Dr. Csőzik László polgármester: Mivel kérdés, hozzászólás, felvetés nem érkezett, felteszem szavazásra a határozati javaslatot, melynek javaslom támogatását.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése szolgáltatási szerződést köt Tárnok Nagyközség Önkormányzatával hajléktalanok átmeneti szállása szolgáltatás biztosítására – legfeljebb két férfi és három női férőhelyre – 2021. december 1. napjától – 2022. március 31. napjáig tartó határozott időre 40.000,- Ft/hó készenléti díj, valamint a ténylegesen igénybevett férőhelyek és napok után fizetendő mindenkori intézményi térítési díj ellenében.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő:        a szerződés megkötésére – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

269/2021. (XI. 25.)

h a t á r o z a t a

 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatával hajléktalan személyek átmeneti ellátásának biztosítására vonatkozó szolgáltatási szerződés megkötéséről

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése szolgáltatási szerződést köt Tárnok Nagyközség Önkormányzatával hajléktalanok átmeneti szállása szolgáltatás biztosítására – legfeljebb két férfi és három női férőhelyre – 2021. december 1. napjától – 2022. március 31. napjáig tartó határozott időre 40.000,- Ft/hó készenléti díj, valamint a ténylegesen igénybevett férőhelyek és napok után fizetendő mindenkori intézményi térítési díj ellenében.

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.

 

Határidő:        a szerződés megkötésére – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Távol

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol