Simó Károly képviselő: Ófaluban a piac melletti területen nagy tömegben áll a mart aszfalt. Adatokat kért az ÉKFI-től, akik szerint ezt a területet ingyen bérbe adták a Re-aszfalt Kft-nek pályázat nélkül, mellyel kapcsolatban sok kérdés felmerült. A tulajdoni lap szerint, amit lekért, az ÉKFI nem vagyonkezelője a területnek, akkor hogyan adhatta bérbe a területet? Ha az önkormányzat a tulajdonosa a területnek, vagy pedig az ÉKFI lenne a vagyonkezelője, akkor is az önkormányzatnak döntenie kellett volna a bérbeadási pályázatról, ahogy az Intéző utca esetében. Hogy lehet 0 forintért bérbe adni egy ekkora területet? Hogy lehet egy olyan szerződéssel bérbe adni egy olyan területet, melyben nincs határidő meghatározva, hanem azt mondja, hogy a „köztünk lévő szerződés idejéig”? Már most van két szerződés, esetleg lehet további szerződés is, tehát nincs pontosan meghatározva. Ha a Re-aszfalt Kft. beszerzési eljárásban kapta meg a munkát, a többi résztvevő tudta, hogy aki megnyeri a szerződést, ingyen deponálási lehetőséget fog kapni? A másik felvetése, hogy a Csalogány utcában lakók fel vannak háborodva, hiszen polgármester úr azt nyilatkozta, hogy minden esetben, ahol az utca szintje magasabbra kerülne, mint a házak szintje, ott ki fogják szedni az alapot. A Csalogány utcában ez nem történt meg, így az utca szintje a 15 centiméter magasítással, valamint a korábbi murvával nagyon magasra került, ráadásul az utat a lakóházak irányába döntötték meg, így a csapadékvíz feléjük fog folyni. Miért nem szedték ki az alapot és miért nem biztosították, hogy itt is megfelelő legyen, és ne magasítsák az utcát? A Tárnoki úttal kapcsolatban a korábbi ülésen tett felvetésére ugyan kapott választ, azonban az nem volt túl részletes. A Tárnoki út azon részével kapcsolatosan, mely a Szent István úttól a Kolozsvári utca irányába tart, közben még megkeresték lakók, hogy a Tárnoki út építése során ott aszfaltozott szilárd burkolatú kapubejárók voltak, a munkálatok után viszont nincsenek aszfaltozott kapubeállók. A kivitelezési szerződésben a kivitelezőknek az eredeti állapotot kell helyreállítani, kérdése, hogy kívánja-e ezt a garanciális jogot az önkormányzat részéről polgármester úr érvényesíteni? Kéri, hogy ezt érvényesítse, és amennyiben voltak aszfaltozott kapubeállók, szólítsák fel a kivitelezőt arra, hogy ezt állítsák helyre.

 

Dr. Csőzik László polgármester: A depós helyszínnel kapcsolatos felvetést kivizsgáltatja, de nem csak azt, hanem az előző városvezetés gyakorlatát is, amely nagyjából arról szólt, hogy ingyen biztosították a depót, és a város közpénzén tüntették el az ott felhalmozott szemetet, mert olyan számlák vannak a birtokában, hogy maga is megrökönyödött, hogy mennyit fizettek ki az ÉKFI részére, akár egy ercsi cég részére. Nem kívánják ezt a gyakorlatot folytatni, meg fogják nézni, hogy mi a konkrét jogi helyzet, és ha kell, akkor orvosolni fogják. Természetesen mindig felmerül, hogy ha valaki a város érdekében Érden épít utat, akkor megengedhető-e, hogy ideiglenesen deponálja az anyagot, mely beépül majd a város útjába, vagy pedig bérleti díjat kérnek, az meg beépül a kivitelezés árába, ez nagy kérdés. De ahogy az előző városvezetés odaadta gyakorlatilag szóban az Intéző utcai depót Mészáros Lőrincnek, úgy látja a korábbi esetek még durvábbak voltak. Tehát keményen a zsebükbe kellett nyúlni, kitakarítani az ingyenesen a vállalkozóknak, udvari beszállítóknak átadott helyszíneken felhalmozott sittet, törmeléket. Hol egy 4 millió forintos, hol egy 14 milliós számla van a kezében, ezt is megnézik, ahogy a többi gyakorlatot is. A Tárnoki úttal kapcsolatos felvetést szintén ki fogja vizsgáltatni, hogy jogos-e a garanciaigény, azon lesznek, hogy segítsenek a lakóknak. A Csalogány utca még nincs kész, nem került átadásra. Azt az utasítást adta ki az ÉKFI-nek, hogy úgy menjenek le ezek az útépítések, hogy ne kerüljön sor a képviselő úr által említett kritikus megjegyzések megtételének lehetőségére, tehát küszöböljék ki ezeket a jelenségeket. Ha nem így történt, természetesen be fognak avatkozni. A Dagály utca, ami elkészült, megfelel ennek a kívánalomnak, ahogy a Keserűfű utca is. Hozzáteszi, hogy ezek az utcák alacsony költségvetéssel készülnek el, egy technikai optimumot határoztak meg, hogy melyik az a műszaki tartalom, amely mellett a lehető legtöbb utcát le lehet aszfaltozni Érden. A 822 utcából, mintegy 600 utca burkolatlan, amennyiben el akarnak érni áttörés jellegű változást, lehet mondani, hogy kell a szegély és a vízelvezetés, és magas műszaki tartalom, az csak néhány utcára lesz elég. Körülbelül 250 millió forintba kerül ez a 23 utca. A Molnár utca aszfaltozására kiírt feltételes közbeszerzést aki elnyerte a 8 jelentkező közül, az 230 millió forinttal nyerte meg. Az egy olyan út, melyben minden rendelkezésre áll a műszaki tartalomban, azonban az nem saját forrásból épül, hanem egy támogatott MVP programból. Tehát ha ilyen magas műszaki tartalmat szeretnének, ő is sok kommentet olvas, sajnos valóban nincs szegélykő, viszont van olyan alap, mely szélesebb és elejét veszi az út szétrepedezésének. Tartós utakat építenek, nem pár évre szólókat, megpróbálják azt a helyzetet kezelni, hogy ne legyenek porzó és sáros utak nagy számban. Sajnos ez nem mindig jár azzal, hogy a lehető legdrágább utat tudják megcsinálni. Azt szeretnék, ha ezen az 500-600 utcán megszűnne a porzás, eltűnne a sár és az emberek egészségét nem veszélyeztetné az úthálózat. A Kósa Lajos féle 60 milliárd forint csak nem érkezik meg, hiába várják, ezért kezükbe vették az ügy megoldását és ez tűnt a legkínálkozóbb megoldásnak. Vállalják, ha valaki azt a vádat helyezi szembe, hogy nem ez a legmagasabb minőség, de egyelőre azt tartják szem előtt, hogy az utcákban megszűnjön a por és a sár, ez egy tűrhető minőség, nem egy rossz minőség. Ez egy útalap, mely útszerkezet cserével készül, vastag útalapot képeztek, melyre megfelelő vastagságú kopóréteg kerül. Ezek az utcák nem teljes széltében épülnek meg, ezek körülbelül 4 méter szélesek, mivel azt is szem előtt tartották, hogy a tömeges egyirányúsítás előbb-utóbb be fog következni, hiszen nem lesz másképp kezelhető a helyzet. A részletes választ 15 napon belül megkapja képviselő úr, írásban.

 

Antunovits Antal képviselő: Egy hónappal ezelőtt, amikor néhány kocsi mart aszfalt lett letéve a területre, akkor kérte polgármester urat, mert az ott lévő lakók mondták, hogy viszi be a port a Vető utcába, Tárcsázó köz, Külső-Római és Mecset utcáig, majd az eső alkalmával a kátrány bűze lett elviselhetetlen. Az ott élő emberek kérdése, hogy meddig lesz ez az áldatlan állapot? A múltkor megengedte polgármester úr, hogy elmondja problémáját, melyből kettőre kapott választ. A 10 millió forintos keretre, melyet 2020.02.27-én módosító indítványában benyújtott azt a választ kapta, hogy a pénzösszeg rendelkezésre áll. Mikor használják fel? Ajánlaná, hogy a hegyen lévő kápolna tetőszerkezetének megjavítását kezdjék meg belőle. A tetőszerkezet egyik gerendája meg van rogyva, beázik. Másik kérdésre fontos, hogy kapjon választ, hogy meddig lesz ott a mart aszfalt Ófaluban, ha meg már ott van, akkor a Vető utcát a Széles utcai piacig hosszabbítsák meg. Az Alsó utcában lévő zöldhulladékkal kapcsolatos állapot egyre rosszabb, a zöldhulladék halom csak növekszik. A másik, hogy kérte a közvilágítási lámpák kiszabadítását az Alsó u. 93-95., az Eszter u. 2. szám előtt, valamint a lakótelepen, továbbá az Emília utcán is. Ki felügyeli a közvilágítási lámpákat, nem annak lenne a feladata, aki szolgáltat, hogy rendbe tegye? A piacon egy olyan kérés hangzott el, hogy akik kiviszik a kicsi megtakarított otthoni dolgaikat és egy asztalt elfoglalnak, 65 év felettiek, az asztalok bérét csökkentsék, hiszen mi van, ha aznap nem adnak el semmit, az asztal költségét akkor is ki kell fizetniük. A piacnál megemlítené, hogy nagy szükség lenne gyalogosátkelő-helyre, semmi nem biztosítja a gyalogosok biztonságos átkelésének lehetőségét, továbbá a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény és a Marianum Általános Iskola előtt is létfontosságú lenne gyalogosátkelő-hely. A többi problémáit írásban jegyző asszony felé fogja megtenni és majd várja a választ. A másik, amit a lakosok felvetettek, hogy lesz-e 1+1, a Piroska, Edina és Erna utca példájára támogatják-e ezeket? Az idősek csomagjával kapcsolatban kérdése, hogy 13 évig hordta, most már nem is értesítik erről a képviselőt, kihordják-e, vagy hogy működik?

 

Dr. Csőzik László polgármester: A Széles utcai depónak utánanéz. A piac vonatkozásában a parkoló rendbetételéhez hozzálátnak, ott is problémák vannak, de megnézik a gyalogosátkelő-hely kialakításának lehetőségét is. Az Alsó utcáról úgy gondolta, már elszállították a zöldhulladékot, de ezek szerint még nem. A közvilágítással kapcsolatos felvetést nem lehet előírni sajnos, azt nekik kellene megoldani. A csomagok kivitelében átadja a szót Körmöczi Jószefnének.

 

Körmöczi Erika, a Humán Iroda vezetője: Akadálya nincs, hogy részt vegyen, azonban jelenleg a Covid miatt a Polgármesteri Hivatal dolgozói viszik ki minden kerületbe.

 

Dr. Asztalos Éva képviselő: Miért vált vadászterületté a IX. választókerület bizonyos lakókerületi része? A tegnapi nap folyamán megjelent a jegyző asszonynak egy olyan lakossági tájékoztatója, melyben arról tájékoztatja a lakosságot, hogy az érdi rendőrkapitányság engedélyt adott a helyi vadásztársaságnak, hogy bizonyos lakott területeken engedélyezze az ott megjelenő vaddisznók kilövését, mely komoly felháborodást váltott ki. Megjelölésre kerültek azon utcák, ahol erre sor kerülhet, mely gyakorlatilag a IX. választókerület számos utcáját érintené. Állatvédőként kérdezi, miért van szükség a kilövésre, miért nem lehet más megoldást találni, mondjuk altatólövedéket használni és átszállítani megfelelő területre?

 

Dr. Csőzik László polgármester: Részéről nyitott kapukat dönget képviselő asszony, azon lesznek, hogy ezeket a vaddisznókat inkább befogják és elszállítsák, esetleg Tetlák Örs alpolgármester kiegészíti a választ, mivel foglalkozott az üggyel. A kezében van a rendőrségi határozat, mely valóban engedélyt ad a helyzet kezelésére, ebben egy csomó olyan előírás van, hogy rendkívül körültekintően kell eljárni, semmilyen módon, a legkisebb mértékben sem szabad veszélyeztetni emberi életet, egészséget. Nagyon megosztja a helyi társadalmat, egész vaddisznó kolóniák baktatnak Parkváros szélein, van, aki azt mondja védjék meg őket, van aki fél tőlük.

 

Balla Imre képviselő: Költői kérdése, hogy tudja valaki, hogy az Esküdt utcai átjáró mikor fog megnyílni? Valóban holnap, mert ma reggel még hatalmas csövek voltak ott? Ezért ennek kicsit esélyét látja. A zaj és rezgésvédelmi rendelet most úgy van megalkotva, hogy szombat és vasárnap délelőtt megengedett a fűnyírás és zajjal járó tevékenység, sokan sérelmezik, hogy vasárnap miért nem lehet. Nagyobb probléma, hogy megszaporodtak a társasházi építkezések, egyéb nagyobb építkezések, akik úgy veszik, hogy rájuk ez nem vonatkozik, mert ők nem felújítanak, hanem újat építenek. Tudnak ennek határt szabni? Ha mást nem, legalább vasárnapra vonatkozóan? A közvilágítással kapcsolatban egy lakos utánakérdezett, hogyan lehetne megoldani, hogy nem előre beprogramozott időben, hanem alkonykapcsolóval legyen megoldva a közvilágítás. Kérése polgármester úrhoz, hogy az ELMÜ-től kérdezzék meg az áttérés költségét, ahol vannak statisztikai adatok, hogy a mostani rendszerrel ellentétben mennyi plusz költséget okozna? Van egy Érd-Ófalu - Újfalu településrészi önkormányzat facebook oldal, ez a részönkormányzat még működik? Azt sem tudja, kinek a kezelésében van, neki annyira nem tetszik, amit az oldal kezelői tevékenykednek, tudják, hogy ez az oldal létezik-e, illetve ki kezeli?

 

Dr. Csőzik László polgármester: Nincs már ez a településrészi önkormányzat, a ciklus befejezésével elveszíti megbízatását. A törvényt megváltoztatták, tehát a részönkormányzatra vonatkozó szabályok megegyeznek a bizottságokra vonatkozóakkal, képviselőkből kell túlnyomórészt állnia. Voltak ennek hagyományai, azonban a központi szabályozás miatt a rendeltetése már nem olyan mint rég, más módon kell együttműködni. Nincs tudomása arról, hogy a facebook oldalt ki működteti. Az átállással kapcsolatban elmondja, hogy év elején utána érdeklődött, nagyjából 30 millió forinttal kerülne többe, ha fél órával előbbre, illetve későbbre tennék a váltást, nagy költség, meg kellene vizsgálni, partner abban, hogy megnézzék kompromisszumos módon, ha 15 percet kérnének. Meg kell az átállás technikai költségét is vizsgálni. Valóban az őszi átállás kapcsán többen jelezték, utána fognak nézni.

 

Lengyel Péter képviselő: A kocsi beállók kérdésére reagálva, várja a választ, hogy például 2018 óta a Petőfi Sándor utcában miért nem történt meg az eredeti állapot helyreállítása? Még szeptemberben a Pesti Srácok, az országos ellenzék pártolásával nem vádolható weboldalon az érdi temetkezési anomáliákkal foglalkoztak, majd októberen megjelent egy nagyon részletes oknyomozó cikk az ÉrdMost hasábjain, melynek következtében történt egy szerződés felmondás, és új szerződés is, ennek úgy tudja még nem történt meg a kibeszélése, érdekelné, hogy mi történt és hogy jutottak odáig, hogy gyakorlatilag fillérekért történt egy hosszú távú koncesszió kiadása. Úgy tudja, hogy T. Mészáros András volt polgármester úr valamelyik korábbi sajtótájékoztatóján felmerült a kérdés, de ott nem tudott erre válaszolni, hátha tudnak erről felvilágosítást adni.

 

Dr. Csőzik László polgármester: A temetkezési vállalkozás ügyében a Pesti Srácok és a Vadhajtások fordult hozzá és a környező települések polgármestereihez is, elég részletes anyaggal és kérdéssorral rukkoltak elő, melyeket még nem állt módjában részletesen megválaszolni, a vizsgálatot elindította. Ahogy a vizsgálat elindult, valahogy lényegében egy cikk is megjelent, tehát a válaszadás okafogyottá vált, a történet elég durva. A vizsgálat azt derítette ki, együtt éltek ezzel a szerződéses konstrukcióval, váratlanul érte őket, az ÉKFI élén a váltás júniusban történik, elindul az átvilágítás, a szerződéses jogviszonyok revíziója, ez még éllel nem került elő, tehát a dolgot élére állítva a Pesti Srácok hozta elő, pedig abszolút Fideszes mutyi. Arról van szó, hogy a vállalkozás mintegy 15 évre nyerte meg ezt a koncessziót mindenféle közbeszereztetés és versenyeztetés nélkül egy olyan céggel, amelyik akkor alakult. Innen indul a történet. Majd lehetőséget kapott arra, hogy gyakorlatilag beszedje az összes lehetséges díjat a temető helyén, megtörtént, tehát ha ezeket összeadják, akkor szép summa ütötte a markát. Ez a vizsgálat még folyamatban van, de a szerződéshez hozzányúlt az ÉKFI, most már az ÉKFI látja el ezt a tevékenységet és nem is kívánják kiadni. Az, hogy ennek milyen jogi konzekvenciái lesznek, még nem tudja jelenleg megmondani. Sor került szóbeli egyeztetésekre, jognyilatkozat közlésre, a vizsgálat folytatódik ügyvéd bevonásával is. 2,3 millió forint van a fejében, amit fizetett, vagy beruházást vállalt át a cég ezen összegért. Gyakorlatilag, ahogy most látszódik az ügy, hangsúlyozza, hogy még nem értek a végére, megkapott minden jogosítványt ahhoz, hogy a sírásást, a ravatalozó használatát és egyéb más hatósági áras díjakat nekik kellett, hogy befizessenek a város helyett, és ezeket a pénzeket ő tette el, tehát az ő hasznát gyarapították, tehát ennek önmagán túlmutató következményei vannak. Azon lesznek, hogy a végére járjanak. A gépkocsi beállókra vonatkozóan rengeteg panasz érkezik. Az, hogy kiderítsék mi volt az igazság nehéz. Ismerteti a korábbi folyamatokat, az írásos dokumentációk hiányosak. Ha nincsenek meg a konkrét bizonyítékok, nagyon nehéz eljárni, amennyiben a lakos tudja bizonyítani, könnyebb segítséget nyújtani.

 

Tetlák Örs alpolgármester: Simó Károly vetette fel a Tárnoki út Lőcsei úti szakaszát, mely választókörzete. Meglepve hallgatja, hogy képviselőtársát letaglózza az ott tapasztalt látvány, mivel ez az ő korábbi beruházásuk eredménye, ők hagyták, hogy levonuljanak onnan, ezekkel az állapotokkal. Nem csak a kapubejárókkal van gond, vannak nagy mélységű kibetonozott vízelvezető árkok, melyeknek nincs fedelük, és nagyon sok gyermekes család lakik ott. Számos panasz érkezett, a Tárnoki út végén lévő vízszikkasztó mellett ez a másik nagyon fontos feladat, hogy ezeket az árkokat lefedjék. A vadászattal kapcsolatban elmondja, hogy többször beszélt a kilövési engedélyben megnevezett vadásztársasággal, illetve a vadásszal személyesen. A vaddisznógyérítés folyamatos, de kizárólag a külterületen folyik a tevékenység. A befogással és áthelyezéssel kapcsolatban körüljárták a témát, valószínűleg nem lenne hatékony, nem tűnik járható útnak. Az erdőkapcsolatos utcákban jelentek meg a vaddisznók és csak alkalmi jelleggel, tehát nem arról van szó, hogy a belterületen élnek, hanem néha előfordulnak bizonyos gyümölcsök, diók érésekor. Kéri a lakosságot, hogy a kirándulók, vagy a Sóskúti fennsíkon a kutyákat pórázon sétáltassák és az ösvényeket ne hagyják el, azonban megnyugtatásként elmondja, hogy a helyzet kezelhető. Erős lakossági nyomás érkezett, hogy tegyenek valamit, de biztosan mondhatja, hogy belterületen nem fognak lőni. A kápolnával kapcsolatban elmondja, hogy ő is szeretné a kápolnát megjavíttatni és a kerítést, kilátóra is gondolt, némi kertrendezéssel, van erre gondolatiság. A zöldhulladék elszállításával kapcsolatban kéri az Alsó és Felső utcai lakókat, hogy a 2020. november 7-ei szállítási időpontra az Éth kérésének megfelelően készítsék elő a zöldhulladékot. Tudja, hogy milyen mennyiség van, de ha megtennék, hogy a zöldjárat időpontjához időzítik a zöldhulladék kihelyezését, megkönnyítenék a dolgukat, de idén másodjára is kipucolják a két utcát, utána viszont kompromisszumos megoldás szükséges, melyben képviselő úr közreműködését is kéri. A polgármester úr által említett útalapnak lehányt illegális hulladék, ami több ezer köbméter egészen elfogadhatatlan, ami az épülő köznevelési centum és a sóskúti körforgalom között történt. Az ingatlantulajdonosok nyilatkoztatásával mostanra végeztek, körbejárták a helyzetet, ennek kell, hogy legyen következménye, ennek részleteiről a nyilvánosságot tájékoztatni fogják.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Gondolatiság van a kápolna megmentésére és felújítására, pénz azonban kevésbé, 10 millió forintot nem tudnak erre költeni, azonban amennyit kell, hogy ne pusztuljon tovább, igyekeznek megoldani.

 

Szűcs Gábor alpolgármester: Balla Imrének elmondja, az Esküdt utca lezárására, hogy október 23-án megnyílt volna, a kivitelező november 6-áig kért hosszabbítást az időjárási körülményekre hivatkozva. A gépjárműbeállókkal kapcsolatban az elmúlt ülésen is kitért a Zagyva utcára, melynek akkori időkben még Simó Károly, akkori alpolgármester felügyelte a vízelvezetés építését. Ott ugyan nem a gépjárműbeállók kialakítása volt a feladat, hanem csak helyre kellett volna állítani több helyen, a több, mint egy méter mély vízelvezetés után a behajtókat, ezt a helyreállítást sem sikerült megvalósítani. Újból felhívja a figyelmet, hogy a Tárnoki úti példához hasonlóan az a rész balesetveszélyes, az, aki azt átvette és jóváhagyta, finoman fogalmazva is megérne egy vizsgálatot. A temetkezés témájával kapcsolatban hozzáteszi, hogy sokan megkeresték a cikkek megjelenése után, hogy történt ez a „temetkezés-gate”. Azt javasolja, azért hogy minél alaposabb és minél átláthatóbb legyen az ügy kivizsgálása, alakítson a Közgyűlés vizsgálóbizottságot az elmúlt időszak egyik legnagyobb botrányában, melyről készüljön egy vizsgálóbizottsági jelentés, mely alapján megteheti a város a lépéseket.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Közben utánanézett, függönyt varrtak 2,5 millió forintért, és nem 15, hanem 25 évre szerezték meg a koncessziót és kapacitáshiányra hivatkozva kerülték el a közbeszerzést. Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, bezárja a Közgyűlés ülését, melyet zárt ülés keretében folytatnak.

 

 

A Közgyűlés ülése 15:37 órakor ért véget.

 

K.m.f.

 

 

 

 

 Dr. Konkoly Zita                                                                             Dr. Csőzik László

           jegyző                                                                                        polgármester