Dr. Csőzik László polgármester: A költségvetési intézményeink jövő évi belső ellenőrzési tervére vonatkozó a javaslat, itt is mindent alaposan összefoglaltak.

Felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése alapján a helyi önkormányzati költségvetési szervek 2022. évi belső ellenőrzési tervét – a határozat melléklete szerint – jóváhagyja.

A határozat mellékletei:

  • Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 2022. évi belső ellenőrzési terve
  • Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2022. évi belső ellenőrzési terve
  • Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2022. évi belső ellenőrzési terve
  • Intézményi Gondnokság 2022. évi belső ellenőrzési terve

Határidő:        2021. december 31.

Felelős:           dr. Konkoly Zita jegyző”

 

 

A határozati javaslat melléklete annak formátuma(.pdf) miatt a jegyzőkönyv melléklete.


Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:


288/2021. (XII. 16.)

h a t á r o z a t a

 

a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó

költségvetési intézmények 2022. évi belső ellenőrzési terveinek jóváhagyásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése alapján a helyi önkormányzati költségvetési szervek 2022. évi belső ellenőrzési tervét – a határozat melléklete szerint – jóváhagyja.

 

A határozat mellékletei:

 

  • Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 2022. évi belső ellenőrzési terve
  • Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2022. évi belső ellenőrzési terve
  • Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2022. évi belső ellenőrzési terve
  • Intézményi Gondnokság 2022. évi belső ellenőrzési terve

 

Határidő:        2021. december 31.

Felelős:           dr. Konkoly Zita jegyző

 

 

A határozat melléklete annak formátuma(.pdf) miatt a jegyzőkönyv melléklete.

 


A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Távol

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen