Dr. Csőzik László polgármester: Ismerteti a határozati javaslatot. Mivel több kérdés, hozzászólás, felvetés nem érkezett, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Poly-Art Alapítvány (székhelye: 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky utca 111.) részére 100.000 forint támogatást biztosít a 2021. évi polgármesteri keret terhére a „POLY-ART antológia 2021” című kiadványának nyomdai költségeire.

Határidő:        a szerződés aláírására – 15 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

259/2021. (XI. 25.)

h a t á r o z a t a

 

a Poly-Art Alapítvány részére történő alapítványi forrás átadásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Poly-Art Alapítvány (székhelye: 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky utca 111.) részére 100.000 forint támogatást biztosít a 2021. évi polgármesteri keret terhére a „POLY-ART antológia 2021” című kiadványának nyomdai költségeire.

 

Határidő:        a szerződés aláírására – 15 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Távol

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol