Dr. Csőzik László polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy Vadász Gábor, a Sport Bizottság nem képviselő tagja egyéb elfoglaltsága miatt lemondott a Sport Bizottságbeli tagságáról. Ezért helyette javasolja, hogy Berzéki Gábort – Szociális és Egészségügyi Bizottság tagságának egyidejű megszüntetése mellett – válassza meg a Közgyűlés a Sport Bizottság tagjának. Berzéki Gábor helyére indítványozza, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság nem képviselő tagjának Szentes Gyulát válassza meg a Közgyűlés.

 

Szentes Gyula: Röviden bemutatkozik, elmondja, hogy érdi lakos és jelenleg egy budapesti önkormányzatnál dolgozik, mint számviteli ügyintéző és mint beruházásokat követő eszköznyilvántartó. Felkérésre vállalta a bizottsági tagságot, hogy politikailag viszonylag semlegesen, szakmai alapon vegyen részt a szociális munkában. Ez a szakmai szempont számára kifejezetten fontos, mert úgy tapasztalta, hogy manapság nem mindig lényeges, hogy a szakmai szempontok érvényesüljenek, de ez számára kifejezetten fontos.

 

Gál Alex képviselő: Megköszöni Szentes Gyula jelentkezését.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszi szavazásra a határozati javaslat I.-et.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020. október 26. napjával Szentes Gyulát a Szociális és Egészségügyi Bizottság nem képviselő tagjának megválasztja, és ezzel egyidejűleg Berzéki Gábor nem képviselő bizottsági tagi megbízását visszavonja.

2.  A Közgyűlés a Szociális és Egészségügyi Bizottság létrehozásáról szóló 214/2019. (XI. 05.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

„Érd Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbi összetételű bizottságot hozza létre:

Szociális és Egészségügyi Bizottság:

Elnök:

Csornainé Romhányi Judit

Tagok:

Dr. Asztalos Éva

 

Gregus László

 

Balla Imre

 

Fülöp Sándorné

 

Demjén Attila

Nem képviselő tagok:

Szentes Gyula

 

Uhri Bálint

 

Szlávik Zsuzsanna

 

Tímár Istvánné

 

Varró Dániel

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – titkos szavazással – 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

154/2020. (X. 22.) 

h a t á r o z a t a

 

a Szociális és Egészségügyi Bizottság létrehozásáról szóló 214/2019. (XI. 05.) határozat módosításáról

 

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020. október 26. napjával Szentes Gyulát a Szociális és Egészségügyi Bizottság nem képviselő tagjának megválasztja, és ezzel egyidejűleg Berzéki Gábor nem képviselő bizottsági tagi megbízását visszavonja.

 

2.  A Közgyűlés a Szociális és Egészségügyi Bizottság létrehozásáról szóló 214/2019. (XI. 05.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

 

„Érd Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbi összetételű bizottságot hozza létre:

 

Szociális és Egészségügyi Bizottság:

 

Elnök:

Csornainé Romhányi Judit

Tagok:

Dr. Asztalos Éva

 

Gregus László

 

Balla Imre

 

Fülöp Sándorné

 

Demjén Attila

Nem képviselő tagok:

Szentes Gyula

 

Uhri Bálint

 

Szlávik Zsuzsanna

 

Tímár Istvánné

 

Varró Dániel

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszi szavazásra a határozati javaslat II.-őt.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Vadász Gábor bizottsági tag lemondására tekintettel a Sport Bizottság nem képviselő tagjának 2020. október 26. napjával Berzéki Gábort megválasztja.

2. A Közgyűlés a Sport Bizottság létrehozásáról szóló 216/2019. (XI. 05.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

„Érd Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbi összetételű bizottságot hozza létre:

Sport Bizottság:

Elnök:

Lengyel Péter

Tagok:

Csornainé Romhányi Judit

 

Gregus László

 

Tekauer Norbert

 

Csépán István

 

Antunovits Antal

Nem képviselő tagok:

Bresztyenszky László

 

Berzéki Gábor

 

Márton Lajos

 

Macsotay Tibor

 

ifj. Antunovits Antal

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – titkos szavazással – 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

155/2020. (X. 22.) 

h a t á r o z a t a

 

a Sport Bizottság létrehozásáról szóló 216/2019. (XI. 05.) határozat módosításáról

 

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Vadász Gábor bizottsági tag lemondására tekintettel a Sport Bizottság nem képviselő tagjának 2020. október 26. napjával Berzéki Gábort megválasztja.

 

2. A Közgyűlés a Sport Bizottság létrehozásáról szóló 216/2019. (XI. 05.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

 

„Érd Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbi összetételű bizottságot hozza létre:

 

Sport Bizottság:

 

Elnök:

Lengyel Péter

Tagok:

Csornainé Romhányi Judit

 

Gregus László

 

Tekauer Norbert

 

Csépán István

 

Antunovits Antal

Nem képviselő tagok:

Bresztyenszky László

 

Berzéki Gábor

 

Márton Lajos

 

Macsotay Tibor

 

ifj. Antunovits Antal

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszi szavazásra a határozati javaslat III.-at.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bizottságainak létrehozásáról szóló 217/2019. (XI. 05.) határozatának 5.) és 7.) pontját az alábbiak szerint módosítja:

5.) Szociális és Egészségügyi Bizottság

Elnök:

Csornainé Romhányi Judit

Tagok:

Dr. Asztalos Éva

 

Gregus László

 

Balla Imre

 

Fülöp Sándorné

 

Demjén Attila

Nem képviselő tagok:

Szentes Gyula

 

Uhri Bálint

 

Szlávik Zsuzsanna

 

Tímár Istvánné

 

Varró Dániel

7.) Sport Bizottság:

Elnök:

Lengyel Péter

Tagok:

Csornainé Romhányi Judit

 

Gregus László

 

Tekauer Norbert

 

Csépán István

 

Antunovits Antal

Nem képviselő tagok:

Bresztyenszky László

 

Berzéki Gábor

 

Márton Lajos

 

Macsotay Tibor

 

ifj. Antunovits Antal

2. Az 1. pontban foglalt határozat egyéb részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.”

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – titkos szavazással – 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

156/2020. (X. 22.) 

h a t á r o z a t a

 

az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bizottságainak létrehozásáról szóló

217/2019. (XI. 05.) határozat módosításáról

 

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bizottságainak létrehozásáról szóló 217/2019. (XI. 05.) határozatának 5.) és 7.) pontját az alábbiak szerint módosítja:

 

5.) Szociális és Egészségügyi Bizottság

 

Elnök:

Csornainé Romhányi Judit

Tagok:

Dr. Asztalos Éva

 

Gregus László

 

Balla Imre

 

Fülöp Sándorné

 

Demjén Attila

Nem képviselő tagok:

Szentes Gyula

 

Uhri Bálint

 

Szlávik Zsuzsanna

 

Tímár Istvánné

 

Varró Dániel

 

7.) Sport Bizottság:

 

Elnök:

Lengyel Péter

Tagok:

Csornainé Romhányi Judit

 

Gregus László

 

Tekauer Norbert

 

Csépán István

 

Antunovits Antal

Nem képviselő tagok:

Bresztyenszky László

 

Berzéki Gábor

 

Márton Lajos

 

Macsotay Tibor

 

ifj. Antunovits Antal

 

2. Az 1. pontban foglalt határozat egyéb részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.

 

 

Megválasztását követően Szentes Gyula bizottsági tag letette az esküt.