Dr. Csőzik László polgármester: A 28-as napirendet tárgyaljuk, ami a Szociális Gondozó Központ tavalyi évi munkájának értékelése, jelen van Gecse-Simon Orsolya szakmai igazgató. Mivel nincsen hozzászólás, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés d) pontja, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés e) pontja alapján a Szociális Gondozó Központ szakmai munkájának eredményességét megfelelőnek értékeli azzal, hogy felhívja az intézményvezető figyelmét az ellenőrzések során megállapított hiányosságok megszüntetésére.

Határidő:        a határozat továbbítására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

253/2021. (XI. 25.)

h a t á r o z a t a

 

a Szociális Gondozó Központ 2020. évi szakmai munkájának értékeléséről

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés d) pontja, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés e) pontja alapján a Szociális Gondozó Központ szakmai munkájának eredményességét megfelelőnek értékeli azzal, hogy felhívja az intézményvezető figyelmét az ellenőrzések során megállapított hiányosságok megszüntetésére.

 

 

Határidő:        a határozat továbbítására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Távol

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Távol

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol