Dr. Csőzik László polgármester: Újabb egy évvel meghosszabbítjuk azt az adókedvezmény csomagot, amit immár másfél-két éve tolunk magunk előtt esélyt adva arra, hogy a NIPÜF parkba jön olyan nagy beruházó, aki érdemben tud lendíteni Érd iparűzési adóbevételein, ezért ezt különösebben nem indokolnám, ez harmadszor van előttünk. Mintha konszenzus lett volna ebben a felek között, úgyhogy ha nincs hozzászólás, akkor felteszem szavazásra a rendeletmódosítást.


Az előterjesztett és szavazásra feltett rendelet-tervezet:  

„……/2021. (XI. 26.)

önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 42/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2020. (VI. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról     

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A helyi adókról szóló 42/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2020. (VI. 22.) önkormányzati rendelet 2023. január 1. napján lép hatályba.

2. § Ez a rendelet 2022. január 1. napján lép hatályba.”

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:

 

33/2021. (XI. 26.)

önkormányzati rendelete

 

a helyi adókról szóló 42/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2020. (VI. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

                                                     

                    

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. § A helyi adókról szóló 42/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2020. (VI. 22.) önkormányzati rendelet 2023. január 1. napján lép hatályba.

 

2. § Ez a rendelet 2022. január 1. napján lép hatályba.

 

 

A rendelet-tervezetről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Távol

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol