Dr. Csőzik László polgármester: A Fenntarthatósági Bizottság két külső tagja, Herczegné Maróti Györgyi és Martin Norbert bizottsági tagok lemondtak a bizottsági tisztségükről. Javaslom, hogy a Közgyűlés Pilisy Sándor urat válassza meg külső bizottsági tagnak.

 

Pilisy Sándor: Röviden bemutatkozik.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Köszönöm szépen a bemutatkozást. Felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2021. november 1. napjával Pilisy Sándort a Fenntarthatósági Bizottság nem képviselő tagjának megválasztja.

2. A Közgyűlés a Fenntarthatósági Bizottság létrehozásáról szóló 213/2019. (XI. 5.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

,,Érd Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbi összetételű bizottságot hozza létre:

Fenntarthatósági Bizottság:

Elnök:

Andrasek Mónika

Tagok:

Lengyel Péter

 

Balla Imre

 

Csépán István

 

Fülöp Sándorné

 

Antunovits Antal

Nem képviselő tagok:

Pilisy Sándor

 

Varga Illés Levente

 

Takács Éva

 

Fülöp Barbara”

3. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bizottságainak létrehozásáról szóló 217/2019. (XI. 5.) számú határozatának 4.) pontját az alábbiak szerint módosítja:

,,Fenntarthatósági Bizottság:

Elnök:

Andrasek Mónika

Tagok:

Lengyel Péter

 

Balla Imre

 

Csépán István

 

Fülöp Sándorné

 

Antunovits Antal

Nem képviselő tagok:

Pilisy Sándor

 

Varga Illés Levente

 

Takács Éva

 

Fülöp Barbara”

 

 


Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – titkos szavazással – 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:229/2021. (X. 28.)

h a t á r o z a t a

 

a Fenntarthatósági Bizottság nem képviselő tagjának megválasztásáról

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2021. november 1. napjával Pilisy Sándort a Fenntarthatósági Bizottság nem képviselő tagjának megválasztja.

 

2. A Közgyűlés a Fenntarthatósági Bizottság létrehozásáról szóló 213/2019. (XI. 5.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

 

,,Érd Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbi összetételű bizottságot hozza létre:

 

Fenntarthatósági Bizottság:

Elnök:

Andrasek Mónika

Tagok:

Lengyel Péter

 

Balla Imre

 

Csépán István

 

Fülöp Sándorné

 

Antunovits Antal

Nem képviselő tagok:

Pilisy Sándor

 

Varga Illés Levente

 

Takács Éva

 

Fülöp Barbara”

 

3. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bizottságainak létrehozásáról szóló 217/2019. (XI. 5.) számú határozatának 4.) pontját az alábbiak szerint módosítja:

 

,,Fenntarthatósági Bizottság:

Elnök:

Andrasek Mónika

Tagok:

Lengyel Péter

 

Balla Imre

 

Csépán István

 

Fülöp Sándorné

 

Antunovits Antal

Nem képviselő tagok:

Pilisy Sándor

 

Varga Illés Levente

 

Takács Éva

 

Fülöp Barbara”

 

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Kéri a Közgyűlés legfiatalabb tagját Gál Alexet, hogy vegye ki az esküt Pilisy Sándortól.

 


Megválasztását követően Pilisy Sándor bizottsági tag letette az esküt.