Dr. Csőzik László polgármester: Az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására vonatkozó pályázat kiírása előtt információk közzétételére vonatkozik. Két éves szerződésük van a Volánbusszal, lesz majd pályázat. Ennek az előkészítése gyanánt kell ezt a határozati javaslatot meghoznunk. Bízom benne, hogy kerekedik majd verseny is, hiszen többen jelezték érdeklődésüket, hogy elektromos buszokkal, korszerűbb buszokkal beszállnának a helyi közlekedés fejlesztésbe. A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal javasolja elfogadásra. Felteszem szavazásra a határozati javaslatot.Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés határidejének 2022. december 31. napján történő lejártát megelőzően, a szolgáltatás ellátására vonatkozó nyílt pályázati felhívás közzététele előtt, az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007/EK rendelete 7. cikk (2) bekezdésének rendelkezése alapján előírt kötelező információkat az Európai Unió Hivatalos Lapjában az alábbiak szerint közzéteszi.

Az illetékes hatóság: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (2030 Érd, Alsó utca 1–3.)

A tervezett odaítélési mód: a nyilvánosan meghirdetett pályázat eredményeként, a nyertes pályázóval történő közszolgáltatási szerződés megkötése.

Az odaítélés tárgyát képező lehetséges szolgáltatások: az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás biztosítása Érd Megyei Jogú Város teljes közigazgatási területén, valamint kapcsolódó szolgáltatásként jegy és bérlet árusítás biztosítása. A helyi közlekedés helyközi szolgáltatásokkal való ellátása Magyarország Innovációért és Technológiáért Felelős Miniszterének megbízása alapján, az Önkormányzattal kötött megállapodás keretében történik.  

Határidő:        30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:


234/2021. (X. 28.)

h a t á r o z a t a

 

az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására vonatkozó pályázat kiírása előtti információk közzétételéről

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés határidejének 2022. december 31. napján történő lejártát megelőzően, a szolgáltatás ellátására vonatkozó nyílt pályázati felhívás közzététele előtt, az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007/EK rendelete 7. cikk (2) bekezdésének rendelkezése alapján előírt kötelező információkat az Európai Unió Hivatalos Lapjában az alábbiak szerint közzéteszi.

 

Az illetékes hatóság: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (2030 Érd, Alsó utca 1–3.)

 

A tervezett odaítélési mód: a nyilvánosan meghirdetett pályázat eredményeként, a nyertes pályázóval történő közszolgáltatási szerződés megkötése.

 

Az odaítélés tárgyát képező lehetséges szolgáltatások: az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás biztosítása Érd Megyei Jogú Város teljes közigazgatási területén, valamint kapcsolódó szolgáltatásként jegy és bérlet árusítás biztosítása. A helyi közlekedés helyközi szolgáltatásokkal való ellátása Magyarország Innovációért és Technológiáért Felelős Miniszterének megbízása alapján, az Önkormányzattal kötött megállapodás keretében történik.  

 

 

Határidő:        30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Távol

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Távol

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: E szerint közzétesszük az Európai Unió hivatalos lapjában a kötelező információkat ezzel a nyílt pályázati felhívással kapcsolatosan.