Dr. Csőzik László polgármester: Mivel kérdés, hozzászólás, felvetés nem érkezett, felteszem szavazásra az Érdi Kincses Óvoda szakmai beszámolójáról szóló határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Kincses Óvoda 2020/2021-es nevelési évről szóló szakmai beszámolóját elfogadja.

Határidő:        határozat továbbítására – 2021. december 15.

Felelős:           dr. Csőzik László – polgármester”

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

265/2021. (XI. 25.)

h a t á r o z a t a

 

az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Érdi Kincses Óvoda 2020/2021-es nevelési évre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Kincses Óvoda 2020/2021-es nevelési évről szóló szakmai beszámolóját elfogadja.

 

Határidő:        határozat továbbítására – 2021. december 15.

Felelős:           dr. Csőzik László – polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Távol

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra az Érdi Szivárvány Óvoda szakmai beszámolójáról szóló határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Szivárvány Óvoda 2020/2021-es nevelési évről szóló szakmai beszámolóját elfogadja.

Határidő:        határozat továbbítására – 2021. december 15.

Felelős:           dr. Csőzik László – polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta

 

266/2021. (XI. 25.)

h a t á r o z a t a

 

az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Érdi Szivárvány Óvoda 2020/2021-es nevelési évre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Szivárvány Óvoda 2020/2021-es nevelési évről szóló szakmai beszámolóját elfogadja.

 

Határidő:        határozat továbbítására – 2021. december 15.

Felelős:           dr. Csőzik László – polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Távol

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol