Dr. Csőzik László polgármester: Az Orom utca területrendezése talán már a 2. felvonásához ért. Most egy olyan kis teleknek az értékesítését irányozzuk elő Lantos János vevő számára, aki ennek szomszédságában lakik. 740.000 Ft + Áfa a vételár. Az áfa szó beillesztését előterjesztőként pótlom, mert az véletlenül kimaradt a szövegből. Remélhetőleg ezzel újabb grádicsot ugrunk meg és hamarosan az Orom utcának a rendezése teljesen befejeződik. Egy kivett közterület megnevezésű ingatlanról van szó. A 131 négyzetméter alapterületű ingatlant kivonjuk a közterületből, forgalomképessé nyilvánítjuk beépítetlen terület besorolásban és egyúttal értékesítjük a csatolt értékbecslés szerint 740.000 Ft + ÁFA-ért a szomszédos ingatlan tulajdonosa Lantos János úr számára. Ez az autópálya tőszomszédságában van szinte, sok-sok pici telek van itt. Állítólag az történt 30 évvel ezelőtt, hogy megcsúszott a pauszpapír a földhivatalban és ennek isszuk most a levét, de hamarosan tényleg a végére érünk a folyamatnak. A Gazdasági Bizottság tárgyalta és 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellett elfogadásra javasolja. Felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet 8. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képező, Érd belterület 3625/6 helyrajzi számú, kivett közterület megnevezésű, 131 négyzetméter alapterületű ingatlant a közterületből kivonja és forgalomképessé, beépítetlen területté nyilvánítja, egyúttal értékesíti azt 740.000 forint + ÁFA, azaz hétszáznegyvenezer forint + ÁFA vételáron Lantos János érdi lakos részére.

Határidő:        90 nap az adásvételi szerződés megkötésére

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 9 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:


232/2021. (X. 28.)

h a t á r o z a t a

 

az érdi 3625/6 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet 8. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képező, Érd belterület 3625/6 helyrajzi számú, kivett közterület megnevezésű, 131 négyzetméter alapterületű ingatlant a közterületből kivonja és forgalomképessé, beépítetlen területté nyilvánítja, egyúttal értékesíti azt 740.000 forint + ÁFA, azaz hétszáznegyvenezer forint + ÁFA vételáron Lantos János érdi lakos részére.

 

 

Határidő:       90 nap az adásvételi szerződés megkötésére

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Nem

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Távol

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Távol

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem