Dr. Csőzik László polgármester: A költségvetésünk módosítása következik, a kiküldött meghívó 3-as napirendi pontja.


Simó Károly képviselő: Emlékeim szerint a szeptemberi a bizottsági ülésen derült ki, hogy a korábban nyilvánosan kommunikáltakkal szemben sokkal több az iparűzési adóbevétel, tehát szó nincs arról, hogy csökkentek volna a város bevételei. Akkor elhangzott a Pénzügyi Bizottság ülésen, hogy fog érkezni egy olyan költségvetés módosítás, ami végre a valóságot fogja tükrözni mind a bevételek, mind a kiadások tekintetében. Elmúlt október, ez nem történt meg, novemberre most kaptuk ezt a költségvetési módosítási javaslatot, ami még mindig nem pontos. Előrelépés az, hogy most már végre polgármester úr is kénytelen volt leírni, hiszen a tények azt mutatják, hogy a korábban tervezett 1,5 milliárd Ft-tal szemben közel 2,4 milliárd Ft az iparűzési adóbevétel és az állam is támogatta igen jelentős, 777 millió Ft-os rendkívüli támogatással a feladatok ellátását. Viszont a kiadási előirányzatok tekintetében keresem az olyan kiadásokat, amelyek nem feltétlenül realizálódnak és ezt már a költségvetés elfogadásának pillanatában lehetett tudni, hogy nem valós számok. Például a Papi földek nem annyiba kerül, mint amennyi be volt tervezve, a Parkvárosi Nevelési Centrum üzemeltetése nem annyiba kerül - ezekre, ráadásul az állam működési támogatás formájában fedezetet is biztosított. Vannak még a költségvetésben olyan kiadási tételek, amik miatt még mindig nem a valóságnak megfelelő képet mutatja ez a költségvetési terv. Ami azért probléma és azért vetem fel ezeket, mert jó lenne végre őszintén és tisztán beszélni. Látjuk azt, hogy olyan kiadásokat eszközöl a városvezetés, amelyek nincsenek összhangban azzal a kommunikációval, hogy a város kivéreztetése folyna a kormány által. Hiszen ott, ahol több 10 millió Ft jut luxusautókra, ahol olyan rendezvényeket szerveznek, amelyek járvány helyzetben nem biztos, hogy indokoltak lennének, ahol még nagyon sok tartalék van a költségvetésben ott látszik az is, hogy a pénz is rendelkezésre áll. Az állami támogatással a befolyt adóbevételekkel és megfontolt gazdálkodással ebből sokkal többet ki lehetne hozni az érdiek érdekében. Azt gondolom, hogy ideje lenne és most már polgármester úr is beláthatná, hogy egy darabig lehet a valóságtól eltérő dolgokat facebook posztokban, nyilvános sajtónyilatkozatokban mondani, de előbb-utóbb visszaköszön a valóság, az pedig a költségvetés számaiban lesz. Úgyhogy ezt a javaslatot, így ebben a formában nem tudjuk támogatni, hiszen még mindig nem a valóságot tartalmazza.

Lengyel Péter képviselő: Nagyon sajnálom tisztelt képviselőtársam, hogy a Pénzügyi Bizottsági ülésén nem vettél részt. Egy számsort azért szeretnék felolvasni, lássuk már, hogy miről is van szó. Nem lesz túl hosszú a számsor most és kizárólag a helyi iparűzési adó számokról szeretnék beszélni. 2019-ben az eredeti terv 2,65 milliárd Ft volt, a teljesülés 2,792 milliárd Ft volt. Ennek alapján Simó Károly képviselőtársam a 2020 februári Pénzügyi Bizottságon javasoltad ennek 3 milliárd Ft-ra emelését, amikor én ellenvéleményen voltam, hogy maradjunk inkább a konzervatív tervezésnél. Ekkor ugye még nem tudtuk, hogy lesz Covid, tehát maradt az eredeti terv 2020-ra 2,71 milliárd Ft, aminek aztán a 2020-as ténye - ebbe már benne volt a Covid is - egész masszívan 2,007 milliárd Ft lett. Tehát itt már elszenvedtünk egy egészen komoly veszteséget a tervekhez képest és a 2019. évi tényekhez képest is. Majd jött a 2021. évi terv, ami valóban 1,5 milliárd Ft volt akkor, hiszen azzal kalkulált a Közgazdasági Iroda, hogy az 1%-os csökkenést minden arra jogosult vállalkozás igénybe veszi. Itt voltak némi adminisztratív elmaradások, ami miatt most 2,2 milliárd Ft a terv. Ez is még a csúcs évhez képest, a 2019. évihez képest jelentős elmaradás. Csak a tényeket sorolom. Ha a tényekhez való viszonyítást nézzük, ez  a 2020-21-es évben jelen tudásunk szerint 1,207 milliárd forintos HIPA kiesés a 2019. évi tényadatokhoz képest. Tehát az, hogy itt most dúskálás van, az azért eléggé eufemisztikus megjegyzés volt Simó Károly képviselőtársamtól. Kár, hogy nem voltál ott a Pénzügyi Bizottságon, mert ott ez szóba került. Tudom én sem voltam a múlt hónapban, tehát ez nem ilyen szintű szemrehányást, de akkor ott talán ezek az információk számodra is világosak lettek volna.


Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a rendelet-tervezetet.Az előterjesztett és szavazásra feltett rendelet tervezet:  

„……../2021. (XI. 26.)

önkormányzati rendelete

az Érd Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételét 15 437 637 706 forintban, a felhalmozási célú hitelfelvételét 500 000 000 forintban, belföldi értékpapírok bevételeit 0 forintban, a működési célú hitelfelvételét 4 666 428 618 forintban, a 2020. évi maradvány igénybevételét 30 139 286 674 forintban, az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 287 081 forintban, a bevételi főösszegét 50 743 640 079 forintban állapítja meg. A Közgyűlés az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait 45 897 926 662 forintban, a működési célú hitel visszafizetését 4 666 428 618 forintban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettségét 179 284 799 forintban, a kiadási főösszegét 50 743 640 079 forintban állapítja meg.”

2. §

(1) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 903 804 274 forint, ebből”

(2) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 3. §-ban foglalt táblázat „általános tartalék” sora és „céltartalék” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

általános tartalék

81 662 208 forint

céltartalék

822 142 066 forint

3. §

(1) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.”

 

 

A rendelet-tervezet melléklete annak formátuma(.pdf) miatt a jegyzőkönyv melléklete.

 


Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 10 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:

 

32/2021. (XI. 26.)

önkormányzati rendelete

az Érd Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételét 15 437 637 706 forintban, a felhalmozási célú hitelfelvételét 500 000 000 forintban, belföldi értékpapírok bevételeit 0 forintban, a működési célú hitelfelvételét 4 666 428 618 forintban, a 2020. évi maradvány igénybevételét 30 139 286 674 forintban, az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 287 081 forintban, a bevételi főösszegét 50 743 640 079 forintban állapítja meg. A Közgyűlés az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait 45 897 926 662 forintban, a működési célú hitel visszafizetését 4 666 428 618 forintban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettségét 179 284 799 forintban, a kiadási főösszegét 50 743 640 079 forintban állapítja meg.”

2. §

(1) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 903 804 274 forint, ebből”

(2) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 3. §-ban foglalt táblázat „általános tartalék” sora és „céltartalék” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

általános tartalék

81 662 208 forint

céltartalék

822 142 066 forint

3. §

(1) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

A rendelet melléklete annak formátuma(.pdf) miatt a jegyzőkönyv melléklete.

 

 

A rendelet-tervezetről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Távol

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Nem

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Nem

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Távol

T. Mészáros András

Távol