Csornainé Romhányi Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A pályázat benyújtási határidejének végére 1 érvényes pályázat érkezett be, az öttagú véleményező bizottság meghallgatta a pályázót és arra az álláspontra helyezkedett, hogy a magasabb vezetői beosztásra, intézményvezetői beosztásra a jelölt nem alkalmas. A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja, hogy újabb pályázat kerüljön kiírásra, az átmeneti két hónapra, amíg döntés születik az eddigi intézményvezetőt további 2 hónapig bízza meg a városvezetés az intézmény vezetésével.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Az 1-2. pontot nyílt szavazással, egyszerű többséggel kell elfogadni, a 3. pont titkos szavazással történik. Mivel több kérdés, hozzászólás, felvetés nem érkezett, felteszem szavazásra a határozati javaslat 1-2. pontját.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Pöttöm Sziget Bölcsőde (2030 Érd, Aradi u. 7/A.) intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására irányuló - 193/2021. (IX.30.) határozatával kiírt – pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

2. A Közgyűlés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően - a Pöttöm Sziget Bölcsőde (2030 Érd, Aradi u. 7/A.) intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására a határozat melléklete szerinti tartalommal ismételt pályázatot ír ki.”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett nyílt szavazással, egyszerű többséggel elfogadta a határozati javaslat 1. és 2. pontját.

 

 

A határozati javaslat 1-2. pontjáról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Andrasek Mónika

Távol

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Tartózkodik

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a határozati javaslat 3. pontját titkos szavazással.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„3. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Pöttöm Sziget Bölcsőde új intézményvezetője jogviszonyának létrejöttéig az intézményvezetői feladatokat helyettesítés keretében, a jelenlegi illetménye folyósítása mellett Kunszabó Gergelyné látja el.

Határidő:       a határozat közlésére - azonnal

Felelős:         dr Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett titkos szavazással, egyszerű többséggel elfogadta a határozati javaslat 3. pontját.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a fenti szavazások értelmében a alábbi határozatot hozta:

 

264/2021. (XI. 25.)

h a t á r o z a t a

 

a Pöttöm Sziget Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátásával kapcsolatos döntésekről

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Pöttöm Sziget Bölcsőde (2030 Érd, Aradi u. 7/A.) intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására irányuló - 193/2021. (IX.30.) határozatával kiírt – pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

 

2. A Közgyűlés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően - a Pöttöm Sziget Bölcsőde (2030 Érd, Aradi u. 7/A.) intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására a határozat melléklete szerinti tartalommal ismételt pályázatot ír ki.

 

3. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Pöttöm Sziget Bölcsőde új intézményvezetője jogviszonyának létrejöttéig az intézményvezetői feladatokat helyettesítés keretében, a jelenlegi illetménye folyósítása mellett Kunszabó Gergelyné látja el.

 

Határidő:       a határozat közlésére - azonnal

Felelős:          dr Csőzik László polgármester