Dr. Csőzik László polgármester: Az önkormányzati rendeletünk módosításának legfőbb oka az, hogy változott a központi jogszabály. A közúti közlekedésről szóló törvény szabályozza ezt a témát, annak van egy végrehajtási rendelete. Az szabályozza azokat a díjtételeket, amelyektől felfelé nem lehet eltérni. Ez, mondanám, hogy egyrészről jó az építkezőknek, hiszen könnyítést tartalmaz, másrészről rossz a városnak, az önkormányzatnak, mert csökkenti a bevételeinket. Ahogy olvasható az előterjesztésben, kb. 10 millió Ft bevételünk származik egy évben ezekből a tételekből. Ezt a módosítást most el kell fogadnunk, nem tehetünk mást, hiszen magasabb rendű jogszabályi korlátok vannak. A Polgármesteri Hivatal számításai szerint egzaktul ugyan nem lehet megmondani, de kb. 2/3-dal meg fog csappanni ez a forrásmennyiség, tehát leredukálódik előreláthatólag kb. 3-3,5 millió forintra. A Gazdasági Bizottság, valamint a Jogi és Közbiztonsági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet. Felteszem szavazásra a rendelet módosítását.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett rendelet-tervezet:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5b) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 37. § (1) bekezdésében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5b) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 37. § (1) bekezdésében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. §

A helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 29/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelethez

„Közutak, kerékpárutak, gyalogutak, járdák nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjak

 

 

ÚTOSZTÁLYOK

 

 

IGÉNYBEVÉTEL JELLEGE

 

1.

 

HELYI KÖZUTAK:

 

KULTURÁLIS RENDEZVÉNY:

 

VÁSÁR ÉS EGYÉB:

 

ÉPÍTÉSI MUNKATERÜLET:

 

SPORT-

RENDEZVÉNY

 

2.

Belterületi elsőrendű főút

napi 20 forint / négyzetméter

napi 30 forint/

négyzetméter

napi 100 forint/

négyzetméter

napi 4500 forint/

kilométer

 

3.

Belterületi másodrendű főút

napi 20 forint/

négyzetméter

napi 30 forint/ négyzetméter

napi 100 forint/ négyzetméter

napi 4300 forint/ kilométer

 

4.

Belterületi gyűjtőutak

 

napi 15 forint/ négyzetméter

 

napi 25 forint/ négyzetméter

 

napi 75 forint/

négyzetméter

 

napi 4300 forint/ kilométer

5.

Kiszolgáló- és lakóutak,

külterületi közutak,

kerékpárutak,

gyalogutak és járdák

napi 5 forint/

négyzetméter

napi 10 forint/ négyzetméter

napi 20 forint/

négyzetméter

napi 800 forint/ kilométer

A fenti díjak az áfát nem tartalmazzák.”

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:29/2021. (X. 29.)

önkormányzati rendelete

a helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5b) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 37. § (1) bekezdésében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5b) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 37. § (1) bekezdésében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. §

A helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

1. melléklet a 29/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelethez

 

„Közutak, kerékpárutak, gyalogutak, járdák nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjak

 

 

 

ÚTOSZTÁLYOK

 

 

IGÉNYBEVÉTEL JELLEGE

 

1.

 

HELYI KÖZUTAK:

 

KULTURÁLIS RENDEZVÉNY:

 

VÁSÁR ÉS EGYÉB:

 

ÉPÍTÉSI MUNKATERÜLET:

 

SPORT-

RENDEZVÉNY

 

2.

Belterületi elsőrendű főút

napi 20 forint / négyzetméter

napi 30 forint/

négyzetméter

napi 100 forint/

négyzetméter

napi 4500 forint/

kilométer

 

3.

Belterületi másodrendű főút

napi 20 forint/

négyzetméter

napi 30 forint/ négyzetméter

napi 100 forint/ négyzetméter

napi 4300 forint/ kilométer

 

4.

Belterületi gyűjtőutak

 

napi 15 forint/ négyzetméter

 

napi 25 forint/ négyzetméter

 

napi 75 forint/

négyzetméter

 

napi 4300 forint/ kilométer

5.

Kiszolgáló- és lakóutak,

külterületi közutak,

kerékpárutak,

gyalogutak és járdák

napi 5 forint/

négyzetméter

napi 10 forint/ négyzetméter

napi 20 forint/

négyzetméter

napi 800 forint/ kilométer

 

A fenti díjak az áfát nem tartalmazzák.”

 

 

 

A rendelet tervezetről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Távol

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Távol

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen