Tetlák Örs alpolgármester: Két mondatban elmondanám, miről szól az alapokmány módosítása, másrészt pedig a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság kiegészítéseit befogadom. Röviden arról szól az alapokmány módosítása, hogy tulajdonképpen ez már a 2. év, amikor - ahogy azt félig-meddig már említettük - az Érdi Ifjúsági Önkormányzat példás önmérsékletet tanúsított a források felhasználása tekintetében, hiszen az Ifjúsági Önkormányzat igazi célját a Covid miatt nem igazán tudta beteljesíteni. Pont a közösségépítés, meg az intézményektől független, a komplett érdi diákság számára kínált programok, események java része maradt el. Tulajdonképpen a valóságot szeretnénk tükrözni abban a tekintetben, hogy békeévben, tehát a Covid mentes évben az Ifjúsági Önkormányzat nagyságrendileg 1,5 millió forintot szokott az intézmények finanszírozására vagy eszközbeszerzésre fordítani és ezt nevesítenénk az alapokmányban is. Legfeljebb 1,5 millió forint lenne fordítható közvetlenül erre a célra, ez is tulajdonképpen jelezné, hogy az Ifjúsági Önkormányzat igazi célja, ahogyan már említettem is, a közösségépítés. A két módosítás, ami érkezett, abból az egyik az Ifjúsági Önkormányzat választásával kapcsolatos, ez arról szól, hogy a névjegyzék iskolánként és osztályonkénti bontásban tartalmazza a szavazásra jogosult diák nevét és vegyék is át a névjegyzék alapján a szavazólapokat. Ennek semmi akadálya nincs, hogy belekerüljön. A másik pedig, hogy az oktatási intézmények eszközvásárlási igényüket az intézmény diákönkormányzatának egyetértésével nyújtsák be az Ifjúsági Önkormányzathoz, ezt is befogadhatónak gondolom, és akkor így kérném egyben, hogy fogadjuk el ezt az előterjesztést.


T. Mészáros András képviselő: A választással, illetve szavazással kapcsolatos adminisztrációs változtatások ellen nincsen kifogásunk. Ellenben elvi kifogásunk van az ellen, hogy egy önkormányzatnak egy másik önkormányzat mondja meg, hogy mire költse a pénzét, mert gyakorlatilag itt most erről szól a történet. 2015. március 15-én pontosan azért hoztuk létre az Ifjúsági Önkormányzatot, hogy valóban az ő felelősségük, az ő döntésük és az ő akaratuk tükröződjön a költségvetés tekintetében. Itt most erre egy korlátot állítunk fel. Mindegy, hogy milyen jó szándékkal, vagy rossz szándékkal, de lényegében korlátozzuk és befolyásoljuk az Ifjúsági Önkormányzat döntési szabadságát. Ezt mi a magunk részéről nem szeretnénk és nem is tudjuk támogatni.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Az előterjesztőt az a jó szándékú cél vezérelte, hogy lehetőleg ne olyan célokat finanszírozzon az Ifjúsági Önkormányzat, amely állami feladatot, tankerületi feladatot jelent, hanem próbálja meg azokat a hézagokat betölteni, amelyekre máshol nincs forrás, tehát a diákélet támogatására, de teljesen nem akartuk megkötni a kezét, ezért hagytunk erre nyilvánvalóan keretet, melyet a javaslat szerint 1,5 millió forintban állapítottunk meg.

 

Dr. Bács István képviselő: T. Mészáros András képviselőtársam pont ezt mondta el, hogy az Ifjúsági Önkormányzat megkapta a 10 milliót. Ha 10 millió forintért akarják, akkor nyalókát vesznek minden diáknak és szétosztják közöttük. Ha 10 millió forintért akarják, akkor vesznek az egyik iskolának egy kisbuszt. Ők döntik el, hogy mire költik a 10 millió forintot, nem pedig más mondja meg nekik. Ez az önkormányzatiság alapelve. Polgármester úr se szereti, hogy ha a Kormány megmondja, hogy mit mire kell költeni, illetve miért maximum mennyi pénzt kérhet, lásd közterület-foglalási díjak. Ugyanazt játsszuk el polgármester úr szemszögéből az Ifjúsági Önkormányzattal, hogy megmondjuk, hogy mire költsék a pénzt. Arra költik, amire akarják, számoljanak el vele, tartsák be a közbeszerzési szabályokat, ha esetleg vannak.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Nyilván az a véleménykülönbség oka, hogy mi úgy gondoljuk, hogy az önkormányzatokat elég sok elvonás érte a Kormány részéről, most mindegy, hogy ez Covid, vagy az ellenzéki városokat büntető akciósorozatnak a része. Úgy gondolom, hogy olyan szűkös a forrásmennyiség és ez a 10 millió forint végeredményben az érdi adófizetők pénze, hogy azok a tankerületek, amelyek fenntartói az iskoláknak, ne kapjanak már a mi szűkös, amúgy is nagyon szegényes forrásunkból pluszokat. Természetesen, a gondolattal nem szembe menve azt gondoltuk kompromisszum gyanánt elfogadtatni, hogy ez a korlát ez fölülről kerüljön meghatározásra 1,5 millió forintban, úgyhogy ez a szemléletbeli különbségnek az oka.


T. Mészáros András képviselő: Nekem erről a magyarázatról az jut eszembe, hogy igen, kérem szépen, amikor engem a munkahelyen jól leszidnak meg fegyelmeznek, akkor hazamegyek és belerúgok a kutyába. Egyszerűen nevetséges, hogy van egy szabadon megválasztott és létrehozott Ifjúsági Önkormányzat, majd pedig megkötjük a kezét hol innen, hol onnan, hogy ne a saját szándékai, hanem a mi szándékaink szerint használja fel azt a pénzt, ami rendelkezésre áll.


Dr. Bács István képviselő: Nem csak a KLIK által fenntartott középiskolák szerepelnek ebben, nem csak a Magyar Állam által fenntartott iskolák szerepelnek az Ifjúsági Önkormányzatban, úgyhogy ezt az érvelést sajnos nem tudom elfogadni. Könyörgöm, érdi gyerekek járnak ide, tehát akkor ezeket, hogyha nem az Ifjúsági Önkormányzat adja, akkor az érdi szülőknek kell összedobni. Mondjuk a szalagavatókat kipótolni, hogy meglegyen és akkor utána a szalagavatóra egy jegy nem 1.500 forint lesz, hanem 3.500 forint, mert ki kell majd fizetni a bérleti díjat. Hangsúlyozom, nem csak a KLIK által fenntartott iskolák vannak ebben.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Képviselő úr pont egy olyan célt említett meg, ami nem része ennek a gondolatnak. A szalagavató bálokra adjon csak az Ifjúsági Önkormányzat, meg szerezzen be mondjuk a sulirádiónak technikát stb., de azokat az eszköz beszerzéseket, hadd ne mi finanszírozzuk, amelyeket a Tankerületnek lenne kutya kötelessége, tehát azokat biztosítsa csak az a Magyar  Állam, meg az a Kormány, amelyik tőlünk elvonta a forrásokat. Nem hiszem, hogy most nekünk ezen keresztül kellene még kedvezőbb helyzetbe hozni azt a hatalmat, amely egyébként mindenféle fejlesztési lehetőségtől megfosztotta a várost. Ha ez a helyzet rendeződik, természetesen lehet ezen változtatni, de az Ifjúsági Önkormányzat a nagy önkormányzat égisze alatt működik abból a szempontból, hogy a mi forrásainkat, azaz az érdi adófizetők pénzét használja. Mi pedig azt szeretnénk, hogy ez a pénz a diákoknak az életére menjen, ne pedig az iskolai eszközbeszerzéseket támogassuk vele, melyeknek egyébként a finanszírozása és a róluk való gondoskodás az állam, a tankerület, illetve a minisztérium dolga.

 

Tetlák Örs alpolgármester: Események és programok szervezésében semmiféle korlát nincsen, tehát például szalagavatót vagy bármilyen rendezvényt, ami a diákság hétköznapjait teszi színesebbé, mindenféle megkötés nélkül tudnak majd szervezni. A másik pedig, hogy ez a valóságot tükrözi, hiszen ezek a beszerzések egyébként ennél az összeghatárnak nem nagyon mentek fölé. A harmadik szempont pedig, hogy az intézményvezető egyetértett ezzel a törekvéssel.


T. Mészáros András képviselő: Szerintem az a legnagyobb probléma, hogy fölhozunk konkrét példákat, mikor itt egy elvről van szó, hogy szabad-e egy önkormányzatnak azt tennie a rendelkezésére bocsátott forrásokkal, amit ő akar tenni ezekkel a rendelkezésre álló forrásokkal. A másik pedig, hogy szeretném felhívni a polgármester úr figyelmét, mert az előbb volt egy megjegyzése, hogy elvontak fejlesztéseket. Ma Érden csak olyan fejlesztés történik, amit a Kormány finanszíroz.

 

Dr. Bács István képviselő: A lényeg az, hogy nem az iskola vezetőjének vagy nem a Közgyűlésnek kell tudni, hogy mire költse az Ifjúsági Önkormányzat a forrásait, hanem ez az ő szuverén döntése, ez benne a lényeg, hogy a diákönkormányzat döntsön. Az ő felelősségük, a diákok rájuk szavaznak és nekik a diákok igényeinek kell megfelelni.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Nem csak a Kormány által finanszírozott fejlesztések folynak. Két járdaépítés zajlik pillanatnyilag, jövő héten elindul az aszfaltozási program folytatása, játszóterek, parkok építése is, melyet szűkös saját forrásainkból meg tudunk valósítani dacára annak, hogy az első 8 hónapban olyannyira elszegényítették az önkormányzatot, hogy kizárólag a bérekre és a rezsi finanszírozására jutott.

 

Szűcs Gábor alpolgármester: A most leköszönő Ifjúsági Önkormányzat egy tagja itt ül, miért nem kérdezzük meg esetleg az Ifjúsági Önkormányzat véleményét?

 

Dr. Csőzik László polgármester: Nem kíván élni a lehetőséggel a diák alpolgármester úr.

 

Dr. Bács István képviselő ügyrendi hozzászólás: Kérem polgármester urat, hogy erősítse meg, hogy az előbb azt mondta, hogy jövő héten, tehát november elején kezdődik az idei aszfaltozási program.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Ezt elutasítom, vegyük el a szót a képviselő úrtól, nem tartozik a tárgyhoz és nem ügyrendi hozzászólás. Mivel több kérdés, észrevétel nem érkezett, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Érd Megyei Jogú Város Ifjúsági Önkormányzatának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapokmányát a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő:        a határozat továbbítására – azonnal

Felelős:         dr. Csőzik László polgármester”

 


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 8 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:


235/2021. (X. 28.)

h a t á r o z a t a

 

 az Érd Megyei Jogú Város Ifjúsági Önkormányzat Alapokmányának módosításáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Érd Megyei Jogú Város Ifjúsági Önkormányzatának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapokmányát a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő:        a határozat továbbítására – azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 


A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Nem

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Távol

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Távol

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Tartózkodik

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem