Dr. Csőzik László polgármester: A temetői díjak nem változnak, hatályukban fenntartjuk azokat.

 

Simó Károly képviselő: Bár érintőlegesen tartozik a temetői díjakhoz, de vannak olyan esetek, amikor egy elhunyt közeli hozzátartozóhoz közeli sírhelyet szeretne kapni, bonyolult helyzetek alakulhatnak ki. Polgármester urat is megkereste az érintett család. Kérésem, hogy akár a következő felülvizsgálatnál, amikor a temető helykiosztási, vagy nyilvántartási és megváltási gyakorlatát tervezi a városvezetés és az ÉKFI, akkor vegyék figyelembe ezeket az elhangzott példában említett eseteket is.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Hozzáteszem, hogy nem egy eset volt. Próbáltam eljárni és segíteni ebben az ügyben.

 

Szűcs Gábor alpolgármester: Vannak már elképzelések ezzel kapcsolatban, azonban a legnagyobb gondot a férőhelyhiány jelenti, illetve hogy előbb-utóbb a temetőnek bővítésre kell kerülnie, vagy új temetőt kell nyitni. Fontos, hogy sok olyan megkeresés érkezik, ahol még hiába elhanyagolt a családtag melletti sírhely, ettől függetlenül egyrészt nem felszámolható, másrészt sajnos nem gondozzák. Ettől függetlenül minden javaslatot szívesen veszünk és fogadunk a felülvizsgálatnál. Azért nem került most a rendelet felülvizsgálatra, mert jelenleg díjtételeket sem módosítunk, egyben kívánjuk majd rendezni, ahogy a törvény is lehetőséget ad.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Mivel több kérdés, hozzászólás, felvetés nem érkezett, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2015. (IX. 29.) számú önkormányzati rendeletben meghatározott temetői díjak felülvizsgálatát elvégezte, és azokat változatlan mértékben hatályukban fenntartja.

Határidő:        folyamatos

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

260/2021. (XI. 25.)

h a t á r o z a t a

 

a köztemetőre vonatkozó 2021. évi temetői díjak felülvizsgálatáról

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2015. (IX. 29.) számú önkormányzati rendeletben meghatározott temetői díjak felülvizsgálatát elvégezte, és azokat változatlan mértékben hatályukban fenntartja.

 

Határidő:        folyamatos

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Távol

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol