Dr. Csőzik László polgármester: Tisztelt Jelenlévők! Megállapítom, hogy a Közgyűlés ülése 16 fővel határozatképes, így az ülést megnyitom. Ha jól tudom, most először HD minőségben kerül sugárzásra a Közgyűlés. 7 napirendi pontunk van, módosításra tesznek javaslatot. Azt javaslom, hogy a 6-os legyen az első, a sorrendet tekintve egyebekben ne változzon a megküldött napirend. dr. Bács István és Gregus László képviselő urak előre jelezték távollétüket. Felteszi szavazásra a módosított napirendet.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

 

 

NAPIREND

 

 

1. Javaslat az önkormányzatok rendkívüli támogatása tárgyában kiírt pályázat benyújtására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

2. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III. 31.) számú önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezésére

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

3. Javaslat a Tolmács utca 18754/2–3, 18755, 18756 helyrajzi számú ingatlanok területén diagnosztikumokat kutató-fejlesztő és előállító kereskedelmi központ elhelyezését célzó projekt területre vonatkozó Helyi Építési Szabályzat módosítási folyamatában a partnerségi egyeztetés lezárására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

4. Javaslat az EuroVelo 6 országos kerékpáros útvonal Érd – Százhalombatta közötti szakaszának megvalósítása érdekében történő településrendezési eszközök módosítási folyamatában a partnerségi egyeztetés lezárására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

5. Javaslat az Érdi SZC Kós Károly Technikum közétkeztetésének biztosítására megkötött vállalkozási szerződéssel kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

6. Javaslat közétkeztetési feladatok ellátására kötendő, éven túli kötelezettségvállalásra vonatkozó közbeszerzési eljárás indítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

7. Javaslat a Pest Megyei Kormányhivatal igazgatási szünet alatti ügyfélfogadás biztosítása tárgyában tett javaslatának megtárgyalására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

A módosított napirendről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Távol

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Távol

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Távol

T. Mészáros András

Igen