Dr. Csőzik László polgármester: Egy európai uniós kitekintésű javaslat következik, a TOP Plusz programhoz kapcsolódó Fenntartható Városfejlesztési Stratégia elkészítésére vonatkozik. Próbálunk minél hatásosabban lobbizni azért, hogy a következő EU-s ciklusból több és több forrást tudjon a város megszerezni. Ennek van egy első nyert állomása, az pedig az, hogy valamilyen oknál fogva a Pest Megyei Előzetes Programban nem nyitottak számunkra külön ablakot, szemben a többi megyei jogú várossal. Érdet diszkriminálták egy ideig, tehát nem voltunk ott fölsorolva, hogy külön a megyétől akár TOP Plusz keretösszegből részesednénk. Ezt sikerült megváltoztatni, tehát természetesen mi is a többi megyei jogú várossal együtt, azonos jogokat élvezve, azonos előnyöket élvezve haladunk a TOP Plusz programokban. Nagy forrásbőségre nem érdemes számítani. A Pest megyei leválás nem az önkormányzatok számára eredményez majd forrásbőséget, hanem a gazdaságfejlesztés számára. Érd esetében ez csak olyan 4,5 milliárd forintot fog jelenteni. Azon kell majd fáradozunk, hogy ezt a lehető legjobban, leghatékonyabban tudjuk a város javára fordítani. Része ennek az új szisztémának az, hogy az Integrált Településfejlesztési Stratégia korszaka leáldozóban van, még ugyan dolgoznak rajta a Pro Régiósok, tehát el fogunk fogadni egy újat még ebben az évben, de már  ez kérdés is volt, hogy fogadjuk-e el, vagy menjünk rá erre az új kategóriára, amit FVS-nek hívnak. Az FVS, a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia. Az új uniós ciklusokban, miután már a környezetvédelem, a klímavédelem lesz a sláger, ennek a stratégiának a megalkotása válik szükségessé. Szerencsére finanszírozza az Unió, tehát az egyik kalapból meg tudjuk ezt toldani vagy fedezetet tudunk hozzárendelni. Ezeknek a háttere mégiscsak több milliós forint összegű, ez akár 10 millió Ft összegű támogatást is jelent. Úgy gondoltam, hogy kezdjük el már jó korán, tehát ez a legkorábbi időpont, amikor az FVS beindítására határozat hozhatunk. Most még nagyon kevés dolog tudható, mert nincsenek leütve a programok. Mégsem teljesen korai a kezdés, a legjobb időben vagyunk. Azt javaslom, hogy fogadjuk ezt el, és akkor fáradozunk azon, hogy Érd az elsők között tudja letenni ezt a dokumentumot az asztalra. A lehető legszélesebb tartományban kerüljenek majd kidolgozásra ezek a programok, amiket tartalmaz a kiírás, azok szerint a vízkárelhárítási tervtől kezdve a településfejlesztés, klímavédelem, minden legyen benne. Természetesen nem mondunk le az új ITS-ről. Ez majd még napirend lesz, mert ez most így keretjelleggel indul meg, de a teljes spektrumát ezeknek a stratégia készítési dokumentumoknak be akarjuk szerezni és el akarjuk fogadni. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kezdeményezi az Érd Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának (FVS) elkészítését, egyúttal felkéri a polgármestert az FVS készítésére vonatkozó tervezési szerződés megkötésére. A közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a szükséges fedezetet a 2022. évi költségvetésbe betervezi és a kötelezettség vállalásának lehetőségét a 2022. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben biztosítja.

2. A Közgyűlés kinyilvánítja azon szándékát, hogy pályázatot kíván benyújtani az FVS elkészítésének támogatására vonatkozó TOP Plusz 1.3-1-21 pályázati kiírásra. A pályázathoz önrész biztosítása nem szükséges.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok előkészítésére.

Határidő:        szerződés megkötésére, pályázat előkészítésére 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

231/2021. (X. 28.)

h a t á r o z a t a

 

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Pluszhoz illeszkedő Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) elkészítéséről

 

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kezdeményezi az Érd Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának (FVS) elkészítését, egyúttal felkéri a polgármestert az FVS készítésére vonatkozó tervezési szerződés megkötésére. A közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a szükséges fedezetet a 2022. évi költségvetésbe betervezi és a kötelezettség vállalásának lehetőségét a 2022. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben biztosítja.

 

2. A Közgyűlés kinyilvánítja azon szándékát, hogy pályázatot kíván benyújtani az FVS elkészítésének támogatására vonatkozó TOP Plusz 1.3-1-21 pályázati kiírásra. A pályázathoz önrész biztosítása nem szükséges.

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok előkészítésére.

 

 

Határidő:        szerződés megkötésére, pályázat előkészítésére 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

 

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Távol

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Távol

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen