Dr. Csőzik László polgármester: 2011 és 2017 között volt főépítész  a város szülöttje és lakója, Ágó Mátyás, aki elhalálozott. Javaslom, hogy az önkormányzat nyilvánítsa őt saját halottjának és a temetési szertartás költségeit az idei költségvetés terhére biztosítsuk. A temetésre szombaton 10 órakor kerül sor az Ercsi úti temetőben. Felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Ágó Mátyást, Érd Megyei Jogú Város egykori főépítészét az önkormányzat saját halottjának nyilvánítja.

A Közgyűlés a temetési szertartás költségeit a 2021. évi költségvetés terhére biztosítja.

Határidő:        a döntés továbbítására – 5 nap

Felelős:           dr. Csőzik László – polgármester”

 


Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

272/2021. (XII. 16.)

h a t á r o z a t a

 

önkormányzati halottá nyilvánításról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Ágó Mátyást, Érd Megyei Jogú Város egykori főépítészét az önkormányzat saját halottjának nyilvánítja.

A Közgyűlés a temetési szertartás költségeit a 2021. évi költségvetés terhére biztosítja.

 

 

Határidő:        a döntés továbbítására – 5 nap

Felelős:           dr. Csőzik László – polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen