Gregus László, a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság elnöke: Amikor kiderült, hogy a Szociális Gondozó Központ veszi át a nyári napközis tábor működtetését, számos félelmem volt, de mára kiderült, hogy igen profin, nagyon jól és modern, a napjainkban bevált pedagógiai módszerekkel sikerült a nyári napközis tábort a Szociális Gondozó Központnak menedzselni, vezetni, irányítani. A továbbiakban is csak javasolni tudom ezt a fajta működést.

 

Dr. Csőzik László polgármester: A táborra önkormányzatunk 7,5 millió forintot biztosított saját forrásból, a tábor kihasználtsága lényegében 100%-os volt és jó visszhangok jöttek vissza.

 

Tetlák Örs alpolgármester: Én is szeretném megköszönni a Gondozó Központnak, mert nem az első olyan év, amikor egyébként kizárólag pozitív visszajelzések érkeznek, és a gyerekek nagyon jól érzik magukat ezekben a táborokban, a szülők teljes mértékben elégedettek, és bízom benne, hogy a következő években is legalább ilyen színvonalon fog megrendezésre kerülni.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Mivel több kérdés, hozzászólás, felvetés nem érkezett, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Szociális Gondozó Központ szakmai, valamint az Intézményi Gondnokság pénzügyi beszámolóját a 2021. évi nyári napközis tábor lebonyolításáról.

Határidő:        döntés továbbítására – 2021. október 30.

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

237/2021. (X. 28.)

h a t á r o z a t a

 

a 2021. évi nyári napközis tábor lebonyolításáról

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Szociális Gondozó Központ szakmai, valamint az Intézményi Gondnokság pénzügyi beszámolóját a 2021. évi nyári napközis tábor lebonyolításáról.

 

Határidő:        döntés továbbítására – 2021. október 30.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Távol

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Távol

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen