén tájékoztassa.„Az I. határozati javaslat pedig változatlan maradna. A határozati javaslatban szerepel, hogy tekintettel arra, hogy a Kormányhivatal a javaslatában nem nevesítette sem a panasztevő képviselőt, sem a konkrét ügyet, ezért a Közgyűlés a polgármesternek a képviselői tájékoztatás kérések teljesítésének gyakorlatát tudta áttekinteni. A Közgyűlés megállapítja, hogy az igényléseket a jogszabályban előírt 30 nap alatt teljesítette. Tekintettel arra, hogy 2020. október 6-án Simó Károly önkormányzati képviselő jelezte, hogy a Kormányhivatalhoz fordult az Intéző utcai depóval kapcsolatban, valamint szeptember 22-én költségvetési előirányzat felhasználásával kapcsolatban és ezekre a kérdésre nem kapott 30 napos határidőben választ, ezt a két esetet megtárgyalta a Közgyűlés. Azt állapította meg, hogy a 2020. augusztus 29-ei kérdésére a depóról az Egyebek napirendi pontban a polgármester adott tájékoztatást, majd október 6-án írásban adott választ. A 2020. szeptemberi kérdésre pedig a törvényességi felügyeleti eljárás kezdeményezésének időpontjában a 30 napos válaszadási határidő még nem telt le, kérdéseire a választ október 7-én törvényes határidőn belül kapta meg. A következő 5 kérdésére a választ, ami még előjött pedig a novemberi Közgyűlésen tárgyalják.

 

Dr. Bács István képviselő: Általánosságban elmondja, bár ez a megbeszélés most korrektül zajlik, de felhívja polgármester úr figyelmét, hogy tényleg nem minden esetben teljesülnek a képviselői kérdésekre a válaszadások. Volt olyan kérdés, melyet ő maga tett fel 3-4-szer, kezdve tavaly októberben, végül a mostani jegyző asszonytól kapott választ. Amit Ön kiszignál és jegyző asszony is tovább kiad, nem biztos, hogy minden esetben teljesül. Például neki is maradt benn olyan információ kérése a Felvigyázó utcával kapcsolatban, ami fél éves és mai napig nem kapott rá a szakirodától választ. Nem konkrét esetet mond, de általánosságban mondja, hogy amit a polgármester úr kiszignál, az nem biztos, hogy határidőben el is jut a címzettekhez.

 

Dr. Csőzik László polgármester: A helyzethez az is hozzátartozik, hogy mekkora az ügyteher, és azért ehhez a teljes polgármesteri levelezés a facebookról is hozzáadódik. Nagyon nagy mennyiségű panaszt kezelnek. Az ÉKFI-ben vezető váltás történt a nyár elején. Június közepétől augusztus elejéig új rendszert állított be az intézményvezető, egy ingyenes szoftvert szerzett be, tehát másfél hónap alatt 1300 konkrét ügyintézés történt, annyi kérelem jött be. Körülbelül havonta minimum 300-400 eset csak az ÉKFI, de ez érinti a polgármestert és az alpolgármestereket is. Nem mondja, hogy jogtalanok a kritikák, lehet, hogy önmaga is mulasztott, de az oka, hogy rengeteg levél fut be, megváltozott a nyilvánosság szerkezete, a média is. Az önkormányzati törvény 1990 óta a közmeghallgatásokat írja elő, preferálja, közben kialakultak a közösségi oldalak, valósággal elárasztják ezeket a lakosok, tehát ebbe azért gondoljanak bele, amikor a Hivatalt próbálják meg egzecíroztatni, nagyon sok megkeresést kell kezelniük. Úgy gondolja, általában elérhető, dr. Bács Istvánnak is mindig felvette a telefont, vagy visszahívta, ahogy Antunovits Antalnak a tegnapi napon nem tudta felvenni, de látta az e-mailben, hogy miért kereste, amit el is rendezett. Kicsit kavart okoz ez a határozat sor, könnyebb lenne, ha a következő ülésen rendeznék le ezt a kérdést.

 

Simó Károly képviselő: Véleménye szerint azért lenne jó, ha most meghoznák a döntést, mert célt érnének el, tehát minden képviselő, aki a választóit kell, hogy tájékoztassa, illetve a döntéshozatalhoz megkapja a megfelelő információkat. A felolvasott határozati javaslat azért nem valós, mert azt mondja, hogy minden rendben van, ami nem igaz, mert 30 napon belül nem történtek meg a válaszadások. A kormányhivatali állásfoglalás azt is mondja, hogy a 30 nap tág határidő, igazából úgy kell értelmezni, hogy az megfelelő módon, tehát 30 napnál hamarabb is történhet. Javasolja, hogy fogadják el a módosító indítványát, mely véleménye szerint igen barátságosan megfogalmazott válasz lehet a Kormányhivatal irányába, aki pedig nem fogja tudni lezárni, mert ők azt kérték, hogy indoklással történjen egy válasz. Az nem lenne helyes, ha hazudnának a Kormányhivatalnak, és azt mondanák, hogy minden rendben volt, mert ez tényszerűen nem igaz, ez már a polgármesteri előterjesztésből is kiderül, az általa benyújtott módosításból pedig pláne. Jelezné, hogy volt olyan is, hogy közel 100 Csalogány utcai lakó aláírását adta be és nem igazán kaptak rá határidőben választ. Kellemetlen volt, hogy nem kapott választ. Javasolja, hogy fogadják el a módosító indítványában szerepelő javaslatot, melyet a Kormányhivatalnak át lehet adni, lezárja az ügyet és a munka úgy tud folyni, hogy mindenki számára megfelelő információ lesz.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Elolvasta a módosító indítványban szereplő javaslatot, azt erős túlzásnak tartja, hogy a polgármestert arra intse a Közgyűlés, hogy tartsa be az előírásokat, amikor könnyen lehet, hogy betartotta ezeket maradéktalanul. Ennek az 5 esetnek a vizsgálata hátra van, nem fog elhajolni, ha az derül ki, hogy a Polgármesteri Hivatal vagy ő személyesen nem válaszolt valamire, azonban ezt a kormányhivatali megkeresést néhány napja kapták a postafiókba, a kellő idő nem állt rendelkezésre, hogy ezeket átnézzék. Ugyan a felhívásban az van, hogy a következő Közgyűlésre ezt terjesszék elő, tárgyalják meg és hozzanak határozatot, azonban határozatot hozni véleménye szerint egy ilyen esetben nem lenne bölcs. Ez olyan, mintha a bírósági eljárásban a felek beadványa alapján döntene a bíró és mellőzné a bizonyítási eljárást. Nézzenek utána, és ha arról van szó, hogy itt egy közgyűlési féltő figyelmeztetést kell megfogalmazni, akkor azt megteszik novemberben. A Csalogány utcai lakók kérése pedig teljesült, mert most lesz kész a Csalogány utca aszfaltozása. Igyekeznek eleget tenni a kérésnek, de amikor nincs elég idő és a módosító indítvány az ülés kezdete után érkezett és még 5 ügyet hoz be. A kormányhivatali megkeresés nem tartalmazza, hogy a pontos megkeresés kitől érkezett, hogyan és milyen formában. Amikor képviselő úr úgy nyilatkozott, hogy azokban az ügyekben is a Kormányhivatalhoz fordult, amelyekről nem kaptak tájékoztatást, úgy gondolja, az nem tartozik a vizsgálat tárgyához, ezt szükséges tisztázni. Véleménye szerint eleget tesznek a kormányhivatali szorgalmazásnak, hogy most ezt a vitát megnyitották és eleget tesznek a korrekt eljárás követelményeinek és a tisztes kivizsgálásnak, ha nem most zárják ezt le, hanem a következő ülésen.

 

Dr. Bács István képviselő: Kivételesen megérti polgármester urat, amikor azt mondja, hogy időt kér, de Önnek is meg kell értenie, hogy mit mondanak a jogszabályok, hiszen ügyvédként praktizált az elmúlt néhány évben, tehát pontosan tudja, hogy azokat szigorúan be kell tartani, és azok a facebook kommunikációról nem szólnak, azt nem szabályozzák le. Ellenben a képviselői megkeresésekre kiemelt figyelmet kellene, hogy fordítsanak. Hozzáteszi, hogy elképzelhető, hogy a Kormányhivatal az ő Felvigyázó utcai megkeresésére is gondolhatott, hiszen mivel nevet és ügyet nem közölt, nem tudhatják, hogy miről van szó. Azt támogatná, hogy ezekben a témákban, melyeket jogszabály kifejezetten válaszidőhöz köt, illetve azokat szigorúnak tekinti, mint képviselői megkeresések, lakossági megkeresések hivatalos fórumokon, mint levél, e-mail formájában ezeket a Hivatalnak szigorúan kell vennie. Több mint valószínű, hogy nem polgármester úr válaszol egyenként a 13 ezer levélre, vagy jegyző asszony, tudják jól, hiszen mindannyian itt dolgoztak, azonban a felelősség az Öné, ha esetlegesen hiba van a rendszerben. Ez nem azt jelenti, hogy Ön követte el a hibát, de Önnek kell tartania a hátát érte. Támogatja, hogy erre a következő Közgyűlésen térjenek vissza, hogy bemutassanak egy olyan modellt, mely alapján ezek már biztosan nyilvántarthatóak, vagy azok lesznek, hogy mikor, ki kereste meg a Hivatalt és arra kapott-e választ, mint a közérdekű adatkéréseknél. Van olyan fideszes önkormányzat, melyhez közérdekű adatigényléssel fordult, megadták a válaszukat, majd megkérdezték, hogy hozzájárul-e, hogy a honlapjukra kitegyék, ezzel is tájékoztatva a lakosságot, hogy milyen megkeresések érkeznek hozzájuk. Úgy gondolja, hogy ez az egyik leginkább nyitott önkormányzat ma Magyarországon, melyet véleménye szerint még az ellenzék is elismer, hogy bármilyen kérdéssel fordulnak hozzájuk, rögtön azonnal válaszolnak mindenre.

 

Dr. Csőzik László polgármester: A dilemma tehát az lenne, hogy a mai ülésen rohanjanak előre és fogadják el Simó Károly módosító indítványát, melyet ma nem gondol megalapozottnak, lehet, hogy később azzá válik, de most nem az, vagy pedig az egész tárgyalását folytassák a novemberi ülésen és akkor hozzanak határozatot. Ő maga ez utóbbit támogatná.

 

Szűcs Gábor alpolgármester: Miért nem fogadják el az előttük lévő előterjesztést és szavaznak a módosító indítványról?

 

Dr. Csőzik László polgármester: Azért vetette fel a másik lehetőséget, mert a vita stílusa és hangulata az ülés első felében tapasztalhatótól más irányt vett, azt gondolta, hogy ez lehet a kompromisszum. Javasolja, hogy szavazzanak Simó Károly módosító javaslatáról, javasolja ennek elutasítását, mert véleménye szerint túl korai és túlságosan előre szalad. A határozati javaslatot fenntartja, az újat, melyet felolvasott szintén felteszi szavazásra, így ott a lehetőség a novemberi ülésen, ha mulasztást tapasztalnak, akkor eldöntsék, hogy mit állapítanak meg. Törekedni fognak, hogy a válaszok határidőben megszülessenek, kéri, hogy legyenek tekintettel arra, hogy tényleg jóval nehezebb, mint korábban bármikor. Az ellenzéki képviselők jogosultságai pedig továbbra is élnek, partnerek lesznek abban, hogy ezeknek helyt adjanak. Felteszi szavazásra Simó Károly módosító indítványát.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy figyelmezteti Érd Megyei Jogú Város polgármesterét, Csőzik Lászlót, hogy tartsa be az Mötv. előírásait és tájékoztassa az önkormányzati képviselőket a munkájukhoz szükséges információk biztosításával.”

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 6 igen szavazattal, 11 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elutasította Simó Károly módosító indítványában szerepelő határozati javaslatot.

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Nem

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Nem

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Nem

Csépán István

Nem

Dr. Csőzik László

Nem

Csornainé Romhányi Judit

Nem

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Nem

Gregus László

Nem

Lengyel Péter

Nem

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Nem

Tekauer Norbert

Tartózkodik

Tetlák Örs

Nem

T. Mészáros András

Igen

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az I. határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Pest Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Kormányhivatal) PE/030/01556-3/2020. számú, a polgármester működésével kapcsolatosan tett javaslatát megtárgyalta, és az alábbi döntést hozta:

  • A Kormányhivatal által nevesített, konkrét ügy hiányában a Közgyűlés általánosságban megállapítja, hogy a polgármester a települési képviselők által a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § (1) f) pontjában igényelt információkat a jogszabályban előírt 30 nap alatt teljesíti.
  • Simó Károly önkormányzati képviselő 2020. október 6-án érkezett a Kormányhivatalhoz címzett levelében foglaltakra - melyben jelezte, hogy a 2020. augusztus 29-én, az Érd, Intéző utcában deponált földdel kapcsolatban feltett, valamint 2020. szeptember 22-én, költségvetési előirányzat felhasználása, önkormányzat által kötött szerződések tárgyában feltett kérdésre nem kapott 30 napos határidőben választ a polgármestertől - a Közgyűlés megállapítja, hogy a választ a képviselő a polgármestertől

ba.) a 2020. augusztus 29-ei kérdésére a Közgyűlés szeptember 24-ei ülésén az   

       Egyebek napirendi pontjában szóban, majd október 6-án írásban,

bb.) a 2020. szeptember 22-ei kérdéseire október 7-én írásban,

a törvényes határidőn  belül megkapta.”

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy jelen döntéséről 8 napon belül tájékoztassa a kormányhivatalt.

Határidő:        döntés továbbítására – 8 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester „

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 11 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

 

179/2020. (X. 22.) 

h a t á r o z a t a

 

a Pest Megyei Kormányhivatal által tett működési javaslat megtárgyalásáról

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Pest Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Kormányhivatal) PE/030/01556-3/2020. számú, a polgármester működésével kapcsolatosan tett javaslatát megtárgyalta, és az alábbi döntést hozta:

 

  • A Kormányhivatal által nevesített, konkrét ügy hiányában a Közgyűlés általánosságban megállapítja, hogy a polgármester a települési képviselők által a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § (1) f) pontjában igényelt információkat a jogszabályban előírt 30 nap alatt teljesíti.

 

  • Simó Károly önkormányzati képviselő 2020. október 6-án érkezett a Kormányhivatalhoz címzett levelében foglaltakra - melyben jelezte, hogy a 2020. augusztus 29-én, az Érd, Intéző utcában deponált földdel kapcsolatban feltett, valamint 2020. szeptember 22-én, költségvetési előirányzat felhasználása, önkormányzat által kötött szerződések tárgyában feltett kérdésre nem kapott 30 napos határidőben választ a polgármestertől - a Közgyűlés megállapítja, hogy a választ a képviselő a polgármestertől

 

ba.) a 2020. augusztus 29-ei kérdésére a Közgyűlés szeptember 24-ei ülésén az   

       Egyebek napirendi pontjában szóban, majd október 6-án írásban,

bb.) a 2020. szeptember 22-ei kérdéseire október 7-én írásban,

 

a törvényes határidőn  belül megkapta.

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy jelen döntéséről 8 napon belül tájékoztassa a kormányhivatalt.

 

Határidő:        döntés továbbítására – 8 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Nem

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Nem

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Tartózkodik

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a II. határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy Simó Károly önkormányzati képviselőnek a Közgyűlés 2020. október 22-ei ülésén a „Javaslat a Pest Megyei Kormányhivatal által tett működési javaslat megtárgyalására” című előterjesztéshez benyújtott módosító indítványában felsorolt adatigénylések teljesítésének eredményéről a Közgyűlést novemberi rendes ülésén tájékoztassa.

Határidő:        Közgyűlés novemberi ülése

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester „

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 16 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

 

180/2020. (X. 22.) 

h a t á r o z a t a

 

Simó Károly önkormányzati képviselő módosító indítványában felsorolt adatigénylések teljesítésének vizsgálatáról

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy Simó Károly önkormányzati képviselőnek a Közgyűlés 2020. október 22-ei ülésén a „Javaslat a Pest Megyei Kormányhivatal által tett működési javaslat megtárgyalására” című előterjesztéshez benyújtott módosító indítványában felsorolt adatigénylések teljesítésének eredményéről a Közgyűlést novemberi rendes ülésén tájékoztassa.

 

Határidő:        Közgyűlés novemberi ülése

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Tartózkodik

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem