Dr. Csőzik László polgármester: Az SZMSZ-ünk 45. § (3) bekezdése alapján a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról minden munkaterv szerinti ülésen tájékoztatást kapnak a képviselők, szavazás nem igényel a téma.



A jelentést a Közgyűlés szavazás nélkül tudomásul vette.