Dr. Csőzik László polgármester: Az Érdi Galériánál az a helyzet, hogy gyakorlatilag hagytuk Kéri Mihály javaslatát érintetlenül szinte. A bizottságok is elfogadásra javasolják a határozati javaslatokat. Felteszem szavazásra az Érdi Galéria pénzügyi tervét, ami közel 22 millió forint.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnak az Érdi Galéria működtetésére vonatkozó 2022. évi pénzügyi tervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

2. A Közgyűlés az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében a feladat ellátásához összesen bruttó 21.874.017 forintot biztosít, illetve az átmeneti gazdálkodás terhére a 2022. évre vonatkozó időarányos fedezetet biztosítja.

Határidő:        a döntés továbbítására – 2021. december 31.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

A határozati javaslat melléklete annak formátuma(.pdf) miatt a jegyzőkönyv melléklete.

 


Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

285/2021. (XII. 16.)

h a t á r o z a t a

 

az Érdi Galéria 2022. évi pénzügyi tervének jóváhagyásáról

 

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnak az Érdi Galéria működtetésére vonatkozó 2022. évi pénzügyi tervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

 

2. A Közgyűlés az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében a feladat ellátásához összesen bruttó 21.874.017 forintot biztosít, illetve az átmeneti gazdálkodás terhére a 2022. évre vonatkozó időarányos fedezetet biztosítja.

 

 

Határidő:        a döntés továbbítására – 2021. december 31.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozat melléklete annak formátuma(.pdf) miatt a jegyzőkönyv melléklete.

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Távol

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

 


Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a kiállítási és rendezvénytervet. A művészeink Szekszárdon voltak egy nagy sikerű kiállításmegnyitón, január végéig lehet megnézni az alkotásaikat az ottani Művészetek Házában.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által működtetett Érdi Galéria 2022. évi kiállítási és rendezvénytervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Határidő:        a döntés továbbítására – 2021. december 31.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

A határozati javaslat melléklete annak formátuma(.pdf) miatt a jegyzőkönyv melléklete.

 


Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

286/2021. (XII. 16.)

h a t á r o z a t a

 

az Érdi Galéria 2022. évi kiállítási- és rendezvénytervének jóváhagyásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által működtetett Érdi Galéria 2022. évi kiállítási és rendezvénytervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

 

 

Határidő:        a döntés továbbítására – 2021. december 31.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozat melléklete annak formátuma(.pdf) miatt a jegyzőkönyv melléklete.

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Távol

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen