Dr. Csőzik László polgármester: Mivel kérdés, hozzászólás, felvetés nem érkezett, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása tárgyában Tárnok Nagyközség Önkormányzatával 2010. augusztus 24-én megkötött feladat-ellátási szerződést akként módosítja, hogy a szerződés megszűnésének időpontját 2022. december 31. napjában határozza meg.

A szerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szerződés-módosítás aláírására.

Határidő:        a határozat továbbítására – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

270/2021. (XI. 25.)

h a t á r o z a t a

 

a Tárnok Nagyközséggel kötött jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló szolgáltatási szerződés módosításáról

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása tárgyában Tárnok Nagyközség Önkormányzatával 2010. augusztus 24-én megkötött feladat-ellátási szerződést akként módosítja, hogy a szerződés megszűnésének időpontját 2022. december 31. napjában határozza meg.

 

A szerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szerződés-módosítás aláírására.

 

Határidő:        a határozat továbbítására – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Távol

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol

 

 

Dr Csőzik László polgármester: Kérdésem dr. Bács István képviselőhöz, hogy zárt ülésen tárgyaljuk a téged érintő napirendi pontot, vagy hozzájárulsz a nyilvános üléshez, kérlek nyilatkozz.

 

Dr. Bács István képviselő: Zárt ülésen.