Simó Károly képviselő: Adatigényléssel fordultam polgármester úrhoz szeptemberben, tehát két hónapja az Érd 30-40-es vasútvonalak felújítási munkálatai, a felvonulási útvonalak, organizációs útvonalak kapcsán, azonban nem kaptam választ a kérdésre, hogy megkaphatom-e ezeket az adatokat? Különösen azért, mert a Fürj és Fogoly utca is igen érintett volt a beruházással. Akkoriban az volt polgármester úrnak az írásban közölt véleménye, hogy amint befejezik a beruházást, ezek az utcák is érintettek lesznek a helyreállítással, ezt eddig nem láttam. Tehát a Fürj és Fogoly utcáról, valamint a kért adatokról szeretnék tájékoztatást kapni. Általános probléma a madárneves utcák környékén a gallyazás, bejelentést tettem az ÉKFI-hez, megköszöntem az elvégzett munkát, viszont a Pacsirta utcában a Fácán és Fürj utca közötti részen egy ott lakó levágta a háza előtt az útra kilógó ágakat, többször kértem az ÉKFI-t, hogy szállítsa el. Úgy gondolom, ha valaki elvégzi az ÉKFI munkáját, legalább szállítsák el a zöldhulladékot. Természetesen a gallyazás a Páva, illetve a többi utcában is igény lenne. Kérdésem, hogy a Fácán közi lakótelep telkének a szerződése, hol tart? Úgy tudom, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő részéről aláírásra került, mikor kerül a város részéről is aláírásra, illetve mikor következhetnek ezután a következő lépések? Láttam, hogy a közbeszerzések között felújítandóként be van téve az Orvos utca. Felhívom a figyelmet, hogy az ivóvízvezeték régóta ismert probléma, tehát mielőtt nekifognak az Orvos utca megbontásának különösen az ivóvíz vezeték tekintetében, a csapadékvíz elvezetéssel is gondok vannak, ha gépekkel rámennek, akkor az kis szakaszokon törni fog, jó lenne ezt is rendezni. Kérdésem, hogy mikor lesz például az Európa sétányról a felfestett politikai reklám eltüntetve? Lakosok azt az információt kapták, hogy ez el fog tűnni magától, de magától nem tűnik el. Jó lenne, ha valaki ezt kézbe venné és a közterület rongálásnak is minősíthető cselekmény nyomait eltakarítaná. A Felső utcai fákkal kapcsolatban jegyző asszony azt mondta, hogy a hivatal a megadott dátumig nem adott ki fakivágási engedélyt, pár nappal később pedig polgármester úr azt közölte, hogy fákat vágtak ki. Sajnos az elmúlt évben több fa kivágása történt mind járdaépítések kapcsán, mind a Tornácos étteremnél, mind az Ilona utcában. Tehát kérdésem, hogy ki engedélyezi, milyen módon és az eddig történt fakivágásokkal minden rendben volt-e, mert a környékbeli lakók felháborodtak. A Karolina utcában is zajlik a kábelfektetésekkel kapcsolatos beruházás, a forgalomszervezés nem sikerült túl jól. Kérem a hivatalt, hogy legközelebb ügyeljenek arra, ha mindkét oldalt felásták és a járdába fektettek, akkor a gyalogos forgalom is biztonságosan bonyolódhasson. Kérdésem, hogy a Törökbálint és Diósd Önkormányzatával közösen a Fürdő utca kapcsán, minimum 1,5 évvel ezelőtt felmerült kérdésben van-e előrelépés? Akkoriban polgármester úr Szűcs Gábor alpolgármesterre delegálta a feladatot, hogy egyeztessenek. Az előbb szó volt arról, hogy csapadékvíz elvezetés kapcsán nem elvezetni, hanem megtartani kellene a vizet, elsősorban Törökbálinton, majd Diósdon és akkor a Fürdő utcában a probléma nem lenne. A lakótelepen szintén kábelfektetéssel kapcsolatban kérdésem, hogy polgármester úr azt nyilatkozta egy facebook kommentben, hogy ott nem dolgozik az ÉKFI, viszont szemmel láthatóan ÉKFI-hez tartozó munkások dolgoztak. Kérdésem, hogy ki végzett munkát, milyen szerződés alapján, és mikor lesz ott rend?

 

Dr. Csőzik László polgármester: Adatigényléssel kapcsolatban nem tudom, miért nem válaszoltak, de azért nem bánom, mert most került pecsét az ügy végére, most indulnak a vasúti helyreállító munkák, ehhez képest meg fogja kapni képviselő úr a tájékoztatást. Most került sor a szerződés megkötésére és a közbeszerzési eljárások lefolytatására. A levágott ágakkal kapcsolatban tájékozódni fogok, hogy miért nem vitte el az ÉKFI, lehet, hogy pusztán kommunikációs problémák voltak ezzel kapcsolatban. Tehát egyetértünk abban, hogy legközelebb ilyen ne legyen, ahogy a gallyazással kapcsolatban sem. A Fácán köz ügyében ma megy ki levelem a lakosoknak, végre tető alá hozta az MNV Zrt. a szerződéskötést, be fogok menni a helyszínen aláírni, hogy ne húzódjon tovább. Megírtam a lakóknak, hogy most átjegyzésre kerül az önkormányzat részére állami tulajdonból szerződés szerint, és utána az egyes szerződéseket kötik meg. Beszéltem dr. Kun Ágnessel, őt szeretnénk majd felkérni a folyamat levezénylésére, mely akár 1 évet is igénybe vehet. Az Orvos utcában figyelembe fogjuk venni a tájékoztatást, ott amúgy is koronaszint csere van, tehát le kell szedni az út tetejét. Amennyiben lehetséges megpróbáljuk a gördülő fejlesztés terhére az ivóvíz rekonstrukciót megcsinálni, most a Botond utcában van egy hasonló beruházás. Az említett ügyben eljártam Elek Sándor úrnál, a felszíni vízelvezetéssel kapcsolatban szeretnénk közös projektet létrehozni a két város határánál, de még az elején vagyunk. A napokban megyek Spéth Gézához, mert napirendre került a közös utcák (Árvalányhaj, Bazsarózsa utcák) közös aszfaltozása. A Keserűfű vízelvezetését sikerült bekötni a Fürdő utcába. Tetlák Örs felfestését kérem, hogy alpolgármester úr számolja fel.

 

Tekauer Norbert képviselő: A vasúti felújítással kapcsolatban hozzáteszem, hogy örömmel vettem, hogy elindult az utak helyreállítása, elsősorban az Aba utcára gondolok. Két dolog is felmerült ezzel kapcsolatban, hogy a Szegfű utca felé lesz-e ennek folytatása, mivel két irányból volt az útban történt kártétel. Ha már elkészült a híd, amire 15 éve várnak, elgondolkoztak-e a közlekedésre gyakorolt hatásán, hogy milyen közlekedési mechanizmusok fognak beindulni? A lakók kérték, hogy forgalomszabályozást találjanak ki a hídra, nyilvánvaló, hogy a Balatoni és a Diósdi út közötti szakasz forgalma meg fog nőni, ha át lehet már kelni a patakon.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Simó Károlynak még elmondom, hogy az AVL elektromos vezeték fektetését, az Eon végzi, akinek van egy alvállalkozója. Levonultak a területről és a helyreállítást végzi az ÉKFI. Pont, amikor a legtöbb Béke téri vállalkozó jelezte, akkor sikerült megkötni a vonatkozó szerződést, hiszen a rendeletek alapján az önkormányzat jogosultsága és kötelezettsége a helyreállítás, melyet a beruházó cég finanszíroz. Már megindultak a munkálatok. A Felső utcai járdaépítéssel kapcsolatba tudomásom szerint olyan fákat vágott ki az ÉKFI, amelyeknek az állapota rossz volt, a másik oldalon pedig a lakók kérték, de nagyon nagy volt a nyomás, 3 kritikus fáról van szó, melyek a járdából nőttek ki, 1 méterre vannak a ház oldalától, a lakók attól féltek, hogy rádőlhet a házra, de volt favizsgálat. Ezeket a fákat a tavasz folyamán pótolni fogják. Utána fogok nézni, a Lakosság-szolgálati Irodán, hogy pontosan hogy történt az engedélyezés, erre írásban válaszolok majd. Az Aba utcában valóban elkészült a helyreállítás, a Szegfű utca felé folytatódni fog, de mivel az aszfaltos út, kiegyenlítése vagy profi kátyúzása történhet az utcának. Felmerülhet a kérdés, hogy ez generál-e forgalmat, hiszen az út a Diósdi és Balatoni utat összeköti. Ezt most elkezdjük figyelni, amennyiben forgalomtechnikai beavatkozásra van szükség, akkor lépni fogunk, hiszen nem cél, hogy erős gyűjtőút legyen a környéken.

 

Dr. Asztalos Éva képviselő: Az egyik témám arra vonatkozna, hogy köztudomású tény, hogy a városba egyre több családos ember költözik be, akik az itt működő óvodákba szeretnék a gyerekeket beíratni. Az anyukák tapasztalata alapján a városban működő óvodákban, megítélésük szerint az ott dolgozó óvónők túlterheltek, illetőleg létszámhiánnyal is küzdenek. Ebből adódóan azt vetették fel, hogy van arra vonatkozó elképzelés, hogy vidéki városokból szívesen felköltöztetnének ide óvónőket akár a családjukkal is, viszont az itt lévő magas albérleti díjakat nem tudnák kifizetni saját önerőből. Van olyan elképzelése az önkormányzatnak, vagy valamilyen támogatási rendszer kialakítása, azoknak az ideköltöző óvónőknek, akik vállalnák az óvodában a munka elvégzését? A másik témám, hogy már többször felvetettem internetes fórumokon is a Tárnoki szőlőhegyen lévő kutyatenyésztő telep működését, melynek kiépítése nem is lenne probléma önmagában. A nagyobb probléma, hogy több mint 100 kutyáról beszélnek és légtérben Érd közigazgatási területe közel van. Az Ungvár és környező utcák lakói kénytelenek szembesülni azzal a zajjal, mely akár az etetések, akár a kiképzések során éri őket. Szeretnének a lakók ebben minél előbb megoldást találni. Tudomásom szerint jegyző asszony már megkereste a tárnoki polgármesteri hivatalt, szeretnék, ha lenne előrelépés az ügyben.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Az utóbbi ügyben javaslom, hogy közösen járjunk el, mivel engem is megkerestek, és megígértem, hogy kimegyek a helyszínre. Én is kaptam vagy 10 hangfájlt, borzasztó végighallgatni, úgyhogy segítek és remélem, hogy eredményt is elérünk. A másik kérdésben szkeptikusabb vagyok, mert egy ilyen kérdés teljesítéséhez jó pár szolgálati lakásra lenne szükség. A tervek szerint az új 7 éves EU-s ciklus támogatásai közül szociális bérlakásra tudunk majd pályázni, erre nagy szükség lenne, érdemes ebben mértékadónak lenni, tehát néhány ilyen álláshelyet tudok csak elképzelni, nagyobb létszámban, saját forrásból szinte egészen biztos, hogy nem.

 

Antunovits Antal képviselő: A lakótelepen, az Erzsébet utcánál nagy problémát sikerült megoldani, köszönet ezért Tetlák Örs alpolgármester úrnak, az ÉKFI-nek, és aki abban segített, hogy az elöregedett fákat szakember jelenlétében visszavágták. Hozzáteszem nehezen ment, mert az emberek a felszólítás ellenére sem akartak elmenni a helyszínről gépjárműveikkel. Köszönet, hogy Ófalu nem maradt ki a karácsonyfa díszítésből. Kérdésem, hogy az Alsó utcai zöldhulladék elszállításának, ami 15 zsákba nem fér bele, mi lesz a sorsa? A Járom utca folytatása a Nyereg közből a nagy esőzés óta járhatatlan. Most jön a rossz idő, többször is jeleztem az ÉKFI felé, de mindig 30-60 napos határidőt mondtak és nem történnek munkálatok. A Gereblye utca a templom felé járhatatlan, ott is a nagy esőzés után visszatolták az utcából lemosott murvát, az ott lakóknak kellett ellapátolni, azonban a felső részen nem lehet gépjárművel közlekedni. A Kerék utca végén egy nagy villanyoszlop megdőlt a Molnár utca felé, ezt jeleztem az ÉKFI felé, de szintén 30-60 napos válaszadást írtak vissza. Polgármester úr leírta, hogy melyik utcák lesznek leaszfaltozva: Dózsa György, Járom és Júlia utca. Remélem, hogy itt a vízelvezetést is megoldják, mivel az Iskola köz felé fog lezúdulni a csapadék. Van egy olyan probléma, hogy a Sulák utcában élő úr internetet kér, egyik szolgáltató sem akarja elvállalni. Tud a hivatal ebben segíteni? Valaki nehezményezte, hogy a közgyűlési napirendi pontokat nem találta meg a honlapon, szeptemberi anyagok vannak fönt. Az Éva utca végén a polgármester úrral kint jártak, az árkot kitakarították, segítsen abban polgármester úr, hogy az árok a továbbiakban is ki legyen takarítva. Az ófalusi pincesoron új vállalkozó végzi a kialakítást, vagy ki folytatja a munkát, valóban nekikezdtek a fejlesztésnek? Megdöbbenve tapasztaltam, hogy a gazdatiszti háznál nekiálltak a munkálatoknak és a kitermelt sittet felhordják a Mély utca elejére. Mi történik ott? A Kerülő utca szeméttelep lett, az a probléma, hogy ahogy látom a házakat, melyek ki lettek sajátítva, az udvaron lévő szemétkupac továbbra is ott van, és mintha egyre nagyobb lenne. Hallottam, hogy bár én vagyok Ófalu képviselője, hogy a Kerülő úton ismét megvásároltak 2 ingatlant az MVP programból. A pince építésénél a korábbi vállalkozó nem követte figyelemmel, vagy egy felelős műszaki vezető nem követte, hogy milyen munka zajlik ott, ki az, aki ilyen trehány munkát átvett az előző cégtől, ez mennyiben károsította az önkormányzatot?

 

Dr. Csőzik László polgármester: Az Erzsébet utcában valóban sor került az elöregedett fák szakszerű visszavágására. Valóban megtörtént Ófaluban is a karácsonyfa állítás a kútnál. Az Alsó utcai szemét örök probléma, végre kell hajtani a rendelet rendelkezéseit és elérni, hogy az emberek annyit tegyenek csak ki, amennyi ott van. Legutóbb abban maradtunk, hogy a rendeletet módosítani fogják és rendezik a helyzetet, ez meglesz, a zsákokat el fogják szállítani az Alsó, Felső és Fő utcáról, valamint a völgyben lévő utcákról. Többen írtak nekem, ezért válaszoltam is, hogy ez irányba szeretnénk elmenni. A Nyereg köz, Gereblye utca és a Kerék utca esetében is szólni fogok az ÉKFI-nek. Az intézmény nagyban le van kötve a két aszfaltozás kapcsán. A Járom utcában valóban csak akkor lehet szó aszfaltozásról, ha a vízelvezetést rendezzük. A Sulák utcában az úrral hetente levelezek, eljártam ebben az ügyben, fogadtam a Digi vezetését is -más ügyekből kifolyólag is -, ők nem tudnak ott fejleszteni, de a Magyar Telekommal is tárgyaltam, aki azt mondta, hogy megcsinálja, ezt mondta az úrnak is, reméli megvalósul. Az Éva utcai ároktakarításra gondunk lesz, amíg a felszíni vízelvezetési rendszer nincs kiépítve a városban, addig az ÉKFI helyileg lokálisan kezeli, szerintem eddig úrrá lettünk a legtöbb problémán. Most megcsináltunk egy csomó látszólag kis beruházást, mely sokat fog jelenteni a következő villámárvíznél, mint a Tesco körforgalomnál, az 56-os emlékműnél, a Keserűfű utcában és a Sulák patak kotrása is fontos hozzáadott értéket képvisel. Az ófalusi pincesoron nem volt vállalkozó váltás, ugyanaz fogja folytatni. Kértem Zsirkai László urat, mivel ő felügyeli a beruházást, hogy ez normálisan menjen végbe, e tekintetben volt egy egyeztetés. A gazdatiszti ház mögötti részt kitakarítják, valószínűleg ideiglenesen vitte oda az ÉKFI a sittet, de akkor azt elviszik a depóba, a nyert pályázatból zajlik a teljes kitakarítás. A Kerülő úttal kapcsolatban lefolyt eredményesen a közbeszerzési eljárás a terveztetésre, megpróbálunk forrást keresni, felmerül, hogy a fejlesztési hitel egy részét fordítsuk arra, hogy a Kerülő utat ki tudjuk építeni. Készülnek a tervek, a Mély út tetejétől a Hősök teréig, 1,5 kilométer csapadék- és szennyvízelvezetés építés is szerepel benne, ez nagyrészt az MVP terhére valósulna meg. A 60 millió forintból, amit kapott a város ingatlanszerzésre, 3-4 ingatlant tudtunk megvásárolni, figyelve arra, hogy a családok sorsát is nyomon kövessük. Borzasztó, mi uralkodik azon a területen. Bízik abban, hogy ha 4-5 ingatlant megszerez az önkormányzat, melyre kapták a pénzt, akkor megindul egy olyan felfelé vezető út, mint ami a Mély utcában is volt és fejlesztések indulhatnak meg. A szeméthegyek állandó problémát jelentenek, már nagyon sok szemetet elvitettek onnan, de véleményem szerint haladnak előre.

 

Dr. Bács István képviselő: Az elmúlt napokban az Érdi Médiacentrum tájékoztatását láttam, tévesen szerepelt, hogy Európai Uniós forrásból állítják helyre az utakat, mert a mindenki számára elérhető költségtáblából látszik, hogy az út helyreállítás a Magyar Kormány 100%-os finanszírozásából történik a projekt keretében. Polgármester úr is nyilatkozott az Aba utca kapcsán, hogy ezek az úthelyreállítások mind a Magyar Kormány finanszírozásában történnek, de a Hírnök, Ügyész és Gyakornok utca is remélem, hogy helyre lesz állítva. Ezzel kapcsolatban javasolom, hogy elkészült az Eszperantó térre az új pihenőpark és játszótérnek a tervezése már néhány évvel ezelőtt, de ennek megvalósítása értelmetlen lett volna, amíg a vasútépítés zajlik. Javaslom majd, hogy amikor az úthelyreállítás történik, azon a nyomvonalon történjen a helyreállítás, hogy ne zavarja majd a későbbi pihenőpark és játszótér kialakítását az Eszperantó téren. Szintén a Szent István úthoz kapcsolódóan Felvigyázó utcai lakos keresett fel, hogy nem történt az úttal semmi. Az első részen, ahol megtörténtek az ingatlanvásárlások elmondása szerint a járda ugyan kiépült, ellenben nem történt meg a rendbetétel, hogy ott nyírott zöldfelület lehetne. A Felvigyázó utca pedig régi adóssága a városnak, még az előző városvezetés alatt keletkezett, a rendbetétele sem rövid idő az utcának, de el kellene kezdeni megtervezni, hogy ha lesz rá pályázati forrás, vagy esetlegesen önkormányzati önerő, akkor meg tudják csinálni. Ez 2019-ben már szerepelt a költségvetésben, lassan kikopott belőle, de a tervek a mai napig nem készültek el. Az utolsó felvetésem a Szent István és Elöljáró utca kérdése. A 2020. szeptemberi közgyűlésen kértem polgármester urat, hogy a kint lévő 3,5 tonnás súlykorlátozó táblákat vegyék le, mert ezek azért lettek kihelyezve, hogy amíg az Elöljáró és Velencei út csatlakozásánál nem készül el a lámpás forgalmi kereszteződés, biztonságosan lehessen közlekedni. Ez már elkészült. Több mint egy éve ígéretet kapott arra, hogy ezt a hivatal megvizsgálja és tájékoztatnak erről, ezért újra fel szeretném vetni, mert lehet, hogy le tudnák venni a terhet mind a Főnök utcáról, mind a Diósdi úti aluljáróról, mind a Bagoly utcai átjáróról, ha egy-egy 3,5 tonnás jármű el tudna itt közlekedni.

 

Dr. Csőzik László polgármester: A forrás, hogy ki finanszírozza az utakat, onnan indul, hogy EU-s nagyfejlesztés a 30-as és 40-es vasútvonal fejlesztése, valószínűleg innen vette az ÉrdMost is, tehát a kettő együtt 4-es metró mértékű óriási fejlesztés, mely nagyon fontos volt a város szempontjából. Az Eszperantó térnél gondunk lesz az elhangzottakra. Meg fogom nézni a Felvigyázó utca, mind az Eszperantó tér esetében az előzményeket, az előbbire nem találtam információt, kérem, hogy egy e-mailben ezt írja meg, hogy ennek megfelelően tudjuk kezelni a problémát. A 3,5 tonna korlátozás esetében úgy emlékszem, szakmai megfontolás merülhetett fel, de utánanézek. Ahogy képviselő úr előadta, van benne logika, ebbe az irányba próbáljuk meg majd vinni. Véleményem szerint a csomópont a fő probléma, hogy meg tudják oldani a benzinkút átterveztetését úgy, hogy az illeszkedjen az MVP projekthez és a Szent István és Kossuth Lajos út kereszteződésében meg tudja csinálni a város a kereszteződés fejlesztését.

 

Szűcs Gábor alpolgármester: Tekauer Norbert képviselő úrnak elmondja, hogy a Szegfű utcában a burkolat helyre lesz állítva. Simó Károly frakcióvezető úrnak, mivel nem hallotta a pontos kérdést, választ ad. Az Eszperantó tér kapcsán merült fel, főépítész úr és Balla Imre úr közösen munkába kezdett, hogy lehet majd rendezni, természetesen a meglévő tervekkel is gondolkoztak. Úgy gondolom, hogy ott Balla Imre képviselő úrnak köszönhetően megfelelő teresedés indulhat.

 

Tetlák Örs alpolgármester: A felfestésekkel kapcsolatban elmondom, hogy ehhez az önkormányzatnak nincs köze, de saját védelmem érdekében hozzáteszem, hogy kréta alapú festéknek vásároltam meg, amivel felfestették, de a napokban ezt el fogják tüntetni, elnézést kérek.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Ezt én is kérni szeretném, mert érkezett bejelentés hozzám is, úgyhogy remélem ez belátható időn belül megtörténik. Felhívom a figyelmet, hogy ma 17 órakor közmeghallgatást tartunk. Bezárom a Közgyűlés nyilvános ülését, melyet zárt ülés keretében folytatunk.

 

 

 

A Közgyűlés ülése 12:47 órakor ért véget.

 

K.m.f.

 

 

 

 

 Dr. Konkoly Zita                                                                             Dr. Csőzik László

           jegyző                                                                                         polgármester