Tetlák Örs alpolgármester: Arról van szó a 6 darab határozati javaslatban, hogy egyrészt a két szóban forgó bölcsőde önálló egyesített intézményként folytatná tovább a munkáját, tehát kiválnának a Szociális Gondozó Központból. A döntés előtt egyeztetettek a szakszervezet képviselőjével, a közalkalmazotti tanáccsal illetve a bölcsődék vezetőivel is, egyöntetűen pozitív visszajelzést kaptak. A működési rend az óvodákéhoz hasonló lesz, a határozatok között a vezető kinevezése is szerepel, jelenleg ideiglenes jelleggel, megbízott vezetőként Kunszabó Gergelynét szeretnék megbízni és egy éven belül pályáztatás útján végleges megoldást keresni. Új ellátási formaként megjelenik az időszakos gyermekfelügyelet, mely térítési díj ellenében végzett szolgáltatásként fog üzemelni, várhatóan kedvező finanszírozási lehetőségre ad majd lehetőséget. A változások közé sorolandó, hogy a Szociális Gondozó Központ gazdasági csapata az Intézményi Gondnoksághoz kerül át, tehát ez utóbbi alapító okiratát is módosítani szükséges. A helyszínek tekintetében a védőnők átköltöznek a Diósdi-Mária utca sarokra, melynél az átalakítás elvégzésére az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. kap megbízást bruttó 8 millió forint értékben, az Intézményi Gondnokság pedig a Budai u. 8. szám alatti épületet az adminisztratív kollégák fogadására alakítja át 6 millió forint értékben saját költségvetéséből. 2021. január 1-jével jönne létre az új bölcsőde, szeretnék, ha a költözések is nagyjából ezen időszakban megtörténnének.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az I. határozati javaslatot, melyet ismertet.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése „Pöttöm Sziget Bölcsőde” elnevezéssel 2021. január 1. napjától költségvetési szervet alapít, melynek alapító okiratát a határozat az 1. számú melléklete szerint elfogadja.

A Pöttöm Sziget Bölcsőde költségvetési szerv tekintetében a gazdasági szervezet feladatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4a) bekezdés b) pontja alapján az irányító szerv fenntartásában lévő Intézményi Gondnokság látja el.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az alapító okiratot a Közgyűlés nevében írja alá.

Határidő:        a határozat továbbítására – a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerint

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 12 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül, minősített többséggel a következő határozatot hozta:

163/2020. (X. 22.) 

h a t á r o z a t a

 

a „Pöttöm Sziget Bölcsőde” alapító okiratának elfogadásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése „Pöttöm Sziget Bölcsőde” elnevezéssel 2021. január 1. napjától költségvetési szervet alapít, melynek alapító okiratát a határozat az 1. számú melléklete szerint elfogadja.

 

A Pöttöm Sziget Bölcsőde költségvetési szerv tekintetében a gazdasági szervezet feladatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4a) bekezdés b) pontja alapján az irányító szerv fenntartásában lévő Intézményi Gondnokság látja el.

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az alapító okiratot a Közgyűlés nevében írja alá.

 

Határidő:        a határozat továbbítására – a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerint

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 

Az I. határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Nem

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Nem

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a II. határozati javaslatot, melyet ismertet.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szociális Gondozó Központ 266/2017. (X. 26.) határozattal elfogadott alapító okiratát a 2021. január 1. napjától az 1. számú melléklet szerint módosítja, és elfogadja a 2. számú mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.

A Szociális Gondozó Központ tekintetében a gazdasági szervezet feladatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4b) bekezdése alapján 2021. január 1-jétől az irányító szerv fenntartásában lévő Intézményi Gondnokság látja el.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a módosító okiratot a Közgyűlés nevében írja alá.

A Közgyűlés felkéri az intézményvezetőt, hogy az intézmény átszervezése miatt szükségessé váló munkajogi intézkedéseket tegye meg.

Határidő:        a határozat továbbítására – a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerint

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 17 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, minősített többséggel a következő határozatot hozta:

 

164/2020. (X. 22.) 

h a t á r o z a t a

 

a Szociális Gondozó Központ alapító okiratának módosításáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szociális Gondozó Központ 266/2017. (X. 26.) határozattal elfogadott alapító okiratát a 2021. január 1. napjától az 1. számú melléklet szerint módosítja, és elfogadja a 2. számú mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.

 

A Szociális Gondozó Központ tekintetében a gazdasági szervezet feladatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4b) bekezdése alapján 2021. január 1-jétől az irányító szerv fenntartásában lévő Intézményi Gondnokság látja el.

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a módosító okiratot a Közgyűlés nevében írja alá.

 

A Közgyűlés felkéri az intézményvezetőt, hogy az intézmény átszervezése miatt szükségessé váló munkajogi intézkedéseket tegye meg.

 

 

Határidő:        a határozat továbbítására – a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerint

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Tartózkodik

 

Dr. Csőzik László polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a III. határozati javaslatot, melyet ismertet.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Intézményi Gondnokság 102/2016. (IV.28.) határozattal elfogadott alapító okiratát a 2021. január 1. napjától az 1. számú melléklet szerint módosítja, és elfogadja a 2. számú mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a módosító okiratot a Közgyűlés nevében írja alá.

Határidő:        a határozat továbbítására – a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerint

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 17 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, minősített többséggel a következő határozatot hozta:

 

165/2020. (X. 22.) 

h a t á r o z a t a

 

az Intézményi Gondnokság alapító okiratának módosításáról

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Intézményi Gondnokság 102/2016. (IV.28.) határozattal elfogadott alapító okiratát a 2021. január 1. napjától az 1. számú melléklet szerint módosítja, és elfogadja a 2. számú mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a módosító okiratot a Közgyűlés nevében írja alá.

 

Határidő:        a határozat továbbítására – a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerint

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Tartózkodik

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a IV. határozati javaslatot, melyet ismertet.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft-t, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 2030 Érd, Diósdi út 14/a (hrsz:21472/1) szám alatti ingatlant a védőnői feladatok ellátásához átalakítsa és felújítsa, melyhez az önkormányzat bruttó 8.000.000 Ft-ot biztosít.

Az ingatlan felújításához szükséges költségvetési fedezet az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletében a 6. melléklet K 71 során rendelkezésre áll.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a feladat végrehajtásához szükséges szerződés aláírására.

A Közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy  a soron következő Közgyűlésre a szükséges üzleti terv módosítást terjessze elő.

Határidő:        a határozat továbbítására azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 12 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

166/2020. (X. 22.) 

h a t á r o z a t a

 

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft-nek az Érd, Diósdi út 14/a (hrsz: 21472/1) szám alatti ingatlan átalakításával, felújításával történő megbízásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft-t, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 2030 Érd, Diósdi út 14/a (hrsz:21472/1) szám alatti ingatlant a védőnői feladatok ellátásához átalakítsa és felújítsa, melyhez az önkormányzat bruttó 8.000.000 Ft-ot biztosít.

 

Az ingatlan felújításához szükséges költségvetési fedezet az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletében a 6. melléklet K 71 során rendelkezésre áll.

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a feladat végrehajtásához szükséges szerződés aláírására.

 

A Közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy  a soron következő Közgyűlésre a szükséges üzleti terv módosítást terjessze elő.

 

 

Határidő:        a határozat továbbítására azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Nem

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Tartózkodik

Fülöp Sándorné

Nem

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Tartózkodik

 

Dr. Csőzik László polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az V. határozati javaslatot, melyet ismertet.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Pöttöm Sziget Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátásával

2021. január 1-jétől 2021. december 31-éig

Kunszabó Gergelynét

bízza meg.

A Közgyűlés Kunszabó Gergelyné illetményét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. melléklete, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

6. számú melléklet alapján állapítja meg.

A fokozathoz és kategóriához tartozó garantált illetmény összesen bruttó 310.590,- Ft, 31.059,- Ft ágazati szakmai pótlék, azaz mindösszesen: 341.649,- Ft.

A Kjt. 66. § (8) bekezdése alapján a garantált összegen felüli- munkáltatói döntésen alapuló – illetményrész: 72.351,- Ft.

A Kjt. 70. § (2) bekezdés a) pontja alapján magasabb vezetői (intézményvezetői pótlék), a pótlékalap 500%-a, azaz 100.000,- Ft.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 15/A. § (1) bekezdése és az 6. melléklete alapján meghatározott bölcsődei ágazati pótlék 36.000,- Ft.

Illetmény mindösszesen: 550.000,- Ft/hó                                                                                        

Határidő:       a határozat közlésére - azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a titkos szavazással, minősített többséggel a következő határozatot hozta:

167/2020. (X. 22.) 

h a t á r o z a t a

 

a Pöttöm Sziget Bölcsőde intézményvezetőjének megbízásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Pöttöm Sziget Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátásával

 

2021. január 1-jétől 2021. december 31-éig

 

Kunszabó Gergelynét

bízza meg.

 

A Közgyűlés Kunszabó Gergelyné illetményét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. melléklete, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

6. számú melléklet alapján állapítja meg.

 

A fokozathoz és kategóriához tartozó garantált illetmény összesen bruttó 310.590,- Ft, 31.059,- Ft ágazati szakmai pótlék, azaz mindösszesen: 341.649,- Ft.

 

A Kjt. 66. § (8) bekezdése alapján a garantált összegen felüli- munkáltatói döntésen alapuló – illetményrész: 72.351,- Ft.

 

A Kjt. 70. § (2) bekezdés a) pontja alapján magasabb vezetői (intézményvezetői pótlék), a pótlékalap 500%-a, azaz 100.000,- Ft.

 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 15/A. § (1) bekezdése és az 6. melléklete alapján meghatározott bölcsődei ágazati pótlék 36.000,- Ft.

 

Illetmény mindösszesen: 550.000,- Ft/hó                                                                                       

                                                                                                                                 

Határidő:       a határozat közlésére - azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a VI. határozati javaslatot, melyet ismertet.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szociális Gondozó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja:

A Szervezeti és Működési Szabályzat 3. pontjában a helyettesítés rendjét meghatározó szövegrész helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. A helyettesítés rendje a szervezeti egység intézményein belül:

Az Intézményvezető helyettesítését az intézményvezető által megbízott helyettes látja el.

A szervezeti egységvezetők helyettesítését az intézményvezető által megbízott helyettesek látják el.”

2. A Szervezeti és Működési Szabályzat egyéb részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Határidő:        a határozat továbbítására azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

168/2020. (X. 22.) 

h a t á r o z a t a

 

a Szociális Gondozó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szociális Gondozó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja:

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat 3. pontjában a helyettesítés rendjét meghatározó szövegrész helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„3. A helyettesítés rendje a szervezeti egység intézményein belül:

 

Az Intézményvezető helyettesítését az intézményvezető által megbízott helyettes látja el.

A szervezeti egységvezetők helyettesítését az intézményvezető által megbízott helyettesek látják el.”

 

2. A Szervezeti és Működési Szabályzat egyéb részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.

 

Határidő:        a határozat továbbítására azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen