Dr. Csőzik László polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a dr. Györkös Áron Imrére vonatkozó határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az érdi 12. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet fogorvosi feladatainak területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére a Szép és Ép Fog Fogászati Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 13-09-150823, székhely: 2225 Üllő, Kossuth Lajos út 22.) feladat-ellátási szerződést köt öt éves határozott időtartamra, amennyiben a tevékenység személyes ellátását vállaló dr. Györkös Áron Imre (nyilvántartási szám: 90758) fogorvos a praxis tekintetében a praxisengedélyt megszerzi.

2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban foglalt tárgyban előszerződést köt dr. Györkös Áron Imre fogorvossal annak érdekében, hogy dr. Györkös Áron Imre fogorvos az érdi 12. számú vegyes fogorvosi praxisra vonatkozó praxisengedély iránti kérelmét az illetékes hatóságnál benyújthassa. 

3. A fogorvosi tevékenység végzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, valamint a rendelő helyiséget a Szép és Fog Kft. a 2030 Érd, Budai út 3., fszt 2. ajtószám alatti rendelőben az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben meghatározottak szerint biztosítja. Az önkormányzatot ezzel kapcsolatban kötelezettség nem terheli.

4. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Szép és Ép Fog Kft. a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön.

Határidő:        folyamatos

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

210/2021. (IX. 30.)

h a t á r o z a t a

 

az érdi 12. számú alapellátási vegyes fogorvosi körzet fogorvosi feladatainak ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötéséről

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az érdi 12. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet fogorvosi feladatainak területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére a Szép és Ép Fog Fogászati Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 13-09-150823, székhely: 2225 Üllő, Kossuth Lajos út 22.) feladat-ellátási szerződést köt öt éves határozott időtartamra, amennyiben a tevékenység személyes ellátását vállaló dr. Györkös Áron Imre (nyilvántartási szám: 90758) fogorvos a praxis tekintetében a praxisengedélyt megszerzi.

 

2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban foglalt tárgyban előszerződést köt dr. Györkös Áron Imre fogorvossal annak érdekében, hogy dr. Györkös Áron Imre fogorvos az érdi 12. számú vegyes fogorvosi praxisra vonatkozó praxisengedély iránti kérelmét az illetékes hatóságnál benyújthassa. 

 

3. A fogorvosi tevékenység végzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, valamint a rendelő helyiséget a Szép és Fog Kft. a 2030 Érd, Budai út 3., fszt 2. ajtószám alatti rendelőben az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben meghatározottak szerint biztosítja. Az önkormányzatot ezzel kapcsolatban kötelezettség nem terheli.

 

4. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Szép és Ép Fog Kft. a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön.

 

Határidő:        folyamatos

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Távol

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol